Algemene Nabestaanden Wet (ANW)

De Algemene Nabestaandenwet (ANW) fungeert als financieel vangnet voor een partner van een overledene. Om als nabestaande een uitkering te ontvangen uit deze Nederlandse volksverzekering moet u aan bepaalde voorwaarden voldoen.

Wat de Algemene Nabestaandenwet (ANW) precies is en hoe er aanspraak op gemaakt kan worden dat leggen we u in dit artikel uit.

Algemene nabestaanden wet (ANW)

Wat is de Algemene Nabestaanden Wet (ANW)?

De Algemene Nabestaandenwet (ANW) geeft in bepaalde gevallen recht op een uitkering aan partners van een overledene.

 • De ANW is er voor nabestaanden wiens partner is overleden
 • In bepaalde gevallen hebben ex-partners ook recht op de ANW
 • Indien beide ouders zijn overleden hebben de kinderen recht op een wezenuitkering

Een overlijden heeft meestal financiële gevolgen voor de partner en de kinderen. De Nederlandse overheid wil de partner en de kinderen financieel ondersteunen met de ANW. Om aanspraak te maken op een basisinkomen kan een weduwe of weduwnaar of geregistreerde partner van een overleden persoon aanspraak maken op de Algemene Nabestaandenwet.

Hoe gebruik maken van de Algemene Nabestaandenwet (ANW)?

 • De overledene moet in Nederland hebben gewoond en gewerkt en dus automatisch verzekerd zijn geweest voor de ANW
 • U moet de echtgenoot, geregistreerde partner of het minderjarige kind zijn van de overledene
 • U mag geen partner hebben die ook recht heeft op een ANW-uitkering

Op de website van de Sociale Verzekeringsbank kunt u kijken of u in aanmerking komt voor de ANW. U kunt er ook meteen bekijken op welk bedrag u recht heeft.

Wanneer bent u verzekerd voor de ANW?

In Nederland is iedere inwonende en werkende automatisch verzekerd voor de ANW.

Hoe kunt u een ANW-uitkering aanvragen?

De ANW-uitkering wordt uitgekeerd door de Sociale Verzekeringsbank (SVB). Na een overlijden zal er een formulier van de SVB naar de partner worden verzonden. De partner moet dit formulier invullen en retour zenden naar de SVB. De partner van de overledene hoeft het overlijden dus niet te melden, zoals bij een uitvaartverzekering, dit gaat automatisch.

De ANW heeft 2 uitkeringen

 • Er is een uitkering voor de partner of de ex-partner die alimentatie ontvangt toen de overledene nog leefde
 • Er is een wezenuitkering voor kinderen tot 16 jaar waarvan beide ouders zijn overleden. Als kinderen van 16 t/m 21 jaar nog op school zitten en zorgen voor een broertje of zusje hebben ze recht op een wezenuitkering

Wanneer heeft u geen recht op ANW

Als de (geregistreerde) partner binnen een jaar na de trouwdatum komt te overlijden dan vervalt het recht op de uitkering. Deze regel is alleen van toepassing als het overlijden te verwachten was.

Wanneer stopt de ANW-uitkering

De ANW-uitkering zal stopgezet worden in de volgende situaties:

 • De uitkering wordt stopgezet als de nabestaande hertrouwt of een nieuwe geregistreerde partner krijgt of gaat samenwonen. Als u na het samenwonen binnen 6 maanden weer alleen gaat wonen zal de uitkering weer opnieuw uitgekeerd worden
 • Als de partner de leeftijd bereikt om een AOW-uitkering te ontvangen
 • Indien u langer dan 1 maand in de gevangenis belandt. Na uw vrijlating kunt u opnieuw een nabestaandenuitkering ontvangen
 • Als uw jongste kind 18 jaar wordt, of het huis uit gaat
 • Indien u in het buitenland gaat wonen, het ligt er wel aan in welk land u gaat wonen
 • Als u zelf komt te overlijden stopt de ANW-uitkering. De thuiswonende kinderen of de verzorger van de kinderen zullen een overlijdensuitkering ontvangen

Nabestaandenuitkering en samenwonen

Als u gaat samenwonen en u ontvangt een ANW-uitkering dan zal deze worden stopgezet. Maar er zijn enkele uitzonderingen:

 • Als u een ruimte huurt of verhuurt aan die persoon
 • U samenwoont met een kind of kleinkind jonger dan 18 jaar
 • Indien u samenwoont met iemand die u verzorgt of als diegene u verzorgd

Indien uw ANW-uitkering stopt nadat u bent gaan samenwonen en u besluit toch weer alleen te gaan wonen binnen 6 maanden dan zult u de nabestaandenuitkering opnieuw ontvangen.

Hoe hoog is de uitkering van de Algemene Nabestaandenwet

De hoogte van de uitkering is afhankelijk van het inkomen en zal maximaal 70% van het netto minimumloon zijn. In mei heeft de uitkeringsgerechtigde ook recht op vakantiegeld.

De uitkering wordt maandelijks uitgekeerd.

Heeft een ex-partner recht op ANW

In bepaalde gevallen heeft de ex-partner recht op een ANW-uitkering. De ex-partner heeft recht op een ANW-uitkering indien hij of zij inkomen mist uit een partneralimentatie. De rechtbank moet dan een alimentatieverplichting hebben opgelegd of deze verplichting tot alimentatie moet zijn vastgelegd in een (notariële) akte en zijn ondertekend door een advocaat.

De ex-partner moet zowel op het moment van echtscheiding als overlijden aan alle voorwaarden voldoen. Bovendien geldt dat hij of zij niet mag samenwonen of opnieuw getrouwd zijn. De ANW-uitkering zal niet hoger zijn dan de partneralimentatie.

De ex-partner ontvangt de ANW-uitkering ook indien:

 • hij of zij zorgt voor uw eigen kind, pleegkind of stiefkind jonger dan 18 jaar
 • of voor minimaal 45% arbeidsongeschikt is

Aanvullend nabestaandenpensioen

Als uw partner is overleden en hij of zij werkte in loondienst dan heeft u als nabestaande mogelijk recht op een nabestaandenpensioen van de zaak. Of u er recht op heeft dat kunt u navragen bij het pensioenfonds of de pensioenverzekeraar.