Renseignering uitvaartverzekering

Renseignering van uw uitvaartverzekering… Denkt u bij het afsluiten van een uitvaartverzekering dat u hier helemaal niet meer naar om hoeft te kijken, dan zit u daar toch een beetje naast. Want u bouwt met een uitvaartverzekering een stukje eigen vermogen op.

En zoals wij allemaal weten wil de Belastingdienst daarvan op de hoogte zijn. De term “renseignering” betekent niets anders dan dat de uitvaartverzekeraar aan de Belastingdienst doorgeeft dat u een uitvaartverzekering heeft afgesloten.

In hoeverre dit consequenties voor u heeft met betrekking tot de aangifte voor de inkomstenbelasting, dat leest u op deze pagina.

Renseignering uitvaartverzekering

Renseignering uitvaartverzekering: Waarom is dit ingesteld?

Iedere Nederlander is verplicht om zijn of haar eigen vermogen op te geven aan de Belastingdienst.

Wist u dat ook uw uitvaartverzekering door de Belastingdienst tot het eigen vermogen wordt gerekend? U bouwt hiermee namelijk een stukje vermogen op en daarover moet u belasting betalen.

De uitvaartverzekeraar informeert de Belastingdienst daarover. Zo is bij de Belastingdienst ieder jaar bekend hoeveel vermogen u heeft opgebouwd. Aan de hand van deze gegevens wordt ook bepaald hoeveel vermogensbelasting u dient te betalen.

Maar let op: Pas bij een bepaalde waarde is de verzekeraar verplicht dit door te geven. Hieronder volgt daarover een korte uitleg.

Wanneer is renseignering niet verplicht?

Uitvaartverzekeraars zijn niet verplicht om renseignering toe te passen indien de waarde (lees: eigen vermogen) van de verzekering van hun klanten onder de drempel van 6.859 euro ligt (2022). In dat geval is de Belastingdienst dus niet op de hoogte van de verzekerde waarde die u heeft opgebouwd.

Welke gegevens worden aan de Belastingdienst doorgegeven?

Welke gegevens van u worden aan de Belastingdienst doorgegeven? De verzekeraar zal uitsluitend de waarde van uw uitvaartverzekering doorgeven aan de Belastingdienst. Uw persoonlijke gegevens en het type uitvaartverzekering zijn dus niet bij deze instantie bekend.

Hoeveel is uw uitvaartverzekering waard?

Hoe kan u achterhalen hoeveel uw uitvaartverzekering waard is? Daar hoeft u zelf niet achteraan. Want de uitvaartverzekeraar zult u ieder jaar een overzicht toesturen met de actuele waarde van uw verzekering. Ook kan u zelf de waarde opvragen. Dit kan in de meeste gevallen digitaal.

Waarover wordt de waarde berekend?

Een goede vraag. Want de meeste verzekerden, u misschien ook wel, gaan ervan uit dat het bedrag waarvoor men verzekerd is (bijvoorbeeld 8000 euro) de waarde van de uitvaartverzekering is.

Maar dat klopt niet. Het totaal aan premies die u heeft betaald, bepaald de waarde van de verzekering. Stel u heeft in totaal 500 euro aan premie betaald, dan is uw uitvaartverzekering voor de Belastingdienst 500 euro waard en dus niet 8000 euro.

Datum waardebepaling

De Belastingdienst houdt voor de waardebepaling 31 december als peildatum aan. Ieder jaar op 31 december wordt er dus bekeken hoeveel uw verzekering waard is. Aan de hand van deze gegevens bepaald de Belastingdienst of, en zo ja, hoeveel belasting u daarover dient af te dragen.

Tip: Indexatie uitvaartverzekering

Over de waarde van uw uitvaartverzekering gesproken: Denkt u eraan om tijdig uw uitvaartverzekering te laten indexeren?

Bij het afsluiten van een nieuwe uitvaartverzekering kunt u aangeven of de verzekeraar de verzekering automatisch indexeert of niet. Indien u op dit moment een verzekering afsluit, dan is het bedrag wat u verzekerd gebaseerd op de kosten van dit moment.

Terwijl de kosten voor uitvaarten jaarlijks stijgen. Is uw verzekering niet waardevast? Dan is de kans groot dat het verzekerde bedrag in de toekomst onvoldoende is om de totale uitvaartkosten te dekken.

Voorkom dat u onderverzekerd bent

Onderverzekerd raken is eenvoudig te voorkomen en wel door het verzekerde bedrag door de uitvaartverzekeraar jaarlijks iets te laten verhogen. De hoogte van de premie stijgt dan ook mee. Geef bij uw verzekeraar aan dat u gebruik wilt maken van “uitvaartverzekering indexatie” en dan komt het helemaal goed.