Uitvaartverzekering tussentijds wijzigen

Een uitvaartverzekering sluit u niet voor even af, maar hopelijk voor tientallen jaren. Omdat u een uitvaartverzekering voor langere tijd afsluit, is het erg belangrijk om goed na te denken over de dekking van deze verzekering. Door goed na te denken over de gewenste dekking van uw verzekering, kunt u een uitvaartverzekering afsluiten die echt bij u past.

Ook als u goed nagedacht heeft over de dekking van uw uitvaartverzekering, kan het voorkomen dat u achteraf toch niet helemaal tevreden bent over uw verzekering. In dit geval kunt u uw verzekering mogelijk tussentijds aanpassen. Dit is echter niet altijd mogelijk. Meer over het tussentijds wijzigen van uw uitvaartverzekering, leest u op deze pagina.

Waarom tussentijds wijzigen uitvaartverzekering?

U kunt verschillende redenen hebben om uw uitvaartverzekering tussentijds te wijzigen. Ten eerste kunt u uw uitvaartverzekering wijzigen als u niet meer tevreden bent over de dekking van uw verzekering. De dekking van uw verzekering kan bijvoorbeeld te groot zijn, maar ook te klein. Dit betekent dat u te veel of te weinig geld betaalt voor uw uitvaartverzekering en uw nabestaanden te veel of te weinig geld uitgekeerd krijgen als u inderdaad komt te overlijden. Een andere reden kan zijn dat u op zoek bent naar een goedkopere uitvaartverzekering.

Verhuizing
Daarnaast kunt u uw uitvaartverzekering ook wijzigen als u verhuisd bent, als uw uitvaartverzekering op een andere naam moet komen te staan (bijvoorbeeld door het aannemen van de naam van uw partner na trouwen) of als uw contactgegevens veranderd zijn. Dit soort eenvoudige wijzigingen kunt u altijd door laten voeren.

Wel of niet mogelijk?

Of u uw uitvaartverzekering wel of niet kunt wijzigen, is afhankelijk van enkele factoren. Ten eerste is dit afhankelijk van de wijziging die u door wil laten voeren. Het veranderen van uw adres kan altijd, maar het veranderen van de dekking is niet altijd mogelijk. Als u een grotere verandering door wil voeren, bijvoorbeeld het verkleinen of vergroten van de dekking, moet uw verzekeraar hiermee akkoord gaan. Of het doorvoeren van de wijziging mogelijk is, is in dit geval ook afhankelijk van de voorwaarden die uw uitvaartverzekeraar hierover stelt.

Aanpassing weigeren
Een uitvaartverzekeraar kan een aanpassing weigeren. Dit heeft ermee te maken dat de verzekeringsmaatschappij een overeenkomst met u aangegaan is. Op basis van deze overeenkomst heeft de verzekeraar een inschatting gemaakt van de kosten van de verzekering. Door een aanpassing door te voeren, verandert de zaak. De verzekeringsmaatschappij kan hiermee akkoord gaan (en de hogere kosten eventueel aan u doorberekenen), maar de uitvaartverzekeraar kan de verandering ook weigeren. In dit geval kunt u hier als klant niets aan veranderen.

Om erachter te komen of uw uitvaartverzekeraar wel of geen wijzigingen accepteert, raden wij u aan om contact op te nemen met de verzekeraar. Zoals al eerder vermeld, kunnen eenvoudige wijzigingen altijd wel doorgevoerd worden. Of de dekking van uw verzekering ook veranderd kan worden, is de vraag. Om hier snel achter te komen, neemt u contact op met uw verzekeraar.

De dekking verlagen

Wilt u de dekking van uw uitvaartverzekering verlagen? Dan moeten wij u teleur stellen, want dit is doorgaans niet mogelijk. Dit komt omdat u bij het afsluiten van uw verzekering een bepaalde overeenkomst bent aangegaan. Bij deze overeenkomst komen bepaalde kosten kijken, die uw verzekeraar heeft doorberekend in de premie van uw verzekering. Als u de overeenkomst wil wijzigen, klopt de berekening van de uitvaartverzekeraar niet meer. Daarom kan de verzekeraar geld mis lopen. Om dit te voorkomen, wordt het verlagen van de dekking geweigerd.

Uitvaartverzekering premievrij maken
Wel is het mogelijk om uw uitvaartverzekering premievrij te maken of af te kopen. Na het premievrij maken van uw verzekering of het afkopen van de uitvaartverzekering, kunt u een nieuwe verzekering afsluiten. Wel komen hier bepaalde kosten bij kijken. Het is dan ook de vraag of het premievrij maken of afkopen van uw verzekering gewenst is. Een expert kan u hierover adviseren.

De dekking verhogen

Waar verzekeringsmaatschappijen moeilijk doen over het verlagen van de dekking van uw verzekering, is het verhogen van de dekking doorgaans geen probleem. Wel kan het zo zijn dat er bepaalde voorwaarden verbonden worden aan het verhogen van de dekking van uw verzekering. Sommige verzekeringsmaatschappijen verplichten hun klanten bijvoorbeeld een aanvullende verzekering af te sluiten, als zij de dekking van hun uitvaartverzekering willen verhogen. Ook kan het zo zijn dat u opnieuw een gezondheidsverklaring af moet geven als u uw dekking wil verhogen. Of dit bij uw verzekeringsmaatschappij het geval is, kunt u eenvoudig achterhalen door even contact op te nemen met de verzekeraar.

Bij de meeste verzekeringsmaatschappijen is het verhogen van de dekking geen probleem. Sommige verzekeringsmaatschappijen verhogen uw dekking kosteloos, bij andere verzekeringsmaatschappijen moet u geld betalen om uw dekking eenmalig te verhogen. Ook zijn er verzekeringsmaatschappijen die verhogen wel mogelijk maken, maar dan wel voor een minimumbedrag. Of dit bij uw verzekeringsmaatschappij het geval is, kunt u ook achterhalen door contact op te nemen.

Een extra uitvaartverzekering afsluiten

U kunt de dekking van uw uitvaartverzekering ook verhogen door een nieuwe verzekering af te sluiten, naast uw huidige uitvaartverzekering. Het is namelijk niet verboden om bij twee verzekeringsmaatschappijen een uitvaartverzekering af te sluiten. Met de extra verzekering maakt u het uitbreiden van de dekking toch mogelijk, mocht dit niet mogelijk zijn bij uw huidige verzekeraar.

Stel, u bent nu voor 3000 euro verzekerd en wil eigenlijk voor 5000 euro verzekerd zijn. Kunt u uw dekking niet (gratis) verhogen bij uw huidige verzekeraar? Dan sluit u een extra uitvaartverzekering af met een uitkering van 2000 euro, zodat u met de twee verzekeringen samen voor 5000 euro verzekerd bent.

Eenvoudige wijzigingen doorvoeren

Eenvoudige wijzigingen, zoals adreswijzigingen, kunt u altijd doorvoeren. Hoe u dit precies moet doen, verschilt per verzekeringsmaatschappij. Wij raden u aan om contact op te nemen met uw uitvaartverzekeraar. Geef aan welke wijziging u precies door wil geven en u krijgt direct te horen hoe u deze wijziging door kunt geven aan de verzekeringsmaatschappij.

VerzekeraarPremieVerzekerd
Monuta uitvaartverzekering€ 9,67€ 8,000
DELA uitvaartverzekering€ 7,99€ 8,000
Ardanta uitvaartverzekering€ 9,73€ 8,000
Yarden uitvaartverzekering€ 9,10€ 8,000

De premie is per maand en voor een persoon van 18 jaar.