Rechtsbijstand en de uitvaartverzekering

In Nederland bestaan er verschillende verzekeringen en die verzekeringen hebben vaak ook weer verschillende vormen en zijn in verschillende combinaties mogelijk. Een prettig idee om alles goed verzekerd te hebben, dit verlaagd natuurlijk eventuele risico’s echter bestaat daardoor wel het gevaar dat men oververzekerd is. Een goed voorbeeld hiervan is de mogelijkheid om een rechtsbijstand en uitvaartverzekering te combineren.

Wat is een rechtsbijstandverzekering?

Een rechtsbijstandverzekering is een verzekering waarbij de persoon welke de verzekering heeft afgesloten wordt bijgestaan in het zogenoemde rechtsverkeer. Niet veel mensen hebben hier verstand van, aangezien dit een specifieke studie betreft en bovendien kunnen de kosten vaak hoog oplopen indien u onverhoopt wordt aangeklaagd. Hierdoor vinden veel mensen het noodzakelijk om een rechtsbijstandverzekering af te sluiten. Een dergelijke verzekering dekt echter niet altijd al het rechtsverkeer. De verschillende onderdelen waarvoor een rechtsbijstand verzekering u zal bijstaan worden opgenomen in de polis overeenkomst.

Verschillende vormen van rechtsbijstandverzekering

In Nederland kennen we twee verschillende vormen van rechtsbijstandverzekering. In veel gevallen zal de verzekeraar juristen of advocaten in dienst hebben, of hier een contractuele overeenkomst mee hebben afgesproken. In het geval dat u aanspraak maakt op uw rechtsbijstandverzekering zullen deze juristen in opdracht van de verzekeraar het werk uitvoeren.

Dit noemen we een verzekering in natura. Ook zijn er verzekeringen in geld. In dat geval stelt de verzekering een bedrag ter beschikking welke u kunt gebruiken voor het betalen van de advocaten of juristen. Hen geeft u dan zelf de opdracht. Deze vorm komt echter erg weinig voor in Nederland.

Wet- en regelgeving in Nederland

Er zijn een aantal eisen opgesteld waaraan verzekeraars moeten voldoen wanneer zij een rechtsbijstandverzekering aanbieden. Deze regels zijn opgesteld ter voorkomen van belangenverstrengeling. Wanneer een verzekeraar algemene verzekeringen aanbiedt, bijvoorbeeld voor de auto of inboedel dan mogen zijn niet zelf de juridische kwesties afhandelen. Er bestaan in Nederland dan eigenlijk ook twee soorten rechtsbijstandsverzekeraars. Zo is er de rechtsbijstandsverzekeraar welke alleen rechtsbijstandverzekeringen aanbiedt. Daarnaast bestaan er zelfstandige ondernemingen welke rechtsbijstand verzoeken van aangesloten verzekeraars afhandelen.

De dekking

Waarvoor men zich verzekerd en wilt verzekeren is afhankelijk van de wensen en de mogelijkheden bij de verzekeraar. Vaak worden er door de meeste verzekeraars de meest voorkomende juridische geschillen waar een particulier tegen aan kan lopen in de verzekering meegenomen. Voor de zekerheid zou u hier de algemene voorwaarden op kunnen nalezen. Ook de klantenservice van de desbetreffende verzekering kan vaak meer hierover vertellen.

Uitzonderingen zijn bijvoorbeeld arbeidsgeschillen. Een verzekerde kan hier vaak voor kiezen om dit wel of niet mee te laten verzekeren. In sommige gevallen wordt dit namelijk ook door de vakbond aangeboden en in dat geval zou u dubbel verzekerd zijn, wat dus ook hogere lasten met zich mee brengt. Dit is natuurlijk onnodig. Bij het afsluiten van een rechtsbijstandverzekering wordt er een wachttijd in acht genomen. Bij vrijwel iedere verzekeraar betreft deze termijn drie maanden. Op deze manier wil men voorkomen dat pas een rechtsbijstandverzekering wordt genomen op het moment dat er een juridisch conflict dreigt.

Een uitvaartverzekering

Een uitvaartverzekering is een verzekering waarbij u zich kan verzekeren voor een onbezorgde uitvaart, welke naar wens is. Bij een uitvaartverzekering wordt er een geldbedrag of dienst uitgekeerd aan uw nabestaanden indien u komt te overlijden. Deze verzekering is dus voornamelijk om hen te ontzorgen en ervoor te zorgen dat ze niet voor onverwachte kosten komen te staan indien u komt te overlijden. Ongeveer 80 procent van de Nederlanders beschikt over een uitvaartverzekering.

Het afsluiten van een uitvaartverzekering

Bij het afsluiten zal u wat informatie gevraagd worden. Dit zal gaan over voorkeuren omtrent uw uitvaart, denk hierbij aan welke soort kist u voorkeur heeft, of u begraven wilt worden of gecremeerd en wat u verwacht van de catering, de bekende koffie met cake of liever koffie met broodjes.

De kosten hiervoor hangen ook samen met het aantal mensen dat u verwacht, dus ook deze vraag zal aan u gesteld worden. Wanneer u hierop antwoorden heeft gegeven, natuurlijk betreft het hier schattingen, dan wordt hiervan een bedrag uitgerekend. Dit bedrag zal uw uitvaart, op basis van de gegeven antwoorden gaan kosten.

Geboortedatum
Om een verzekering af te sluiten zal ook om uw geboortedatum gevraagd worden. Afhankelijk van de verzekering betaald u een maandelijkse premie, dit kan tot 80 jarige leeftijd, 85 jarige leeftijd of tot aan uw overlijden zijn. Het totaalbedrag wordt door de verzekeraar gedeeld door het resterende aantal maanden, hier zal naar alle waarschijnlijkheid ook een marge ingerekend worden. Bij uw overlijden wordt aan uw nabestaanden een geldbedrag uitgekeerd welke overeenkomt met het bedrag wat u heeft afgesproken met de verzekeraar, op basis van de antwoorden. De nabestaanden zijn echter vrij om dit bedrag naar wens te besteden.

Er bestaan echter ook natura uitvaartverzekeringen, dit werkt vergelijkbaar alleen wordt er bij uw overlijden dan een dienstenpakket aangeboden aan uw nabestaanden. Hierin zitten bijvoorbeeld een aantal rouwkaarten en een begeleider via de verzekering. De maandelijkse premie is vaak iets goedkoper, maar er zit dus minder vrijheid aan vast na uw overlijden voor de nabestaanden.

Rechtsbijstand en de uitvaartverzekering samen afsluiten

Het is niet gebruikelijk om een rechtsbijstandverzekering af te sluiten voor de uitvaartverzekering. Voornamelijk omdat er geen sprake is van een tegenpartij. Als voorbeeld is een autoverzekering in combinatie met een rechtsbijstandverzekering afsluiten iets anders, in geval van een aanrijding is er een tegenpartij, maar deze ontbreekt natuurlijk bij een uitvaartverzekering. Bovendien kan het er juist voor zorgen dat men een dubbele dekking voor zichzelf creëert.

Bij het afsluiten van de rechtsbijstand zitten al veel zaken inbegrepen. Wanneer u dan nog andere zaken extra gaat verzekeren voor rechtsbijstand dan wordt dit een dubbele dekking. Bijvoorbeeld wanneer u een rechtsbijstandverzekering afsluit en vervolgens elders een autoverzekering, bij deze autoverzekering kiest u voor extra dekking waarbij ook rechtsbijstand voor de auto zit inbegrepen. In dat geval is uw auto dubbel gedekt, want dit zal naar alle waarschijnlijkheid ook in uw standaard rechtsbijstandverzekering zitten.

Monuta

9.0

Monuta beoordeling

Verzekerd bedrag

€9.500

Leeftijd

28-jarige

7,36 p/m

DELA

9.0

DELA beoordeling

Verzekerd bedrag

€9.500

Leeftijd

28-jarige

9,22 p/m

a.s.r.

8.3

a.s.r. beoordeling

Verzekerd bedrag

€9.500

Leeftijd

28-jarige

10,88 p/m

DLE

8.6

DLE beoordeling

Verzekerd bedrag

€9.500

Leeftijd

28-jarige

14,92 p/m