Grote gevolgen voor uitvaart i.v.m. het coronavirus

Heeft u een uitvaart? Lees hier de maatregelen welke er genomen zijn ten aanzien van het coronavirus.
Nu de maatregelen om het coronavirus in te dammen steeds serieuzere vormen gaan aannemen heeft dit ook vergaande gevolgen voor de uitvaartbranche.

Wij houden de ontwikkelen rondom de maatregelen ten aanzien van het coronavirus en de uitvaart dagelijks goed in de gaten. Als er nieuwe regels worden opgesteld dan zullen wij u informeren via deze pagina.

Laatste update: 19 juli 2020
De onderstaande aanvullende maatregelen met betrekking tot het coronavirus kunnen per uitvaartondernemer verschillen. Neemt u dus altijd contact op met uw uitvaartondernemer om er achter te komen welke maatregelen er genomen worden.

Update 1 juni: Vanaf 1 juni is het weer toegestaan om catering te verzorgen na afloop van de uitvaart.
Update 6 mei: Vanaf 1 juli 2020 mogen er maximaal 100 mensen aanwezig zijn bij een uitvaart.

Maximaal 100 personen binnen en 250 personen buiten op uitvaart

Er mogen niet meer dan 100 mensen binnen en 250 personen buiten worden uitgenodigd op een begrafenis of crematie zo laat de branchevereniging voor de uitvaartsector (BGNU) weten. Er zal een keuze gemaakt moeten worden wie wel en wie geen afscheid mogen nemen van een dierbare.

Aanvullende regels waarmee u te maken kunt krijgen zijn:

 • 24-uurskamers worden niet meer gebruikt
 • Geen gebruik meer van condoleancemappen
 • Verzorging van de overledene zal helaas niet in bijzijn van de nabestaanden worden uitgevoerd
 • Na de plechtigheid mogen de nabestaanden niet meer naar de ovenruimte
 • Sluiten van de kist mag door de nabestaanden zonder uitvaartpersoneel gedaan worden. Of het uitvaartpersoneel sluit de kist zonder nabestaanden
 • Er zal geen thanatopraxie (lichte balseming) worden aangeboden. Als de nabestaanden dit echt willen dan zal er een derde partij voor gezocht moeten worden

Corona en postmortale zorgverlening

Update: de nabestaanden mogen zelf bepalen wie de 30 personen zijn die de uitvaart mogen bijwonen. Eerder was het advies om vanaf dinsdag 17 maart alleen eerstegraads bloed- en aanverwanten (ouders, kinderen, ouders van de partner, partner van de kinderen) de uitvaart bij te laten wonen. De grote uitvaartorganisaties DELA en Monuta vonden dit te ver gaan.

Het RIVM heeft besloten dat er niet meer dan 30 personen op een uitvaart, afscheidsplechtigheid aanwezig mogen zijn. Catering is verboden.

DELA

DELA laat ook niet meer dan 30 personen bij een begrafenis of crematie toe. Wie deze 30 personen zijn dat mogen de nabestaanden zelf bepalen. In bepaalde gevallen is een vriend belangrijker dan een familielid dus DELA vindt het advies om alleen ouders, partners en kinderen toe te laten te ver gaan.

DELA

Monuta

Monuta heeft al aangegeven om de regels niet volledig op te volgen. Volgens een woordvoerder van Monuta gaat het te ver om alleen familieleden in de eerste graad toe te laten bij de uitvaart. Monuta laat weten dat een dergelijke regel tot emotioneel leed zal leiden.

Monuta

Kleinkinderen niet aanwezig
Als voorbeeld geeft het bedrijf een uitvaart voor een oudere man die alleen nog kleinkinderen heeft aan. Als de adviezen gevolgd zouden worden dan zouden de kleinkinderen niet aanwezig mogen zijn op de uitvaart van hun opa. Uiteraard zal Monuta alle andere adviezen van de overheid opvolgen en zal er ook voor zorgen dat de uitvaartlocaties worden aangepast voor groepen tot maximaal dertig personen waarbij wel genoeg ruimte van elkaar gehouden kan worden.

Uitvaartverzorgers DELA en Monuta hebben al laten weten niet meer dan 30 personen op een uitvaart toe te laten.

Uitvaartverzekering afsluiten

Veelgestelde vragen

Een dierbare is overleden aan het coronavirus wat moet ik doen?
U neemt contact op met de uitvaartondernemer op de gebruikelijke manier. U geeft wel aan dat uw dierbare (vermoedelijk)besmet is met het coronavirus. De medewerker aan de telefoon kan dan door enkele vragen aan u te stellen het risico voor de medewerkers inschatten.

Komt de uitvaartverzorger nog thuis om de uitvaart te bespreken?
Nee, vanaf 16 maart worden uitvaarten telefonisch besproken met de nabestaanden en via de e-mail bevestigd.

Mag iemand die aan het coronavirus is overleden thuis opgebaard worden?
Ja, iemand die aan het coronavirus is overleden mag thuis opgebaard worden.

Wat gebeurt er met de overledene als hij of zij is overleden aan het coronavirus?
De overledene zal dezelfde dienstverlening krijgen als iemand die niet aan het coronavirus is overleden. Het lichaam kan alleen niet geblasemd worden. De uitvaartverzorgers zullen wel extra beschermende kleding dragen.

Mag iemand die in quarantaine zit de uitvaart bijwonen?
Nee, voor iemand die in quarantaine zit is het niet toegestaan de uitvaart van een dierbare bij te wonen. Vaak bestaan er wel mogelijkheden om de uitvaart digitaal te kunnen volgen.

Dekt de uitvaartverzekering de kosten voor iemand die is overleden aan het coronavirus?
Ja, de kosten voor de uitvaart zullen gewoon gedekt worden zoals vermeld in de polis. Op de website van uw verzekeraar kunt u meer informatie lezen over de voorwaarden van een uitvaart in het corona tijdperk.

Zal de uitvaart in alle gevallen op de gewenste locatie plaats vinden?
In bepaalde gevallen kan er vanwege de grote drukte in de uitvaartcentra en crematoria uitgeweken worden naar een andere locatie. Uiteraard zal de uitvaartondernemer proberen de uitvaart op de gewenste locatie te laten plaats vinden.

Mag er een erehaag op het terrein van de begraafplaats of het crematorium gevormd worden?
Officieel is hier nog geen besluit over genomen maar we weten dat dit niet bij alle uitvaarten is toegestaan. De reden is dat het in deze tijd erg druk is op de begraafplaatsen en men wil voorkomen dat een rouwstoet door een erehaag van een andere overledene rijdt.

Kan er afgeweken worden van de wettelijke termijn van begraven of cremeren?
In de Wet op de lijkbezorging staat dat een begrafenis of crematie normaal gesproken 36 uur en uiterlijk op de 6e werkdag na het overlijden plaatsvindt. Een verzoek tot het eerder of later laten begraven of cremeren zal gedaan moeten worden bij de burgemeester van de gemeente.

Is het in Nederland mogelijk islamitisch te begraven met eeuwigdurende grafrust?
Ja, dat is mogelijk. Er is op het moment voldoende capaciteit om in Nederland islamitisch te begraven. In Nederland kan men voor eeuwige grafrust terecht op de begraafplaatsen: Nuenen, Bergen op Zoom, Utrecht en sinds kort Rotterdam. In Almere en Zuidlaren zijn er volledig islamitische begraafplaatsen met grafrechten voor onbepaalde tijd. Ook op de Nederlandse natuurbegraafplaatsen geldt eeuwige grafrust. Op 60 gemeentelijke begraafplaatsen is er een gedeelte ingeruimd om islamitisch te begraven, hierbij worden de graven uitgegeven voor een bepaalde periode. Deze periode is steeds opnieuw te verlengen.

Regels voor de uitvaartbranche

 • Ook voor rouwbezoek en condoleancebezoek zullen deze restricties gelden
 • Er kan voor de aanwezigen geen catering aangeboden worden
 • Voor iedereen aanwezig op een uitvaart wordt gevraagd minimaal 1,5 meter van elkaar afstand te nemen
 • Vanaf 15 maart dienen de uitvaarten telefonisch besproken te worden

Vragen tijdens het meldingsgesprek

Het RIVM heeft voor de uitvaartbranche een vragenlijst opgesteld. Voor de uitvaartbranche is het noodzakelijk deze vragen te stellen aan de melder van een overlijden en de richtlijnen te volgen.

Tijdens het meldingsgesprek de nabestaanden de onderstaande vragen stellen:

 • Zijn er aanwezigen met koorts?
 • Zijn er aanwezigen die zich grieperig voelen?
 • Zijn er aanwezigen die verkouden zijn of veel hoesten en/of niezen?

Als er op een van de antwoorden positief geantwoord wordt door de melder tref dan uit voorzorg bij het ophalen van de overledene de volgende maatregelen:

 • Doe een verzoek aan alle nabestaanden aanwezig in het huis om 1,5 meter afstand van u te nemen
 • Neem geen nabestaanden mee naar de ruimte waar de overledene ligt
 • Verricht daar uw gebruikelijke werkzaamheden en verlaat het pand
 • Reinig direct uw handen met desinfecterende handengel

Geen handen schudden en knuffel

Ook bij een uitvaart mogen mensen elkaar de handen niet meer schudden of elkaar een knuffel geven bij het condoleren. Alle adviezen die het RIVM hierover geeft dienen opgevolgd te worden.

Alternatieven voor het handenschudden tijdens het condoleren

 • Om elkaar te condoleren kunt u uw hand op het hart leggen
 • U kunt met het namasté gebaar uw medeleven uiten

Corona slachtoffers

Als er een uitvaart verzorgd wordt voor een corona slachtoffer dan zijn er nog strengere regels waar men rekening mee moet houden tijdens de uitvaart. Bij de afscheidsplechtigheid zullen alleen de directe familieleden aanwezig mogen zijn omdat zij mogelijk besmet zijn met het coronavirus.

Voorzichtigheid geboden
De overledene zal het virus mogelijk niet meer over kunnen dragen omdat het lichaam al enkele dagen in de koeling heeft gelegen en de hoge luchtvochtigheid zorgt er ook voor dat het virus niet overdraagbaar is. Ondanks dat is het niet verstandig om de overleden persoon nog te kussen.

Het RIVM schrijft hierover dat het virus enkele uren tot een dag buiten het lichaam overleeft. De overdracht gaat via niezen of hoesten waarbij druppeltjes vrijkomen, dit vormt dus geen gevaar meer na overlijden. Wel dient men de gebruikelijk handhygiëne en persoonlijke beschermmiddelen toe te passen om zo besmetting tot een minimum te beperken.

Monuta

review Monuta

8.1/10

Verzekerd bedrag

€6.500

Verzekering aanpasbaar

Ja

6,42 p/m

Bekijken
DELA

review DELA

8.0/10

Verzekerd bedrag

€6.500

Verzekering aanpasbaar

Ja

6,81 p/m

Bekijken
Yarden

review Yarden

7.1/10

Verzekerd bedrag

€6.500

Verzekering aanpasbaar

Ja

5,79 p/m

Bekijken