Humanistische uitvaart

Vandaag leest en leert u alles over de humanistische uitvaart en hoe deze uitvaarten in Nederland doorgaans verlopen. Bent u zelf humanist en wilt u volgens de ‘humanistische traditie’ gecremeerd worden?

In dat geval kiest u voor een humanistische uitvaart en dus voor een uitvaartverzekering die de kosten daarvan dekt. Meer daarover leest u op deze pagina. Het kan ook zijn dat u bent uitgenodigd voor een afscheidsplechtigheid. U neemt afscheid van een familielid, goede vriend, kennis, collega of die ene aardige buurvrouw.

U wilt zich graag goed voorbereiden op de uitvaart en erachter komen wat er zoal verwacht wordt van de genodigden.

Humanistische uitvaart

Humanisten

Belangrijk om te weten is dat humanisten geen religie aanhangen. Ze zien de dood als het einde van het leven. De mens en het leven staan centraal voor de humanist. Kernwoorden die van toepassing zijn op humanisten zijn: vrijheid; gelijkheid; eigenheid; waardigheid.

Mensen zijn uniek en daarom wordt er tijdens de uitvaart ook uitgebreid stilgestaan bij het leven van de overledene. Hij of zij krijgt alle aandacht die het verdient. Over de uitvaartrituelen na het overlijden kunnen we iets minder duidelijk zijn, want deze kunnen verschillen per persoon.

Want… Ieder mens is uniek volgens de humanist en daar past een unieke uitvaartplechtigheid bij.

Voordat de dood is ingetreden

De dood betekent het einde van het leven voor humanisten. Ze proberen daarom alles uit het leven te halen en een zo hoog mogelijke kwaliteit na te streven. In het geval van ondraaglijk lijden wordt daarom ook vrijwel altijd gekozen voor actieve levensbeëindiging in de vorm van euthanasie.

De meeste humanisten kiezen ervoor om nog vóór het sterven de wensen voor de uitvaart vast te laten leggen. De humanistische uitvaartbegeleider heeft hierin vaak ook een belangrijke taak. Hij of zij zorgt ervoor dat alle afspraken worden vastgelegd en zal meestal ook tijdens het sterven nog langskomen om de stervende bij te staan.

Het daadwerkelijke overlijden

Terwijl de periode na het overlijden voor mensen die een geloof aanhangen meestal in het teken staat van rituelen en plechtigheden, daar loopt het leven van een humanist ‘gewoon’ ten einde.

Nabestaanden kunnen zelf invulling geven aan rituelen en nemen op hun eigen manier afscheid van de dierbare.

Uiteraard wordt er rekening gehouden met de wensen van de overledene.

Humanistische uitvaart

Stichting Humanistische Uitvaartbegeleiding

Humanisten kunnen voor een humanistische uitvaart terecht bij de ‘Stichting Humanistische Uitvaartbegeleiding‘. Vrijwilligers werken bij deze stichting voor het begeleiden van uitvaarten op humanistische grondslag.

De stichting zorgt ervoor dat nabestaanden geholpen worden bij de ceremonie en rituelen rondom de uitvaart. Bovendien verzorgt het de contacten met o.a. de verzorger van de uitvaart en helpt het de eventuele wensen uit te voeren van de overledene.

Nabestaanden kunnen door de Stichting Humanistische Uitvaartbegeleiding, dat verbonden is aan het Humanistisch verbond, ook geholpen worden bij het uitkiezen van gedichten, muziek, enzovoort. Verder kan er een beroep worden gedaan op een vrijwilliger om een woord te spreken over de overledene tijdens de uitvaart.

Humanistische uitvaart

In het Humanisme wordt het afscheid naar eigen inzicht vorm gegeven er is voor zowel de overledene als de nabestaanden aandacht. Humanisten kennen geen voorgeschreven rituelen rond de dood.

Uitvaartverzekering tip

De uitvaart

Humanisten in Nederland zijn niet perse agnost. Alhoewel ze het bestaan van een god sterk in twijfel trekken (en doorgaans niet in een god geloven), zullen ze ook weer niet het bestaan ontkennen. Al verschilt dit natuurlijk sterk per persoon.

Bij een humanistische uitvaart verschillen de rituelen dan ook enorm. Sommige humanisten kiezen voor een uitvaart met rituelen. Zoals het branden van wierook rondom de kist en het plaatsen van kaarsen. Zo kunnen de nabestaanden hun voorkeuren voor rituelen hebben, zelfs als deze vanuit een geloofsovertuiging komen.

Wat in ieder geval vast staat is dat tijdens een humanistische uitvaart alles sterk in het teken staat van de overledene. Uitgebreide toespraken waarin herinneringen worden opgehaald en mooie woorden worden gesproken over de overledene, zijn eerder regel dan uitzondering.

Ook u kunt als genodigde de overledene eren. In overleg met de nabestaanden en uitvaartverzorger is het mogelijk om een toespraak te houden.

Na de crematie

Wat er gebeurt na de crematie, daar zijn geen regels voor. Meestal komt men na de crematie nog samen in het crematorium voor een kop koffie of om een borrel te drinken en te proosten op het leven van de overledene.

Humanistische uitvaartverzekering

Een uitvaart laten verzorgen door de Stichting Humanistische Uitvaartbegeleiding? De kosten van de uitvaart kunt u laten dekken door een uitvaartverzekering af te sluiten. Meestal wordt voor een humanistische uitvaart gekozen voor een combinatieverzekering of natura uitvaartverzekering.

Bij die laatste verzekering worden standaard zaken vergoed zoals de kist, het afhuren van een zaal, de crematie, urn, rouwkaarten en bloemen, de rouwauto en meer. Bij een combinatieverzekering krijgt u naast al deze zaken ook een vast bedrag uitgekeerd waarmee de nabestaanden een eigen invulling aan de uitvaart kunnen geven.