Uitvaart en corona: Wat zijn de regels?

Lees hier de maatregelen die er genomen zijn ten aanzien van het coronavirus.
De maatregelen om het coronavirus in te dammen hebben ook vergaande gevolgen voor de uitvaartbranche.

Wij houden de ontwikkelingen rondom de maatregelen ten aanzien van het coronavirus en de uitvaart dagelijks goed in de gaten. Als er nieuwe regels worden opgesteld dan zullen wij u informeren via deze pagina.

Laatste update: 21 december 2021

Er geldt een maximumaantal van 100 bezoekers voor een uitvaart. Verder moeten bezoekers van een uitvaart altijd 1,5 meter afstand (kunnen) houden.

Maatregelen uitvaart en corona

De onderstaande aanvullende maatregelen zijn bij iedere uitvaart hetzelfde. Het kan wel zo zijn dat uw uitvaartondernemer aanvullende maatregelen hanteert. Neemt u dus altijd contact op met uw uitvaartondernemer om er achter te komen welke maatregelen er genomen worden.

Aan de volgende maatregelen moet worden voldaan:

 • Er moet 1,5 meter afstand worden gehouden;
 • Bezoekers moeten regelmatig de handen wassen;

Horeca bij een uitvaart

Voor en na de uitvaart is het voor uitvaartcentra ook na de maatregelen van 13 oktober toegestaan om eten en drinken te serveren. Bezoekers moeten wel op een vaste plaats zitten en dienen zo weinig mogelijk rond te lopen.


Mondkapjesplicht in publieke binnenruimtes

Een maatregel is de mondkapjesplicht in publieke binnenruimtes voor iedereen van 13 jaar en ouder. Het kabinet begrijpt ook dat mondkapjes vervelend zijn bij uitvaarten, maar roept iedereen op om ook in het uitvaartcentrum of crematorium zoveel mogelijk een mondkapje te dragen.


Er geldt een maximumaantal van 100 bezoekers voor een uitvaart. Verder moeten bezoekers van een uitvaart altijd 1,5 meter afstand (kunnen) houden.
Update 21 april: Vanaf 28 april mogen er maximaal 100 mensen aanwezig zijn bij een uitvaart.
Update 20 januari: Vanaf 25 januari mogen er maximaal 50 mensen aanwezig zijn bij een uitvaart.
Update 17 november: Vanaf 19 november mogen er weer 100 mensen bij een uitvaart aanwezig zijn.
Update 3 november: Er mogen nog maar 30 mensen bij een uitvaart aanwezig zijn.
Update 1 juli: Vanaf 1 juli geldt er geen maximaal aantal bezoekers meer.
Update 1 juni: Vanaf 1 juni is het weer toegestaan om catering te verzorgen na afloop van de uitvaart.
Update 6 mei: Vanaf 1 juli 2020 mogen er maximaal 100 mensen aanwezig zijn bij een uitvaart.

Aanvullende regels waarmee u te maken kunt krijgen zijn:

 • 24-uurskamers worden niet meer gebruikt
 • Geen gebruik meer van condoleancemappen
 • Verzorging van de overledene zal helaas niet in bijzijn van de nabestaanden worden uitgevoerd
 • Na de plechtigheid mogen de nabestaanden niet meer naar de ovenruimte
 • Sluiten van de kist mag door de nabestaanden zonder uitvaartpersoneel gedaan worden. Of het uitvaartpersoneel sluit de kist zonder nabestaanden
 • Er zal geen thanatopraxie (lichte balseming) worden aangeboden. Als de nabestaanden dit echt willen dan zal er een derde partij voor gezocht moeten worden

Corona en postmortale zorgverlening

Gelden er per uitvaartverzekeraar andere regels?

In principe zijn alle regels omtrent het coronavirus voor een uitvaart voor iedere verzekeraar en uitvaartondernemer hetzelfde. U doet er wel verstandig aan om toch de websites van de betreffende verzekeraars even te raadplegen om te kijken of er aanvullende regels gelden.

Veelgestelde vragen

Een dierbare is overleden aan het coronavirus wat moet ik doen?
U neemt contact op met de uitvaartondernemer op de gebruikelijke manier. U geeft wel aan dat uw dierbare (vermoedelijk)besmet is met het coronavirus. De medewerker aan de telefoon kan dan door enkele vragen aan u te stellen het risico voor de medewerkers inschatten.

Komt de uitvaartverzorger nog thuis om de uitvaart te bespreken?
Nee, vanaf 16 maart worden uitvaarten telefonisch besproken met de nabestaanden en via de e-mail bevestigd.

Mag iemand die aan het coronavirus is overleden thuis opgebaard worden?
Ja, iemand die aan het coronavirus is overleden mag thuis opgebaard worden.

Wat gebeurt er met de overledene als hij of zij is overleden aan het coronavirus?
De overledene zal dezelfde dienstverlening krijgen als iemand die niet aan het coronavirus is overleden. Het lichaam kan alleen niet geblasemd worden. De uitvaartverzorgers zullen wel extra beschermende kleding dragen.

Mag iemand die in quarantaine zit de uitvaart bijwonen?
Nee, voor iemand die in quarantaine zit is het niet toegestaan de uitvaart van een dierbare bij te wonen. Vaak bestaan er wel mogelijkheden om de uitvaart digitaal te kunnen volgen.

Dekt de uitvaartverzekering de kosten voor iemand die is overleden aan het coronavirus?
Ja, de kosten voor de uitvaart zullen gewoon gedekt worden via de uitvaartverzekering zoals vermeld in de uitvaartpolis. Op de website van uw verzekeraar kunt u meer informatie lezen over de voorwaarden van een uitvaart in het corona tijdperk.

Zal de uitvaart in alle gevallen op de gewenste locatie plaats vinden?
In bepaalde gevallen kan er vanwege de grote drukte in de uitvaartcentra en crematoria uitgeweken worden naar een andere locatie. Uiteraard zal de uitvaartondernemer proberen de uitvaart op de gewenste locatie te laten plaats vinden.

Mag er een erehaag op het terrein van de begraafplaats of het crematorium gevormd worden?
Officieel is hier nog geen besluit over genomen maar we weten dat dit niet bij alle uitvaarten is toegestaan. De reden is dat het in deze tijd erg druk is op de begraafplaatsen en men wil voorkomen dat een rouwstoet door een erehaag van een andere overledene rijdt.

Kan er afgeweken worden van de wettelijke termijn van begraven of cremeren?
In de Wet op de lijkbezorging staat dat een begrafenis of crematie normaal gesproken 36 uur en uiterlijk op de 6e werkdag na het overlijden plaatsvindt. Een verzoek tot het eerder of later laten begraven of cremeren zal gedaan moeten worden bij de burgemeester van de gemeente.

Is het in Nederland mogelijk islamitisch te begraven met eeuwigdurende grafrust?
Ja, dat is mogelijk. Er is op het moment voldoende capaciteit om in Nederland islamitisch te begraven. In Nederland kan men voor eeuwige grafrust terecht op de begraafplaatsen: Nuenen, Bergen op Zoom, Utrecht en sinds kort Rotterdam. In Almere en Zuidlaren zijn er volledig islamitische begraafplaatsen met grafrechten voor onbepaalde tijd. Ook op de Nederlandse natuurbegraafplaatsen geldt eeuwige grafrust. Op 60 gemeentelijke begraafplaatsen is er een gedeelte ingeruimd om islamitisch te begraven, hierbij worden de graven uitgegeven voor een bepaalde periode. Deze periode is steeds opnieuw te verlengen.

Vragen tijdens het meldingsgesprek

Het RIVM heeft voor de uitvaartbranche een vragenlijst opgesteld. Voor de uitvaartbranche is het noodzakelijk deze vragen te stellen aan de melder van een overlijden en de richtlijnen te volgen.

Tijdens het meldingsgesprek de nabestaanden de onderstaande vragen stellen:

 • Zijn er aanwezigen met koorts?
 • Zijn er aanwezigen die zich grieperig voelen?
 • Zijn er aanwezigen die verkouden zijn of veel hoesten en/of niezen?

Als er op een van de antwoorden positief geantwoord wordt door de melder tref dan uit voorzorg bij het ophalen van de overledene de volgende maatregelen:

 • Doe een verzoek aan alle nabestaanden aanwezig in het huis om 1,5 meter afstand van u te nemen
 • Neem geen nabestaanden mee naar de ruimte waar de overledene ligt
 • Verricht daar uw gebruikelijke werkzaamheden en verlaat het pand
 • Reinig direct uw handen met desinfecterende handengel

Geen handen schudden en knuffel

Ook bij een uitvaart mogen mensen elkaar de handen niet meer schudden of elkaar een knuffel geven bij het condoleren. Alle adviezen die het RIVM hierover geeft dienen opgevolgd te worden.

Alternatieven voor het handenschudden tijdens het condoleren

 • Om elkaar te condoleren kunt u uw hand op het hart leggen
 • U kunt met het namasté gebaar uw medeleven uiten

Corona slachtoffers

Als er een uitvaart verzorgd wordt voor een corona slachtoffer dan zijn er nog strengere regels waar men rekening mee moet houden tijdens de uitvaart.

Voorzichtigheid geboden
De overledene zal het virus mogelijk niet meer over kunnen dragen omdat het lichaam al enkele dagen in de koeling heeft gelegen en de hoge luchtvochtigheid zorgt er ook voor dat het virus niet overdraagbaar is. Ondanks dat is het niet verstandig om de overleden persoon nog te kussen.

Het RIVM schrijft hierover dat het virus enkele uren tot een dag buiten het lichaam overleeft. De overdracht gaat via niezen of hoesten waarbij druppeltjes vrijkomen, dit vormt dus geen gevaar meer na overlijden. Wel dient men de gebruikelijk handhygiëne en persoonlijke beschermmiddelen toe te passen om zo besmetting tot een minimum te beperken.

Monuta

9.0

Monuta beoordeling

Verzekerd bedrag

€9.500

Leeftijd

28-jarige

7,36 p/m

DELA

9.0

DELA beoordeling

Verzekerd bedrag

€9.500

Leeftijd

28-jarige

9,22 p/m

a.s.r.

8.3

a.s.r. beoordeling

Verzekerd bedrag

€9.500

Leeftijd

28-jarige

10,88 p/m

DLE

8.6

DLE beoordeling

Verzekerd bedrag

€9.500

Leeftijd

28-jarige

14,92 p/m