Wilsbeschikking

Wilsbeschikking wat is dat precies? Na een overlijden kan er vaak enige verwarring ontstaan. Er valt immers iemand uit de samenleving weg en de achterblijvers moeten zich op deze nieuwe situatie instellen. Dat begint al met het verzorgen dat er een uitvaart komt en dat deze naar wens verloopt. Het is dan wel belangrijk dat duidelijk is wat die wensen van de overledene zijn. U kunt hier zelf veel invloed op uitoefenen. Een belangrijke methode om dit te kunnen doen is de wilsbeschikking. Hierin kunt u het meeste alvast vastleggen zodat er na uw dood naar gehandeld kan worden.

Verschillende vormen

Een wilsbeschikking is in alle gevallen rechtsgeldig. Er zijn echter wel een aantal verschillende vormen te onderscheiden. Het is dan ook belangrijk dat u goed bepaalt wat u precies wilt vastleggen. Welke zaken wilt u geregeld hebben voor na uw dood zodat daar geen verwarring over kan zijn? Aan de hand van het antwoord op deze vraag kan bepaald worden wat de juiste opzet voor u is. Dat kan een testament zijn, een codicil dan wel schriftelijke verklaring, of een mondelingen verklaring. De geldigheid is nooit in het geding, maar er zijn wel andere verschillen aan te merken.

Het testament opstellen

De meest bekende vorm van een wilsbeschikking is waarschijnlijk het testament. In een testament is dan ook vrijwel alles vast te leggen. Dit betekent dat u dus een heel scenario voor na uw dood kunt schrijven. Denk daarbij in de eerste plaats aan hoe de uitvaart eruit moet komen te zien. Denk ook aan bijvoorbeeld het verdelen van de bezittingen die u nog heeft. Dit kan uiteenlopen van een huis of ander vastgoed tot en met de uitzet of de huisdieren. Wat ook belangrijk is, is dat u de voogdij over uw kinderen via deze weg kunt laten vastleggen.

Officieel maken

Het is wel belangrijk dat u de wensen die u uit ook vast laat leggen. Hiervoor is een notaris nodig. U kunt dit via twee verschillende wegen aanpakken. De eerste manier is door zelf een testament op te stellen en deze vervolgens te laten bekrachtigen door een notaris. De tweede manier om een testament officieel te maken is door het direct vanaf het begin met de notaris te regelen. De notaris kan het dan voor u schrijven naar uw wensen. Deze neemt het document dan ook voor u in bewaring. Er bestaat ook een centraal testamentenregister. Hierin worden alle door de notaris officieel gemaakte testamenten aangemeld.

Een codicil of schriftelijke verklaring maken

Een vergelijkbare vorm is de schriftelijke verklaring. Hier zitten echter wel andere voorwaarden aan om geldig te zijn. Wanneer iemand zelf een verklaring opstelt maar daar niet mee naar de notaris stapt zorgt dit immers dat er nog wel een bepaalde zekerheid nodig is. De zekerheid is in dit geval het ondertekenen van het document. Wanneer u uw verklaring heeft opgesteld geeft u deze een datum en een handtekening mee. Zo zorgt u dat de schriftelijke verklaring ook nageleefd moet worden door de nabestaanden. U kunt ook in dit document vrijwel alles rondom uw uitvaart regelen. Maar wel minder dwingend.

De uitvoering

In een schriftelijke verklaring of codicil kunt u aangeven wie uw zaken mag behartigen direct na uw dood. Dit kan bijvoorbeeld een familielid zijn. Het kan ook een goede vriend zijn. Daarnaast kunt u een aantal zaken rondom uw uitvaart regelen. Denk aan bijvoorbeeld de muziek, de catering en de wijze van lijkbezorging. U kunt dus aangeven of u begraven of gecremeerd wilt worden. Ook de verdeling van persoonlijke bezittingen kan hierin deels worden vastgelegd. U kunt echter niet precies regelen wie wat kan erven. Alleen een aantal persoonlijke stukken komen hiervoor in aanmerking. Dit is een belangrijk verschil met het testament.

De mondelinge verklaring

Ook een verklaring die niet op papier is vastgelegd kan rechtsgeldigheid zeggen. Wanneer u voor uw dood een aantal dingen kenbaar maakt, dan kunnen deze onder bepaalde omstandigheden als bindend worden gezien. Er zijn hier wel nog meer voorwaarden aan verbonden dan aan het testament of het codicil. Zo kan er bijvoorbeeld geen enkele vorm van erfrecht in worden gezet. De verdeling van uw bezittingen en de afhandeling van uw zaken kunnen niet mondeling worden doorgegeven. Wanneer u dit dus per se wilt, dan moet u voor één van de andere mogelijkheden kiezen. Dit is het belangrijkste verschil tussen een mondelinge verklaring en een wilsbeschikking.

Wat kan dan wel?

U kunt mondeling wel zaken met betrekking tot uw uitvaart laten vastleggen. Dit komt er eigenlijk op neer dat degene die de uitvaart regelt zich moet houden aan datgene wat de overledene hier allemaal over heeft gezegd. Als hij ooit eens de wens heeft uitgesproken dat hij gecremeerd wil worden, dan moet dit dus nageleefd worden. Ook de invulling van bijvoorbeeld de catering moet worden nageleefd volgens de wensen van de overledene zoals hij die heeft uitgesproken. Dit geldt dus ook voor vreemde dingen. Wanneer de overledene een specifieke wens heeft, dan kan dit als mondeling bindend gelden.

Beide opties

Het meest verstandige is het om beide opties samen te voegen. Wanneer u namelijk een aantal dingen mondeling kenbaar maakt aan bekenden, dan is dit duidelijker. De uitvaart hoeft dan niet aan de hand van de verklaring van één persoon te worden verzorgd. Wanneer u dit ook nog eens op papier zet, dan bent u er in zijn geheel zeker van dat dit nageleefd kan worden. Daarom is het verstandig om uw wensen breed kenbaar te maken. Zeker wanneer u weet dat u gaat sterven. Bijvoorbeeld door ziekte. U kunt dan tijdig nog verschillende zaken in orde maken zodat er geen misverstanden over kunnen bestaan.

Hulp bij het opstellen

Het is ook aan te raden om hulp bij het opstellen van de wilsbeschikking te zoeken. Wanneer u een wilsbeschikking maakt, dan kunt u hiervoor bijvoorbeeld templates op internet vinden. Zo heeft u een aantal goede handvatten waaraan u zich kunt vasthouden. Dit zorgt ervoor dat u meer zekerheid heeft over het feit dat u alle zaken die besproken moeten worden ook daadwerkelijk worden besproken. U kunt dit samen met bijvoorbeeld een geliefde doen. Ook kan het verstandig zijn om dit samen met de notaris te doen. Zoals eerder al werd aangehaald komt dit de rechtsgeldigheid vaak zeer sterk ten goede.

Verzekeraar Premie Verzekerd
Monuta uitvaartverzekering € 5,15 € 7,000
Yarden uitvaartverzekering € 5,24 € 7,000
DELA uitvaartverzekering € 5,37 € 7,000
Nuvema uitvaartverzekering € 5,41 € 7,000
Ardanta uitvaartverzekering € 5,81 € 7,000
Klaverblad uitvaartverzekering € 6,19 € 7,000

 De premie is per maand en voor een persoon van 18 jaar.

Ook interessant

Tips voor het houden van een uitvaartspeech
 Een uitvaartspeech
 houden Op bijna iedere uitvaart wordt er een uitvaartspeech gehouden, het houden van een uitvaartspeech is erg lastig en kan in s...
Catering en de uitvaartverzekering Catering bij een uitvaart Bij een uitvaart hoort traditioneel ook een vorm van catering. Vaak is er na de dienst nog een mogelijkheid om even informe...
Wat regelen na het overlijden? Wat moet er geregeld worden? Na het overlijden van een dierbaren dient er veel geregeld te worden. Indien iemand een goede uitvaartverzekering heeft ...