Geld opnemen na overlijden strafbaar

Geld opnemen na overlijden mag niet zomaar. Wat gebeurt er met de bank tegoeden als er een dierbare overlijdt? En hoe gaan de banken om met de bankrekening van een rekeninghouder die is overleden?

U zult er hoogstwaarschijnlijk niet bij stil staan, maar als er een dierbare overlijdt, is het goed te weten wat u met de bankrekening mag doen. Want zomaar geld opnemen na overlijden is strafbaar.

Hoe de banken omgaan met het overlijden van een rekeninghouder en wat de regels zijn dat leggen wij in dit artikel uit.

Geld opnemen overlijden

Bankrekening na overlijden

Wanneer een dierbare komt te overlijden dan moet er een hoop geregeld worden. Een van de dingen is dat het overlijden aan de bank gemeld moet worden. Er zijn nabestaanden die nog snel even de bankrekening leeg willen halen, maar dit is geen verstandige optie.

Want u bent namelijk strafbaar als u na het overlijden van een dierbare zonder iets te regelen de bankrekening leeg haalt.

Als u de bankrekening na overlijden van een dierbare wilt beheren dan heeft u daar bepaalde documenten voor nodig. Met deze documenten bent u gemachtigd om bankzaken te wijzigen of de bankrekening op te zeggen.

Onderstaande documenten heeft u nodig om de bankzaken van een overleden persoon te mogen regelen:

  • Een verklaring van het centraal testamentenregister (CTR). Dit kunt u gratis aanvragen bij de bank of via de notaris
  • Een kopie van het eigen identiteitsbewijs
  • Een vrijwaringsformulier, hierin staat dat u de bank van claims van eventuele andere erfgenamen ‘vrijwaart’
  • De akte van overlijden
  • Een verklaring van erfrecht waarin staat wie de erfgenamen zijn. Deze heeft u overigens niet altijd nodig

Een verklaring van erfrecht is niet nodig indien:

  • er geen testament is én
  • er een langstlevende partner (echtgenoot of geregistreerde partner) is én
  • het saldo op de bankrekening niet hoger is dan €100.000
Bankrekening overlijden

Geld opnemen na overlijden bij bankrekening op naam van één persoon

Als de bankrekening op naam van één persoon staat dan zal de rekening in de meeste gevallen na overlijden meteen worden geblokkeerd. Alle (automatische) bankzaken worden dan onmiddellijk stopgezet.

De automatische incasso’s zullen ook niet meer worden uitgevoerd. Als u zaken regelt voor de overledene dan zult u hier rekening mee moeten houden. De huur, abonnementen en verzekeringen lopen door totdat deze zijn opgezegd.

Uitzonderingen om geld op te nemen na overlijden

Er zijn wel uitzonderingen op deze regel, niet alle banken stoppen direct met het uitvoeren van de automatische incasso’s. Zo lopen deze bij de Rabobank als er genoeg geld op de rekening staat nog 3 maanden door.

Bij de Triodos Bank lopen deze incasso’s door en bij de ASN Bank, RegioBank en SNS kunnen de erfgenamen opdracht geven deze door te laten lopen.

Bank Procedure Incasso’s
ABN Amro blokkeert rekening ABN Amro kan automatische incasso’s laten doorlopen
ASN Bank blokkeert rekening ASN Bank kan automatische incasso’s laten doorlopen
Rabobank blokkeert rekening Rabobank kan automatische incasso’s laten doorlopen (3 maanden)
Regio Bank blokkeert rekening Regio Bank kan automatische incasso’s laten doorlopen
SNS Bank blokkeert rekening SNS Bank kan automatische incasso’s laten doorlopen
Triodos Bank blokkeert rekening Triodos Bank automatische incasso’s lopen door

Geld opnemen van rekening overledene bij gezamenlijke bankrekening

Indien u een gezamenlijke bankrekening heeft of een en/of rekening dan blijft u als mederekeninghouder wel toegang houden tot de rekening. Indien de erfgenamen bezwaar maken dat de mederekeninghouder gebruik blijft maken van de rekening dan kan de bank de rekening blokkeren.

En/of rekening op één naam na overlijden

Indien de mederekeninghouder komt te overlijden dan is het voor de overgebleven rekeninghouder bij de meeste banken mogelijk om de rekening op zijn of haar naam te zetten.

Geld opnemen na overlijden met machtiging

Als u door iemand bent gemachtigd om hem of haar bankrekening te beheren dan zal deze machtiging na overlijden komen te vervallen. Dit is ook het geval bij een volmacht, die wordt vastgelegd in een levenstestament.

Executeur

Als u iemand wilt machtigen die na overlijden (een executeur) de bankzaken kan regelen dan zal dit vastgelegd moeten worden in een testament. Deze persoon kan geen bankzaken vóór het overlijden regelen. Om toegang tot de bankrekening te krijgen heeft de executeur een verklaring van executele nodig.

En/of rekening met uw kinderen

Als u een gezamenlijke rekening opent met één van uw kinderen wil dit niet altijd zeggen dat dit kind de bankzaken kan blijven regelen na uw overlijden. De bank kan besluiten de rekening te blokkeren.

Hiertoe kunnen zij overgaan als het saldo hoger is dan een bepaald bedrag. De bank kan ook tot deze maatregel overgaan als andere kinderen bezwaar maken dat hun broer of zus geld kan opnemen uit de nalatenschap.

Monuta

9.0

Monuta beoordeling

Verzekerd bedrag

€9.500

Leeftijd

28-jarige

7,36 p/m

DELA

9.0

DELA beoordeling

Verzekerd bedrag

€9.500

Leeftijd

28-jarige

9,22 p/m

a.s.r.

8.3

a.s.r. beoordeling

Verzekerd bedrag

€9.500

Leeftijd

28-jarige

10,88 p/m

DLE

8.6

DLE beoordeling

Verzekerd bedrag

€9.500

Leeftijd

28-jarige

14,92 p/m