regels begraven cremeren

Nieuwe regels voor begraven en cremeren

Er komen mogelijk nieuwe regels voor begraven en cremeren als het aan D66 ligt. Zo wil de partij dat er een mogelijkheid komt om as van overledenen te vermengen met elkaar. Hiervoor dient de 'Wet op lijkbezorging' gewijzigd te worden. De laatste keer dat er een wijzing in deze uitvaartwet is aangebracht stamt alweer uit 1991.

Wet op lijkbezorging

De wet op lijkbezorging zou op een aantal punten gewijzigd moeten worden. Buiten de mogelijkheid tot het vermengen van de as zou ook de periode om de as aan de nabestaanden mee te geven korter moeten. Nu mogen de nabestaanden de as van hun dierbare pas na 30 dagen ophalen. De as mag dan meegenomen worden of worden uitgestrooid op een bijzondere asbestemming.

Pas de wet op lijkbezorging aan en maak het mogelijk om nieuwe uitvaarttechnieken toe te passen.

Ook de voorzitter van de branchevereniging voor uitvaartondernemingen, Paul Koeslag is het met de punten van D66 eens. Zelfs de naam van de wet zou wat hem betreft mogen veranderen. 'Wet op lijkbezorging' klinkt vreemd volgens de voorzitter. Uitvaartorganisatie Yarden kan zich ook vinden in de voorstellen om de wet op lijkbezorging op een aantal punten te wijzigen. Als voorbeeld wordt er genoemd: Als er een tweeling dood wordt geboren, nu moet de as gescheiden worden aangeboden. Dit is lastig voor de nabestaanden.

Begraven of cremeren moet eerder kunnen

Een punt waar D66-Tweede Kamerlid Monica den Boer voor pleit is dat begraven of cremeren eerder na het overlijden zou moeten kunnen. Als voorbeeld noemt zij dat dit al twintig uur na overlijden moet kunnen. Nu is dit nog na pas 36 uur. Joden en moslims willen dat de uitvaart eerder kan plaatsvinden. Nu moeten ze daar nog een vergunning voor aanvragen.

Resomeren
Eerder dit jaar werd er ook al gesuggereerd om de wet op lijkbezorging aan te passen i.v.m. het resomeren. Dit is een alternatief voor begraven en cremeren. Bij het resomeren wordt het lichaam in 3 uur ontbonden door het in een chemisch bad te leggen. Op dit moment is het nog niet toegestaan om deze uitvaarttechniek toe te passen in Nederland maar de Tweede Kamer is bezig om de wet aan te passen zodat het ook in de toekomst mogelijk is om te resomeren.

Uitvaartwet wijzigen

Als het aan D66 ligt dan zal de wet op lijkbezorging op onderstaande punten worden aangepast.

 • De as van partners zou gemend mogen worden
 • De as mag meteen na de crematie meegenomen worden en niet pas na 30 dagen
 • Er moeten uitzonderingen gemaakt kunnen worden voor samen begraven of cremeren
 • De termijn waarbinnen een uitvaart moet plaatsvinden, zou verleng moeten worden van zes naar acht werkdagen
 • Meer keuze bij het verlengen van grafrechten
 • Veranker natuurbegraven in de wet
 • Laat nieuwe uitvaartmogelijkheden toe
 • Het mogelijk maken om 20 uur na overlijden te begraven of te cremeren in plaats van na 36 uur
 • Schrap het woord ‘lijk’ op gemeenteformulieren
 • Stel regels op voor achtergebleven asbussen
 • Laat dezelfde regels gelden voor het register cremeren en begraven
 • Definieer ‘biologisch afbreekbare’ kist duidelijker en strenger
 • Kijk naar mogelijkheden voor toezicht op de uitvaartbranche
 • Stel een handleiding op om kennis over diversiteit te delen binnen de uitvaartsector

Bron: RTL nieuws


begraven cremeren

Begraven of cremeren

Begraven of cremeren?

Begraven of cremeren? Een vraag waar niet iedereen een antwoord op zal geven. 20 procent van de Nederlanders weet niet wat er met zijn of haar lichaam moet gebeuren na de dood. Als u het al niet weet, welke keuze moeten uw nabestaanden straks dan maken? Alleen al voor uw nabestaanden zou het ontzettend helpen als u zelf de keuze hiervoor maakt.

De dood moeilijk bespreekbaar

De dood is nog steeds een onderwerp waar niet graag over gesproken wordt. Er rust een taboe over de dood, bij maar liefst 50 procent van de Nederlanders komt dit onderwerp nooit ter sprake thuis. En dat is best zonde, het zou heel verhelderend zijn als de dood meer bespreekbaar zou worden. Door het over de dood en uw uitvaart te hebben met uw dierbaren maakt u het voor hen makkelijker en hoeven zij geen moeilijke keuzes te maken.

Uitvaartwensen

Mocht u liever niet over de dood praten dan kan het helpen om uw uitvaartwensen vast te leggen. Dit kan bij uw uitvaartverzekeraar met een uitvaartconsulent en in de meeste gevallen zou u dit ook online kunnen doen. Het voordeel van het online vastleggen van uw uitvaartwensen is dat u deze altijd kunt wijzigen. Als u weet dat u begraven wenst te worden maar dit liever niet bespreekt dan is het laten vastleggen van deze uitvaartwens een goede optie. Er zijn genoeg voorbeelden van mensen die begraven hadden willen worden maar uiteindelijk kwam de familie er te laat achter en zijn deze personen gecremeerd. Zoiets kan de nabestaanden een schuldgevoel bezorgen en hen lang achtervolgen.

Kosten begraven vs cremeren

Wat is goedkoper begraven of cremeren? Dit is per regio verschillend maar over het algemeen is begraven duurder dan cremeren. De kosten voor een graf verschillen per regio. Dat begraven over het algemeen duurder is dan cremeren heeft met de grafkosten en kosten van een grafmonument te maken. Een begrafenis kost tegenwoordig gemiddeld €10.700,- en een crematie € 8.800,-. Op de websites van de uitvaartverzekeraars is uit te rekenen wat dit betekent voor de uitvaartverzekering welke afgesloten moet worden als u die nog niet heeft.

Cremeren de favoriet

Van de mensen die wel weten wat er met hun lichaam moet gebeuren als ze zijn overleden kiest maar liefst 49 procent voor een crematie en 28 procent wil begraven worden. Veel mensen schuiven de vraag: "begraven of cremeren?" nog even voor zich uit. Voor een groot gedeelte komt dit omdat ze er liever niet aan denken of er niet over praten maar bij een gedeelte ontbreekt ook de kennis.

Cremeren
bron: LVC

Hieronder hebben we de verschillen tussen begraven en cremeren voor u neergezet.

BegravenCremeren
Een graf kan altijd nog bezocht worden door de nabestaanden. Er zijn genoeg mensen die hier troost vinden.De as van de overledene kan op een openbare plek op een begraafplaats gezet worden zodat nabestaanden hier terug kunnen komen. De as kan ook meegenomen worden naar huis of worden uitgestrooid.
U heeft de keuze uit meerdere graven zoals een familiegraf of een algemeen graf.Er zijn veel asbestemmingen zoals een urn, assieraad, columbarium, begraven van een urn of uitstrooien op een speciaal strooiveld, een bijzondere plek of over zee.
Begraven worden is in de meeste gevallen duurder dan cremeren. Dit komt door de grafkosten en de grafsteen.Cremeren is meestal goedkoper dan begraven.
Het graf moet onderhouden worden, dit kan gebeuren door de nabestaanden maar er kan ook iemand voor ingehuurd worden.Als u de urn begraven wilt hebben of bij een urnennis, is er onderhoud nodig.
Bij het begraven komen er periodiek grafkosten terug welke betaald moeten worden.Na de crematie komen er alleen nog kosten als de as uitgestrooid wordt op de begraafplaats en als de as bewaart wordt in een columbarium of urnennis.

Natuurgraven

Als u wel begraven wenst te worden maar u wilt u nabestaanden niet opzadelen met het onderhoud van uw graf, dan zijn er ook natuurgraven. Een natuurgraf gaat helemaal op in de natuur en vergt geen onderhoud. Bovendien hoeven de grafrechten niet verlengd te worden omdat deze voor eeuwig zijn.

Resomeren

Naast begraven en cremeren komt er nog een optie bij en dat is resomeren. Bij dit proces zal het stoffelijk overschot ontbonden worden in een waterige oplossing van kaliumhydroxide bij een temperatuur van 180 °C en een verhoogde druk zodat de resten niet gaan koken en de hydrolyse optimaal verloopt. Bij het resomeren zal het lichaam uit de kist gehaald worden, de kist kan 50 keer worden hergebruikt. Het hele proces duurt ongeveer 3 uur waarna de botten zo teer zijn geworden dat deze makkelijk vermalen kunnen worden tot poeder, dit is te vergelijken met de asresten na een crematie.

Wet op de lijkbezorging
Resomeren is op het moment nog niet toegestaan omdat hiervoor eerst de Wet op de lijkbezorging gewijzigd dient te worden. Op het moment laat deze wet nog geen andere mogelijkheden toe dan begraven of cremeren.

Open dag begraafplaats of crematorium
Mocht u niet weten of u begraven of gecremeerd wilt worden dan kunt u ook altijd een open dag van een begraafplaats of crematorium bezoeken. Hier kan worden uitgelegd hoe alles in zijn werk gaat. U krijgt dan een kijkje bij de ovenruimtes en kunt achter de schermen kijken bij een begraafplaats. Bovendien kunnen al uw vragen beantwoord worden zodat u zelf hopelijk de vraag: "begraven of cremeren?" kunt beantwoorden.

VerzekeraarPremieVerzekerd
Monuta uitvaartverzekering€ 5,15€ 7,000
Yarden uitvaartverzekering€ 5,24€ 7,000
DELA uitvaartverzekering€ 5,37€ 7,000
Ardanta uitvaartverzekering€ 5,81€ 7,000

 De premie is per maand en voor een persoon van 18 jaar.


uitvaartverzekering

Cryomeren, een nieuwe, milieuvriendelijke uitvaarttechniek

Cryomeren

Wat is cryomeren? Begraven of cremeren. Dat zijn zo’n beetje de enige twee opties die we in Nederland hebben als het gaat om de verwerking van onze lichamen nadat we zijn overleden. Dat wil echter niet zeggen dat er geen andere opties zijn. Integendeel, in de wereld van de uitvaart wordt veel onderzoek gedaan naar alternatieve uitvaarttechnieken. Op dit moment is de keus nog beperkt, maar de verwachting is dat dit in de toekomst zal veranderen. Hoog tijd dus om te kijken naar een van de nieuwste methoden, het zogeheten cryomeren.

Wat is cryomeren?

Bij begraven worden onze lichamen overgedragen aan aarde. Bij cremeren is het vuur. Bij de eveneens nieuwe methode genaamd resomeren wordt gebruik gemaakt van water, druk en chemicaliën. En dan is er dus cryomeren, een methode die gebruik maakt van ijs. Laten we om te beginnen kijken hoe cryomeren precies in zijn werk gaat.


Vergelijk uitvaartverzekeringen

Cryomeren vs. Cryonisme

Om te beginnen moet even duidelijk een onderscheid gemaakt worden tussen cryomeren en cryonisme. Cryomeren is een methode om menselijke resten op een zo milieuvriendelijke wijze te laten verwerken. Cryonisme bestaat uit het invriezen van overleden personen met als doel ze in een later stadium, wanneer de techniek dit toestaat, weer tot leven te wekken. De haalbaarheid hiervan wordt over het algemeen sterk in twijfel getrokken en ook is men het lang niet eens over de ethische aspecten hiervan, los van het feit dat cryonisme een uiterst dure en weinig milieuvriendelijke methode is.

Cryomeren in stappen

Om te beginnen wordt het stoffelijk overschot bij het proces van cryomeren gedurende 10 dagen gekoeld tot een temperatuur van min 18 graden Celsius. Deze tijd is nodig om het lichaam door en door te bevriezen. Qua snelheid van verwerking is cryomeren dus aanzienlijk langzamer dan cremeren, maar sneller dan begraven.
Nadat de 10 dagen zijn verstreken en het gehele lichaam een temperatuur heeft van min 18 graden, wordt het lichaam ondergedompeld in een mengsel van vloeibare stikstof. Dit heeft een temperatuur van min 196 graden. Het gevolg is dat het lichaam hiervan heel broos wordt, wat noodzakelijk is voor het vervolg van het cryomatie-proces.

Afscheid van het lichaam

Bij de volgende stap zou je kunnen zeggen dat daadwerkelijk wordt begonnen met de verwerking van het lichaam zelf. Het diepbevroren, broze lichaam, wordt blootgesteld aan trillingen. Als gevolg hiervan valt het uiteen en houdt men een organische substantie over. Eventuele cosmetische stoffen of delen die niet lichaamseigen zijn, zoals bijvoorbeeld vullingen of pacemakers, worden na afloop van dit proces met een magneet verwijderd van de rest van de overblijfselen.

De rest van het proces

Het resultaat van al het bovenstaande is een overblijfsel van ongeveer 30 kilo aan poeder. Dit wordt in een kist gedaan. Deze kist kan worden begraven. De inhoud van deze kist zal binnen een jaar zijn vergaan tot compost. Zo kan deze inhoud dus bijdragen aan de groei van planten of een boom.

Waarom cryomeren?

Misschien bent u weinig bezig met wat er moet gebeuren met uw lichaam nadat u bent overleden. Of misschien vindt u cremeren en begraven allebei prima en laat u het aan uw nabestaanden over. Feit is echter dat uw stoffelijke overschot een zekere milieubelasting met zich meebrengt. We leven nu eenmaal in een tijd waarin we zoveel mogelijk moeten doen om het milieu te beschermen. De keuze van onze uitvaarttechniek kan daar dus bij helpen. Bovendien kan het voor sommige mensen wellicht een troostende gedachte zijn dat hun lichaam uiteindelijk compost wordt. Op de plaats waar uw lichaam wordt begraven zou men bijvoorbeeld een boom kunnen planten die dan deels wordt gevoed door uw resten. Op die manier leeft een beetje van uzelf voort in de natuur.

De moeilijkheid met cryomeren

Hoewel cryomeren op zich een milieuvriendelijke methode is, is er ter plaatse behoorlijk wat technisch vernuft voor nodig om het proces in goede banen te laten leiden. Op dit moment zijn er dus nergens ter wereld faciliteiten beschikbaar om cryomatie op grote schaal toe te passen. De methode is dus veelbelovend, maar de implementatie laat dus nog even op zich wachten.

Waar kunt u cryomeren?

Cryomeren als methode is ontwikkeld in Zweden. Echter als toepassing is cryomatie nog nergens gelegaliseerd. Op dit moment kunt u zich dus nog nergens laten cryomeren. Dat wil natuurlijk niet zeggen dat hier in de toekomst geen verandering in gaat komen. Steeds meer stemmen gaan er op voor milieuvriendelijke alternatieven op cremeren en begraven. Hoewel er nog meer onderzoek nodig is, zijn er veel aanwijzingen dat cryomeren qua milieubelasting een beter alternatief is. Ook zou deze uitvaarttechniek, wanneer ze op grote schaal kan worden toegepast, goedkoper zijn dan begraven of cremeren.

Waarom wordt nergens gecryomeerd?

De reden is simpel. De wetgeving staat op dit moment cryomeren nog in de weg, in Nederland, maar ook in andere landen. Zelfs in Zweden, waar de methode is ontwikkeld, wordt ze nog niet toegepast. Echter de noodzaak om beter met ons milieu om te gaan heeft ervoor gezorgd dat ook over dit onderwerp steeds meer wordt gesproken in de politiek. Het zal daarom waarschijnlijk een kwestie van tijd zijn voordat men ook in Nederland serieus na zal gaan denken over andere methoden om stoffelijke overschotten te verwerken.

Verzekeraars zijn al zover

Uitvaartverzekeraars houden alle ontwikkelingen natuurlijk scherp in de gaten. Aangezien de wetgeving momenteel geen cryomatie toestaat kunt u zich ook niet hiervoor verzekeren. Echter wanneer de wetgeving zal veranderen, zullen uitvaartverzekeraars hier zeker op voorbereid zijn. Zo zijn sommige verzekeraars zelfs actief betrokken bij de ontwikkeling van uitvaarttechnieken zoals cryomatie.

Cryomeren en uw uitvaartverzekering

Mogelijk bent u iemand die ook na uw overlijden wil bijdragen aan een beter milieu. Of misschien vindt u het een mooi idee dat uit uw resten een boom kan groeien. Hoe dan ook, steeds meer mensen zullen interesse gaan hebben in cryomeren als uitvaartmethode. Wilt u een uitvaartverzekering afsluiten, hou er dan rekening mee dat de voorwaarden van uw polis moeten kunnen veranderen als de wetgeving verandert. Let hier dus goed op bij het afsluiten van een verzekering en kies voor een verzekeraar die op de toekomst is gericht.

VerzekeraarPremieVerzekerd
Monuta uitvaartverzekering€ 5,15€ 7,000
Yarden uitvaartverzekering€ 5,24€ 7,000
DELA uitvaartverzekering€ 5,37€ 7,000
Ardanta uitvaartverzekering€ 5,81€ 7,000

 De premie is per maand en voor een persoon van 18 jaar.


uitvaartverzekering

Resomeren

Resomeren

Wat is resomeren? Begraven, cremeren of Cryomeren? Wat als u geen van allen wil? In Nederland zijn er eigenlijk twee gangbare methoden: Cremeren of begraven. Voor veel mensen zal dit een lastige keuze zijn. Anderen zullen misschien vooral kijken naar het financiële plaatje en kiezen voor de goedkopere optie. Of misschien heeft u al een bepaald idee van wat u het beste bij u vindt passen.

Voordelen resomeren

 • Duurzamer dan begraven of cremeren
 • Geen verhoogd besmettingsgevaar
 • Er blijft geen menselijk dna over

Begraven, cremeren of resomeren

Echter technisch gezien zijn er veel meer mogelijkheden dan alleen cremeren of begraven. Denk bijvoorbeeld aan de oudheid, waar mensen werden gemummificeerd. Behalve oude methoden worden er ook nieuwe technieken ontwikkeld. De verwachting is dat men in de toekomst meer keus zal hebben dan alleen cremeren of begraven. Een techniek welke nu langzaam op komt zetten is het resomeren van een overledene. Hoog tijd dus om wat dieper op dit onderwerp in te gaan.


Vergelijk uitvaartverzekeringen

De afweging

Wanneer u kiest voor een methode bent u misschien vooral bezig met wat goed voelt. Echter er zijn ook andere afwegingen die gemaakt kunnen worden. Zo is het nu eenmaal een feit dat een menselijk lichaam een zekere milieubelasting met zich meebrengt. Op een begraafplek neemt iemand jarenlang ruimte in en bij een crematie komen verschillende stoffen vrij die schadelijk kunnen zijn voor het milieu.

Onderzoeksorganisatie TNO heeft inmiddels ook bepaald dat resomeren aan alle wettelijke veiligheidseisen voldoet. Resomeren is duurzamer dan begraven of cremeren.

Andere opties

Vandaar dat steeds meer mensen tegenwoordig uitkijken naar andere methoden om lichamelijke resten te verwerken. Het klinkt misschien berekenend en zelfs wat luguber, maar het verwerken van lichamelijke resten is in zekere zin een wetenschap op zich. Dagelijks wordt er gekeken of dit proces efficiënter en milieuvriendelijker kan verlopen. Ook worden steeds meer mensen bewust van het feit dat begraven en cremeren, hoewel het meest gebruikelijk, niet de meest milieuvriendelijke manieren zijn om ons te ontdoen van onze nabestaanden.


Resomeren, een nieuwe techniek

Niet zo lang geleden is in Groot Britannië een nieuwe methode ontwikkeld, resomeren genaamd. Het lichaam wordt hierbij in wezen niet verwerkt door aarde of vuur, maar met water. Hoewel deze methode nog niet veel wordt toegepast, loont het zeker de moeite om er wat dieper op in te gaan. Verderop zullen we ook kijken hoe het zit met alternatieve methoden en uitvaartverzekeringen. Cremeren en begraven kan altijd, maar hoe zit het nu als u bijvoorbeeld geresomeerd wil worden?

Resomeren, hoe werkt het?

Gevoelsmatig lijkt resomeren veel meer op cremeren dan op begraven, in de zin dat het lichaam bij resomeren in slechts enkele uren geheel wordt ontbonden. Bij resomeren wordt het lichaam echter niet verbrand. Dit gebeurt in een oplossing van een stof genaamd kaliumhydroxide, een waterige oplossing die op een temperatuur van 180 °C wordt gebracht. Ook wordt de druk verhoogd om te voorkomen dat het mengsel gaat koken. Het gehele proces neemt ongeveer drie uur in beslag. Het enige dat overblijft is een witachtig poeder, vergelijkbaar met de as die men na een crematie overhoudt.

Resomeren werd in 1888 in de Verenigde Staten al geïntroduceerd, maar pas 100 jaar later waren er commerciële toepassingen.

Resomeren en het milieu

Hoewel resomeren nog bijna nergens wordt toegepast, is er al wel behoorlijk wat onderzoek naar gedaan. Uit dit onderzoek blijkt dat resomeren het op veel fronten wint van het traditionele begraven of cremeren. Zo zou het duurzamer, milieuvriendelijker en voordeliger zijn. Een belangrijk aspect van resomeren is bijvoorbeeld dat de kist meerdere keren gebruikt kan worden, terwijl dit bij begraven en cremeren niet het geval is.

Waar kunt u resomeren?

Resomeren gebeurt nog weinig, maar er wordt dus al wel mee geëxperimenteerd, met name in de Verenigde Staten en Canada. Hierbij moet echter wel worden gezegd dat er nog niet voldoende data binnen is om met harde conclusies te komen. De voordelen van het resomeren zijn vooralsnog dus vooral tentatief te noemen en worden het hardst bepleit door het Briste bedrijf dat het patent op deze methode beschikt. Daarentegen zijn de weinige resultaten die er zijn veelbelovend te noemen en zal meer onderzoek dus zeker de moeite lonen.

Uitvaartorganisatie Yarden gaf opdracht tot een onderzoek door TNO. Naar aanleiding van dit onderzoek waarin naar voren kwam dat resomeren aan alle wettelijke veiligheidseisen voldoet, gaat Yarden het kabinet vragen om de wet op de lijkbezorging te wijzigen. Zodat resomeren straks in Nederland ook mogelijk is.

Waarom zou u kiezen voor resomeren?

Het lijkt misschien raar en onwerkelijk om te moeten kiezen wat er met uw lichaam gaat gebeuren als u eenmaal bent overleden. Het is dan ook niet echt prettig om te moeten denken over ons lichaam als iets wat moet worden verwerkt. De realiteit is echter dat uw nabestaanden een manier zullen moeten vinden om respectvol afscheid van u te nemen. Het verwerken van uw lichaam is hier een onderdeel van. Waarom mensen toch nadenken over andere methoden dan cremeren of begraven? Simpel: omdat steeds meer mensen zoveel mogelijk willen doen om bij te dragen aan een beter milieu.

resomeren

Resomeren en de wetgeving

Op dit moment staat de wetgeving in Nederland resomeren nog niet toe. Bot gezegd komt het erop neer dat men hier in Nederland dus niet voor resomeren kan kiezen, ongeacht de uitvaartverzekering. Dat wil niet zeggen dat hier geen veranderingen in zal komen.

De wetgeving kan elk moment veranderen

Juist omdat het zo’n gevoelig onderwerp is, kan het soms lang duren voordat een methode als resomeren algemeen geaccepteerd wordt. De Tweede Kamer heeft het echter al meer dan eens over dit onderwerp gehad en de verwachting is dan ook dat de wetgeving op den duur zal worden aangepast. Dit zou dan betekenen dat men op steeds meer plekken in Nederland voor resomeren zou kunnen kiezen als alternatief op begraven of cremeren.

Een kwart van alle Nederlanders zou overwegen om zich te laten resomeren, volgens onderzoek welke is uitgevoerd door Yarden.

Resomeren en uw uitvaartverzekering

Het kan natuurlijk zijn dat u graag een uitvaartverzekering wilt afsluiten en u ook wilt laten resomeren wanneer u komt te overlijden. In dat geval is het zaak dat u uitkijkt naar een uitvaartverzekeraar die de wetgeving scherp voor u in de gaten houdt, een verzekeraar die bovendien de mogelijkheid biedt uw polis dusdanig aan te passen wanneer resomeren bij wet wordt toegestaan. De kosten van resomeren zullen ongetwijfeld invloed hebben op de hoogte van uw polis. Wat dat precies gaat zijn valt op dit moment moeilijk te voorspellen. Laat u daarom goed informeren door verschillende verzekeraars en ontdek waar zij staan als het gaat om alternatieve methoden van de verwerking van stoffelijke overschotten.

Waarom er nu over nadenken?

Misschien vindt u het, behalve raar en luguber, ook een beetje overbodig om nu al na te gaan of u een verzekering kunt afsluiten die aansluit bij een wetgeving die misschien nog wel jaren op zich laat wachten. Het voordeel hiervan is echter dat als u nu de moeite neemt om uw zaken goed te regelen, u juist ontspannen door het leven kan, in de wetenschap dat u alles goed geregeld hebt, zelfs als de wet verandert.

VerzekeraarPremieVerzekerd
Monuta uitvaartverzekering€ 5,15€ 7,000
Yarden uitvaartverzekering€ 5,24€ 7,000
DELA uitvaartverzekering€ 5,37€ 7,000
Ardanta uitvaartverzekering€ 5,81€ 7,000

 De premie is per maand en voor een persoon van 18 jaar.

Bron: Wikipedia