Rouwverlof

Als er een naaste komt te overlijden dan heeft u naast het grote verdriet ook nog de nodige formaliteiten af te handelen. Als u werkzaam bent dan heeft u hiervoor behoefte aan rouwverlof.

Wat rouwverlof is en hoe lang u recht heeft om verlof op te nemen dat leggen wij u in dit artikel uit.

Rouwverlof

Wat is rouwverlof?

Rouwverlof, ook wel bekend als verlof bij overlijden, is een vorm van een betaalde verlofperiode die een werknemer krijgt wanneer een naast familielid overlijdt.

Het doel van rouwverlof is om werknemers de tijd te geven om te rouwen en om de noodzakelijke regelingen te treffen na het verlies van een dierbare.

Hierbij moet u denken aan het regelen van de uitvaart, de instanties inlichten, eventueel een huis ontruimen en allerlei kleinere zaken die geregeld moeten worden.

De exacte regels en duur van rouwverlof kunnen variëren afhankelijk van het beleid van de werkgever.

Over het algemeen varieert rouwverlof van enkele dagen tot enkele weken, afhankelijk van de relatie tussen de werknemer en de overledene. Tijdens deze periode is de werknemer meestal gerechtigd om met behoud van loon van het werk afwezig te zijn om te rouwen en persoonlijke zaken af te handelen.

Is rouwverlof wettelijk vastgelegd in Nederland?

Nee, in Nederland is er geen wettelijk rouwverlof voor werknemers bij het overlijden van een naaste. Wel biedt de Wet Arbeid en Zorg de mogelijkheid van calamiteitenverlof, maar die is voor meer situaties dan overlijden van toepassing.

Wanneer heeft u recht op rouwverlof?

  • 1

    Bij het overlijden van een familielid in de eerste graad zoals een partner, ouder of kind. (Meestal 4 dagen)

  • 2

    Bij het overlijden van bloed- en aanverwanten in de tweede graad zoals een grootouder, broer, zus of kleinkind. (Meestal 2 dagen)

  • 3

    Bij het overlijden van bloed- en aanverwanten in de derde of vierde graad zoals een oom, tante of achterkleinkind. (Meestal 1 dag)

Hoe lang heeft u recht op rouwverlof?

In Nederland is rouwverlof niet wettelijk vastgelegd. Hoe lang u recht heeft op verlof na het overlijden van een dierbare verschilt per CAO. Er zijn ook veel bedrijven waar het niet in de CAO is vastgelegd of die geen CAO hebben.

Het kan dus zo zijn dat een werknemer in de bouw eerder aan het werk moet na het overlijden van een dierbare dan een werknemer in de zorg.

Doordat het rouwverlof niet wettelijk is vastgelegd gaan veel werknemers weer aan het werk terwijl ze daar nog helemaal niet aan toe zijn. Na het regelen van de uitvaart en de noodzakelijke formaliteiten hebben de meeste nabestaanden behoefte om ook emotioneel weer op krachten te komen.

Calamiteitenverlof

Calamiteitenverlof, ook wel bekend als kortdurend zorgverlof, is een vorm van verlof die werknemers kunnen opnemen in geval van onverwachte noodsituaties of calamiteiten.

Dit type verlof is bedoeld om werknemers in staat te stellen dringende persoonlijke zaken te regelen die niet kunnen wachten. Voorbeelden van situaties waarin calamiteitenverlof kan worden gebruikt, zijn een ziekte of ongeval van een familielid, een lekkage in huis, of andere onvoorziene omstandigheden.

Rouwverlof wettelijk naar twee weken

Vakbond CNV wil dat het kabinet een rouwverlof van twee weken in de wet laat vastleggen. Uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) blijkt namelijk dat werknemers veel langer nodig hebben dan de gemiddelde week die nu wordt gegeven na het overlijden van een naaste.

Volgens het CNV is een wettelijk rouwverlof noodzakelijk.

Het CNV heeft zelf onderzoek gedaan en daaruit blijkt dat 37 procent van de werknemers die een naaste zijn verloren te snel aan het werk zijn gegaan en dat 10 procent zelfs een burn-out kreeg. Om toch te kunnen rouwen neemt meer dan 25 procent vakantiedagen op. Hier zijn vakantiedagen niet voor bedoeld, zo laat CNV weten.

Rouwverlof niet wettelijk vastleggen levert ook een hoger ziekteverzuim op.

Rouwverlof een cruciaal belang

Rouwverlof is van cruciaal belang om werknemers te ondersteunen tijdens een van de moeilijkste en meest emotionele perioden in hun leven.

Het geeft hen de gelegenheid om de nodige stappen te zetten om het verlies te verwerken en helpt hen om uiteindelijk weer aan het werk te gaan als ze er klaar voor zijn.

Werkgevers spelen hierin een belangrijke rol door begrip te tonen voor de behoeften van rouwende werknemers en passende verlofregelingen aan te bieden.