Waarom cremeren?

Het is niet prettig om na te denken over uw eigen uitvaart, maar het is wel aan te raden om dit te doen. De meeste mensen weten vaak wel of ze gecremeerd of begraven willen worden na hun overlijden. En er komen ook al nieuwe technieken aan zoals cryomeren en resomeren. Als u dit nog niet weet dan is het verstandig om daar over na te denken. Tegenwoordig wordt er vaker gekozen voor een crematie dan voorheen. De keuze of u begraven wilt worden of gecremeerd is natuurlijk zeer persoonlijk. In dit artikel kunt u lezen waarom u zou kunnen kiezen voor een crematie.

Cremeren

Het is ongeveer 100 jaar geleden dat er in Nederland voor het eerst een crematie plaats vond. Tegenwoordig hebben we de keuze of we begraven willen worden of gecremeerd. Deze keuze is dan ook redelijk gelijk verdeeld in Nederland. Ongeveer de helft van de mensen die komt te overlijden kiest voor een crematie. Dit is vaak om persoonlijke redenen het geval.

In de wet is er vastgelegd dat een overledene uiterlijk op de zesde werkdag na het overlijden moet worden begraven of gecremeerd. Als u wilt worden gecremeerd dan hebben uw nabestaanden dus evenveel tijd voor het regelen van de uitvaart dan bij een begrafenis.

Vergelijk uitvaartverzekeringen

Redenen voor cremeren

Er zijn verschillende redenen te bedenken waarom u het beste zou kunnen kiezen voor een crematie wanneer u komt te overlijden. Naast de persoonlijke redenen waarom u voor een crematie zou kunnen kiezen zijn er ook nog andere redenen te bedenken. Financieel gezien is het bijvoorbeeld een stuk goedkoper om gecremeerd te worden dan begraven.

U heeft dan bijvoorbeeld niet te maken met de kosten voor het huren of kopen van een graf, er hoeft geen grafsteen te komen en het graf hoeft niet gedolven te worden. Als nabestaanden het prettig vinden dan kan de urn met uw as worden meegenomen naar huis of uitgestrooid worden. Een andere reden voor het kiezen voor een crematie is dat de urn met as eenvoudig kan mee verhuizen.

De as

Als u gecremeerd wordt dan blijft er as over die vaak in een urn wordt gestopt. Er zijn verschillende mogelijkheden die u heeft met betrekking tot de as. Het is mogelijk om de urn inclusief de as te begraven of bij te zetten in een muur met urnen. Ook is het toegestaan om de urn met as van een overledene mee naar huis te nemen. Wilt u de as uitstrooien dan zijn daar ook vaak verschillende mogelijkheden voor. Daarvoor zijn vaak speciaal aangewezen locaties als strooivelden voor aangelegd. Wilt u de as op een andere plek uitgestrooid hebben dan is dat vaak mogelijk maar moet er in sommige gevallen wel om toestemming worden gevraagd.

Kosten

Een belangrijke reden om te kiezen voor een crematie na uw overlijden zijn de kosten. Het is voordeliger om een crematie te hebben als uitvaart dan om begraven te worden. Voor een crematie hoeft er bijvoorbeeld geen graf gedolven te worden en hebben uw nabestaanden ook niet te maken met de kosten voor grafrechten. Deze kunnen vaak na verloop van tijd weer opnieuw betaald moeten worden om ervoor te zorgen dat het graf in ere gehouden kan worden. Met een crematie zadelt u uw nabestaanden dus niet op met dergelijke (toekomstige) kosten.

De uitvaart

Net als bij een begrafenis kan er voor een crematie ook een uitvaartdienst worden gehouden. Indien u gelovig bent kan dit worden gehouden in een kerk of een ander geloofshuis zoals een moskee, een tempel of een synagoge. Het is ook mogelijk om de uitvaartdienst te houden op de locatie waar de crematie zal plaatsvinden.

Daar kunnen nabestaanden vaak afscheid nemen indien dat gewenst is en kunnen er enkele woorden over uw leven worden gesproken. U kunt deze wensen zelf allemaal vastleggen in uw testament, een uitvaartverzekering of u kunt dit laten bepalen door uw nabestaanden.

Na de crematie

Na de uitvaartdienst vindt vaak de crematie plaats. Dit gebeurd niet in het bijzijn van nabestaanden en wordt gedaan met geavanceerde machines. Het lichaam wordt inclusief de kist onder hoge temperaturen gecremeerd. Als nabestaande kunt u niet direct de as van de overledene in een urn mee krijgen.

Wettelijk gezien moet de as van de overledene namelijk een maand bij het crematorium blijven. Dit is in de wet geregeld zodat de er bij een eventueel misdrijf nog beslag kan worden gelegd op de as van een overledenen. Voor nabestaanden is dit vaak ook het prettigst omdat zij dan de tijd hebben om het overlijden van hun dierbare goed te kunnen verwerken.

Monuta

9.0

review Monuta

Verzekerd bedrag

€9.000

Leeftijd

30 jarige

11,87 p/m

DELA

9.0

review DELA

Verzekerd bedrag

€9.000

Leeftijd

30 jarige

12,44 p/m

Ardanta

8.3

review Ardanta

Verzekerd bedrag

€9.000

Leeftijd

30 jarige

13,84 p/m

PC Uitvaart

8.3

review Ardanta

Verzekerd bedrag

€9.000

Leeftijd

30 jarige

13,85 p/m