Bang voor de dood

Bang zijn voor de dood ook wel thanatofobie genoemd is een angst die bij veel mensen voorkomt. De gedachte over het einde van het leven is voor een hoop mensen nogal een beangstigend moment. Het is onmogelijk om te weten wanneer dit moment zal aanbreken en wat er zich na de dood zal afspelen.

Het is daarom dus ook volledig te begrijpen dat sommige mensen hier een grote angst voor hebben.

In dit artikel leggen we daarom aan u uit wat een angst voor de dood inhoudt, waarom dit beangstigende gevoel zich voordoet en hoe u hier op een gezonde manier mee om kunt gaan.

Bang voor de dood

Angst

Het hebben van angst is helemaal niet verkeerd. Het zorgt er namelijk voor dat u alert bent voor bepaalde gevaren en het maken van onverstandige keuzes uit de weg gaat. Bij angst worden er bepaalde stofjes aangemaakt die er voor zorgen dat u op uw hoede bent voor bepaalde gevaren.

Als de angst echter de overhand neemt dan is er sprake van een problematische angst. Deze angst kan voor paniekaanvallen en hartkloppingen zorgen. Ook kan deze angst er voor zorgen dat u bepaalde situaties uit de weg gaat zoals autorijden of vliegen omdat u bang bent dat er iets ergs gaat gebeuren.

Men denkt zo de dood uit de weg te gaan en de angstige gevoelens te ontvluchten. Echter de dood zal hiermee onbekender worden en de angstige gevoelens zullen toenemen.

Wat is een angst voor de dood?

Over de hele wereld zijn er mensen die last hebben van een angst voor de dood. Een angst voor de dood heeft voornamelijk te maken met een angstig gevoel over het einde van het leven. Voor sommige mensen is het beangstigend om te beseffen dat het onbekend is wat er na de dood gebeurt.

Andere mensen creëren een angst over het achterlaten van hun geliefden en nabestaanden na hun dood. Een angst voor de dood wordt niet door iedereen op dezelfde manier ervaren.

De ene persoon heeft bijvoorbeeld alleen last van een bezorgd gevoel, terwijl een ander persoon last kan hebben van extreme paniekaanvallen of hartkloppingen. Wanneer de angst voor de dood blijvend is, wordt er gesproken over een fobie voor de dood.

Symptomen angst voor de dood

  • Hyperventilatie
  • Hartkloppingen
  • Trillen en zweten
  • Duizeligheid
  • Niet helder kunnen denken
  • Angst om afscheid te moeten nemen van dierbaren

Hoe gaat u om met een angst voor de dood?

Een angst voor de dood is niet zomaar weg te krijgen en dat is natuurlijk volledig te begrijpen. Echter kunt u wel leren om er op een gezonde manier mee te leven. Wanneer u de angst namelijk de overhand laat nemen in uw leven, kan dit weer andere gezondheidsklachten met zich meebrengen.

Doordat iedereen deze angst op een andere manier ondervindt, wordt het aangeraden om contact op te nemen met uw huisarts. Uw huisarts kan u vervolgens adviseren over welke stappen u moet nemen om uw angstgevoelens te verminderen.

U kunt zelf ook het een en ander ondernemen om de angstgevoelens te verminderen:

  • Ontspanningsoefeningen
  • Leren omgaan met angststoornissen

Disclaimer
De bovenstaande informatie is niet bedoeld als vervanging van informatie van artsen en andere medisch gediplomeerden.