De dood wordt nog steeds amper besproken

Maar liefst 85 procent van de Nederlanders denkt wel eens na over hun overlijden, maar slechts 51 procent bespreekt dit met vrienden of familie.

Dit blijkt uit het Nationaal Onderzoek naar de Dood dat in opdracht van uitvaartverzekeraar en uitvaartverzorger DELA is uitgevoerd.

Praten over de dood

Cremeren het populairst

Een onderwerp waar wel over gesproken wordt met vrienden en familie is, wat men wil dat er met het lichaam moet gebeuren na het overlijden. Van de 2104 respondenten geeft 50 procent aan na het overlijden gecremeerd te willen worden, op de tweede plaats geeft 28 procent de voorkeur aan om begraven te worden.

Als het op de uitvaart aankomt wil 35 procent van de ondervraagden een kleinschalige uitvaart met maximaal 50 genodigden. 7 procent wil een grootschalige uitvaart met meer dan 100 genodigden.

Verbale steun

Een opmerkelijk feit is dat maar liefst 40 procent aangaf het moeilijk te vinden om verbale steun aan nabestaanden te geven. Het praten over het verlies hoort bij de rouwverwerking, daarom heeft 46 procent behoefte aan professionele steun en begeleiding na een overlijden van een dierbare.

Testament

De meeste mensen (65 procent) in Nederland hebben geen testament laten opstellen en een nog groter gedeelte (78 procent) heeft niets geregeld als het gaat om hun digitale nalatenschap.

Bewustwording

Voor DELA is het onderzoek belangrijk omdat deze uitvaartverzorger en uitvaartverzekeraar veel waarde hecht aan het vergroten van bewustwording rondom de dood, afscheid nemen en verder leven. DELA hoopt op meer bewustwording rondom de dood en dat er meer openlijk over gesproken gaat worden.

Taboe

Er blijkt ook in 2023 nog steeds een flink taboe te rusten om openlijk over de dood te praten. En op zich is dat niet vreemd, maar het zou het voor de nabestaanden een heel stuk makkelijker maken als er in ieder geval iets is vastgelegd over de wensen met betrekking tot de uitvaart. Als er iets is vastgelegd hoeven de nabestaanden geen lastige en moeilijke keuzes te maken.