Klachten over uitvaartverzekering

Als u klachten heeft over uw uitvaartverzekering of uitvaartverzekeraar dan kunt u terecht bij het Klachteninstituut Financiële Dienstverlening. Hier worden klachten en conflicten over financiële producten en / of diensten behandeld.

Het Kifid is objectief en onafhankelijk en bovendien hebben de medewerkers de deskundigheid om uw klacht over een uitvaart goed te kunnen beoordelen.

Klachten uitvaartverzekering

Hoe een klacht over een uitvaart indienen?

Als u een klacht heeft dan zult u eerst zelf met de financiële dienstverlener moeten overleggen om dit op te lossen deze zal in de meeste gevallen uw klacht over een uitvaartverzekering in alle redelijkheid en naar tevredenheid op gaan lossen.

Als u een klacht in wilt dienen kunt u het klachtenformulier op de website van de uitvaartverzekeraar downloaden en invullen of u kunt een brief aan de directie van de verzekeraar sturen met daarin uw klacht over de uitvaartverzekering. U zult nadat u de brief of het klachtenformulier heeft ingestuurd de verzekeraar 6 weken de tijd moeten geven om uw klacht op te lossen.

Mocht u na 6 weken nog niets van de uitvaartverzekeraar hebben gehoord of uw klacht is nog niet opgelost dan kunt u zich tot het Kifid wenden.

Om een klacht in te dienen bij het Kifid zult u ook een klachtenformulier van de website moeten downloaden of u stelt zelf een brief op met daarin uw klacht beschreven. Als u het klachtenformulier of de brief verstuurd vergeet dan niet om kopieën van de correspondentie met de uitvaartverzekeraar mee te sturen.

Klacht uitvaart afhandelen

Kifid zal u klacht professioneel behandelen. Als uw klacht over een uitvaartverzekering al door een andere instantie wordt behandeld of aan de rechter is voorgelegd zal de Kifid uw klacht niet in behandeling nemen.

De ombudsman zal zich over uw klacht buigen en naar eigen inzicht beoordelen, er zijn geen kosten met deze procedure gemoeid. Mocht u het niet eens zijn met de mening van de ombudsman dan kunt u naar de geschillencommissie stappen.

Aan deze stap zijn wel kosten verbonden, u moet hierbij rekenen op een bedrag van 50 tot 100 euro. De uitspraak van de geschillencommissie is in de meeste gevallen bindend. De uitvaartverzekeraar is verplicht de uitspraak uit te voeren.

Als u het niet eens met de geschillencommissie dan kunt u de klacht ook nog voorleggen aan de Commissie van Beroep, er dient dan wel meer dan 25000 euro in het geding te zijn. Deze uitspraak zal definitief bindend zijn.