14 dagen bedenktijd uitvaartverzekering

U heeft na het afsluiten van een uitvaartverzekering 14 dagen bedenktijd, maar hoe werkt dit precies?

Stel u heeft online een uitvaartverzekering afgesloten, maar wilt de verbintenis ongedaan maken. Is dat mogelijk? En zo ja, hoe werkt dit? Het is zeker mogelijk om een onlangs afgesloten uitvaartverzekering stop te zetten.

Bij het afsluiten van verzekeringen heeft u namelijk standaard recht op 14 dagen bedenktijd. Dat geldt dus ook voor de uitvaartverzekering. Ontdek hieronder hoe u de verzekering kosteloos annuleert en hoe het zit met eventueel betaalde premies.

14 dagen bedenktijd

Recht op 14 dagen bedenktijd uitvaartverzekering

Er zijn voldoende redenen te bedenken om het afsluiten van een uitvaartverzekering ongedaan te maken als blijkt dat u toch niet de voor u beste uitvaartverzekering heeft afgesloten. Zo kan het zijn dat een andere uitvaartverzekeraar betere voorwaarden biedt. Of een lagere premie.

Het kan ook zijn dat uw huidige verzekeringspolis niet aansluit bij uw wensen. Wat de reden van opzegging ook is, het is altijd mogelijk om gebruik te maken van de 14 dagen bedenktijd indien u online de verzekering heeft aangevraagd.

Binnen deze periode mag u de uitvaartverzekering geheel kosteloos opzeggen. Het contract wordt ontbonden en eventueel betaalde premies worden teruggestort.

14 dagen bedenktijd

De 14 dagen bedenktijd geldt voor ‘koop-op-afstand’. Heeft u dus online de uitvaartverzekering afgesloten? En handelt u binnen de wettelijke bedenktijd van 14 dagen? Dan kunt u de verzekering kosteloos opzeggen.

Stappenplan afsluiten uitvaartverzekering annuleren

Hieronder leest u welke acties u moet ondernemen om het afsluiten van de verzekering ongedaan te maken.

1. Neem binnen de 14 dagen bedenktijd contact op met uw uitvaartverzekeraar en vertel dat u de verzekering wilt opzeggen. Geef daarbij aan dat u zich beroept op de wettelijk geldende bedenktijd van 14 dagen.

2. Telefonisch opzeggen kan, maar u kunt beter schriftelijk opzeggen middels een aangetekende brief mét dagtekening. Dat laatste is belangrijk omdat u daarmee bewijst dat u heeft gereageerd binnen de 14 dagen bedenktijd.

3. U hoeft niet aan te geven waarom u de uitvaartverzekering opzegt.

4. Heeft u gehandeld binnen de bedenktijd van 14 dagen? Dan wordt de verzekering automatisch opgezegd. De verzekering zal dan niet meer actief zijn.

5. Er zijn dan ook géén kosten verbonden aan het annuleren.

6. Heeft u in de periode van 14 dagen al wel premie betaald? Dit stort de verzekeraar dan aan u terug.

Uitvaartverzekering afsluiten

Monuta

9.0

review Monuta

Verzekerd bedrag

€9.500

Leeftijd

28-jarige

7,36 p/m

DELA

9.0

review DELA

Verzekerd bedrag

€9.500

Leeftijd

28-jarige

9,22 p/m

a.s.r.

8.3

review Ardanta

Verzekerd bedrag

€9.500

Leeftijd

28-jarige

10,88 p/m

DLE

8.6

review Ardanta

Verzekerd bedrag

€9.500

Leeftijd

28-jarige

14,92 p/m