begraven cremeren

Begraven of cremeren

Begraven of cremeren?

Begraven of cremeren? Een vraag waar niet iedereen een antwoord op zal geven. 20 procent van de Nederlanders weet niet wat er met zijn of haar lichaam moet gebeuren na de dood. Als u het al niet weet, welke keuze moeten uw nabestaanden straks dan maken? Alleen al voor uw nabestaanden zou het ontzettend helpen als u zelf de keuze hiervoor maakt.

De dood moeilijk bespreekbaar

De dood is nog steeds een onderwerp waar niet graag over gesproken wordt. Er rust een taboe over de dood, bij maar liefst 50 procent van de Nederlanders komt dit onderwerp nooit ter sprake thuis. En dat is best zonde, het zou heel verhelderend zijn als de dood meer bespreekbaar zou worden. Door het over de dood en uw uitvaart te hebben met uw dierbaren maakt u het voor hen makkelijker en hoeven zij geen moeilijke keuzes te maken.

Uitvaartwensen

Mocht u liever niet over de dood praten dan kan het helpen om uw uitvaartwensen vast te leggen. Dit kan bij uw uitvaartverzekeraar met een uitvaartconsulent en in de meeste gevallen zou u dit ook online kunnen doen. Het voordeel van het online vastleggen van uw uitvaartwensen is dat u deze altijd kunt wijzigen. Als u weet dat u begraven wenst te worden maar dit liever niet bespreekt dan is het laten vastleggen van deze uitvaartwens een goede optie. Er zijn genoeg voorbeelden van mensen die begraven hadden willen worden maar uiteindelijk kwam de familie er te laat achter en zijn deze personen gecremeerd. Zoiets kan de nabestaanden een schuldgevoel bezorgen en hen lang achtervolgen.

Kosten begraven vs cremeren

Wat is goedkoper begraven of cremeren? Dit is per regio verschillend maar over het algemeen is begraven duurder dan cremeren. De kosten voor een graf verschillen per regio. Dat begraven over het algemeen duurder is dan cremeren heeft met de grafkosten en kosten van een grafmonument te maken. Een begrafenis kost tegenwoordig gemiddeld €10.700,- en een crematie € 8.800,-. Op de websites van de uitvaartverzekeraars is uit te rekenen wat dit betekent voor de uitvaartverzekering welke afgesloten moet worden als u die nog niet heeft.

Cremeren de favoriet

Van de mensen die wel weten wat er met hun lichaam moet gebeuren als ze zijn overleden kiest maar liefst 49 procent voor een crematie en 28 procent wil begraven worden. Veel mensen schuiven de vraag: "begraven of cremeren?" nog even voor zich uit. Voor een groot gedeelte komt dit omdat ze er liever niet aan denken of er niet over praten maar bij een gedeelte ontbreekt ook de kennis.

Cremeren
bron: LVC

Hieronder hebben we de verschillen tussen begraven en cremeren voor u neergezet.

BegravenCremeren
Een graf kan altijd nog bezocht worden door de nabestaanden. Er zijn genoeg mensen die hier troost vinden.De as van de overledene kan op een openbare plek op een begraafplaats gezet worden zodat nabestaanden hier terug kunnen komen. De as kan ook meegenomen worden naar huis of worden uitgestrooid.
U heeft de keuze uit meerdere graven zoals een familiegraf of een algemeen graf.Er zijn veel asbestemmingen zoals een urn, assieraad, columbarium, begraven van een urn of uitstrooien op een speciaal strooiveld, een bijzondere plek of over zee.
Begraven worden is in de meeste gevallen duurder dan cremeren. Dit komt door de grafkosten en de grafsteen.Cremeren is meestal goedkoper dan begraven.
Het graf moet onderhouden worden, dit kan gebeuren door de nabestaanden maar er kan ook iemand voor ingehuurd worden.Als u de urn begraven wilt hebben of bij een urnennis, is er onderhoud nodig.
Bij het begraven komen er periodiek grafkosten terug welke betaald moeten worden.Na de crematie komen er alleen nog kosten als de as uitgestrooid wordt op de begraafplaats en als de as bewaart wordt in een columbarium of urnennis.

Natuurgraven

Als u wel begraven wenst te worden maar u wilt u nabestaanden niet opzadelen met het onderhoud van uw graf, dan zijn er ook natuurgraven. Een natuurgraf gaat helemaal op in de natuur en vergt geen onderhoud. Bovendien hoeven de grafrechten niet verlengd te worden omdat deze voor eeuwig zijn.

Resomeren

Naast begraven en cremeren komt er nog een optie bij en dat is resomeren. Bij dit proces zal het stoffelijk overschot ontbonden worden in een waterige oplossing van kaliumhydroxide bij een temperatuur van 180 °C en een verhoogde druk zodat de resten niet gaan koken en de hydrolyse optimaal verloopt. Bij het resomeren zal het lichaam uit de kist gehaald worden, de kist kan 50 keer worden hergebruikt. Het hele proces duurt ongeveer 3 uur waarna de botten zo teer zijn geworden dat deze makkelijk vermalen kunnen worden tot poeder, dit is te vergelijken met de asresten na een crematie.

Wet op de lijkbezorging
Resomeren is op het moment nog niet toegestaan omdat hiervoor eerst de Wet op de lijkbezorging gewijzigd dient te worden. Op het moment laat deze wet nog geen andere mogelijkheden toe dan begraven of cremeren.

Open dag begraafplaats of crematorium
Mocht u niet weten of u begraven of gecremeerd wilt worden dan kunt u ook altijd een open dag van een begraafplaats of crematorium bezoeken. Hier kan worden uitgelegd hoe alles in zijn werk gaat. U krijgt dan een kijkje bij de ovenruimtes en kunt achter de schermen kijken bij een begraafplaats. Bovendien kunnen al uw vragen beantwoord worden zodat u zelf hopelijk de vraag: "begraven of cremeren?" kunt beantwoorden.

VerzekeraarPremieVerzekerd
Monuta uitvaartverzekering€ 5,15€ 7,000
Yarden uitvaartverzekering€ 5,24€ 7,000
DELA uitvaartverzekering€ 5,37€ 7,000
Ardanta uitvaartverzekering€ 5,81€ 7,000

 De premie is per maand en voor een persoon van 18 jaar.


uitvaartverzekering

Grafrechten? Waar moet u op letten?

Grafrechten

Het klinkt misschien raar, maar ook na uw dood neemt u nog ruimte in. Dat lijkt misschien vooral andermans probleem en in de praktijk is dat het natuurlijk ook, maar u kunt uw nabestaanden veel kopzorgen besparen door u van tevoren goed in te lichten over het hoe en wat over grafrechten. Zo zullen zij na uw overlijden niet voor onverwacht moeilijke keuzes of verrassingen komen te staan. Het is misschien een beetje droge materie, maar u doet er verstandig aan goed op de hoogte te zijn. Vandaar dat we u hier 5 dingen geven waar u op moet letten wanneer het gaat om grafrechten.

1. Weet wat grafrechten precies inhouden

Het woord ‘grafrecht’ klinkt nogal zwaarbeladen, maar in wezen is het niets anders dan dat u voor een bepaalde tijd het recht krijgt om ergens begraven te liggen. In de regel gebeurt dit voor een periode van 10 of 20 jaar en kan deze periode daarna eventueel verlengd worden door uw nabestaanden. Dit betekent dus dat, wanneer uw grafrechten niet worden verlengd, uw graf na deze periode geruimd kan worden. Grafrechten draagt men in de regel af aan de gemeente of, in het geval van bijzondere begraafplaatsen, aan de kerk. Deze dienen te worden voldaan voordat u wordt begraven. Dit kan betaald worden door uw nabestaanden, maar draagt wel extra bij aan de kosten van een begrafenis.

2. Ken het onderscheid tussen verschillende soorten grafrechten

Er zijn kort door de bocht genomen twee soorten graven: Familiegraven en algemene graven. In beide graven is plek voor drie mensen, maar bij een familiegraf wordt deze ruimte gereserveerd voor familie. Koopt u na een overlijden een familiegraf, dan houdt u dus nog twee begraafplekken over die u in een later stadium kunt gebruiken. Men kiest hier vaak voor omdat men op deze manier bijvoorbeeld ervoor kan zorgen dat we als echtpaar bij elkaar komen te liggen.

Een algemeen graf kent eveneens drie plekken, met als verschil dat men hierbij geen zeggenschap heeft over wie er nog meer komt te liggen. Een algemeen graf is dan ook een stuk goedkoper, maar het nadeel is dus dat het voor sommigen wat oneerbiediger zal overkomen, gegeven het feit dat men de grond met onbekenden zal moeten delen. Een ander nadeel van een algemeen graf is dat men grafrechten na verloop van de termijn niet kan verlengen. Dat betekent dat uw graf na de eerste periode (doorgaans van 10 jaar) dus geruimd zou kunnen worden.

3. Zorg dat duidelijk is wie de eigenaar is van de grafrechten

Als u bent overleden hoeft u natuurlijk nergens meer naar om te kijken, maar uw nabestaanden zullen ongetwijfeld waarde hechten aan uw laatste rustplek. Bovendien zal u zelf ook graag willen dat uw begraafplaats met zorg en respect wordt behandeld.

Aan de andere kant kan een begraafplaats geen graf blijven faciliteren als er geen grafrechten voor zijn betaald. Wanneer de grafrechten aflopen zal een begraafplaats dan ook contact opnemen met de houder van de grafrechten om afspraken te maken over de eventuele verlenging hiervan. Echter na een contractsperiode van 20 jaar kan het best wel eens onduidelijk zijn wie de grafrechten beheert en hoe met deze persoon in contact te komen. Lukt het de begraafplaats niet een grafrechteigenaar te benaderen, dan zullen ze het eindigen van de grafrechten bekendmaken middels aanplakbiljetten bij de begraafplaats zelf, maar het is natuurlijk de vraag of dat opgemerkt gaat worden.
Daarom is het aan te raden voor uw overlijden goed af te spreken wie de grafrechten van uw begraafplaats gaat beheren.

4. Weet waar u wel en niet begraven wil worden

De dood kan helaas op elk moment om de hoek komen kijken. In het ideale geval weten we van tevoren wanneer onze tijd is gekomen en kunnen we onze zaken regelen voordat we overlijden. Echter niet iedereen is de tijd gegund om zijn of haar zaken op orde te krijgen. Daarom kunt u dat beter nu regelen, ook al bent u van plan nog jaren door te leven. Een van de zaken die u van tevoren kunt regelen is het bepalen waar u begraven wil worden. Door van tevoren een plek te kopen weet u zeker dat u na uw overlijden de plek krijgt die u graag wilt en bespaart u nabestaanden de stress van het zoeken en betalen voor een plek.

5. Weet wat er gebeurt als uw graf wordt geruimd en wat uw opties dan zijn

Wanneer uw grafrecht komt te vervallen kan uw graf geruimd worden. Dit kan verschillende dingen betekenen. Wanneer uw graf wordt geruimd kan het zijn dat uw resten, samen met de resten van andere graven, opnieuw worden begraven op een ander gedeelte van de begraafplaats. De grafmarkering en dergelijke komen dan te verdwijnen. Een andere mogelijkheid is dat uw resten op dezelfde plek blijven, maar dat ze dieper worden begraven. U ligt dan nog wel op dezelfde plek, maar de grafrechten kunnen dan gaan naar iemand die boven u komt te liggen. Twee andere opties zijn dat u elders wordt herbegraven of dat u alsnog gecremeerd wordt. Het verschil is hier vooral de prijs, aangezien er aan deze opties extra kosten zijn verbonden.

Nu nadenken voorkomt later zorgen maken

Het lijkt misschien wat gek om nu al na te gaan denken over uw toekomstige grafrecht. Toegegeven, het is inderdaad niet een onderwerp om vrolijk van te worden. Echter als u nalaat erover na te denken loopt u het risico dat u straks wordt begraven op een plek die u niet zint, of dat u in een algemeen graf komt terwijl u liever een familiegraf had gehad, of dat uw graf veel eerder wordt geruimd dan u zelf wil, om nog maar te zwijgen van de zorgen die uw nabestaanden hebben als uw grafrechten niet op orde zijn. Het organiseren van een begrafenis is een stressvolle bezigheid waarbij altijd veel komt kijken. U doet er dus goed aan dit proces voor uw nabestaanden zo goed mogelijk geregeld te hebben.


kosten begrafenis

Wat kost een begrafenis?

Begrafenis kosten

Wat zijn de kosten van een begrafenis? De kosten van een begrafenis variëren, het ligt er maar net aan wat uw wensen zijn met betrekking tot uw begrafenis. Er zijn enkele factoren die de kosten voor uw begrafenis verhogen. Wij zullen u uitleggen wat deze factoren zijn en willen u ook meteen duidelijk maken dat het belangrijk is uw wensen op papier te zetten.

De kosten van een begrafenis

U wilt begraven worden en u wilt weten wat de kosten voor uw begrafenis zullen zijn. Als u ongeveer weet hoe hoog deze kosten zullen zijn dan kunt u aan de hand daarvan een begrafenisverzekering afsluiten.

De kosten voor een begrafenis zijn over het algemeen hoger dan de kosten voor een crematie. De redenen hiervoor zijn dat de grafrechten en de grafsteen nu eenmaal geld kosten. Verder moet het graf onderhouden worden en ook hier dient u voor te betalen.

De factoren die de prijs van een begrafenis beïnvloeden zijn onder andere:

  • de grafrechten: De grafrechten zullen per gemeente en per begraafplaats verschillen. Het is dus handig als u al weet in welke gemeente en op welke begraafplaats u begraven zou willen worden. De prijzen welke berekend worden door de gemeentes variëren tussen de € 800,- en € 7.000,-. Een behoorlijk prijs verschil zoals u kunt zien.
  • De grafsteen: Als u begraven wenst te worden dan zult u ook met de kosten van een grafsteen te maken krijgen. Deze kosten kunt u zelf zo laag en hoog maken als dat u zelf wilt.OnderdeelKosten
Basistarief uitvaartondernemer€ 1.500
Verzorging overledene€ 150
Thuis opbaren€ 400
Opbaren uitvaartcentrum€ 600
100 rouwkaarten€ 300
4 personen die de kist dragen€ 150 – € 500
1 volgauto€ 200
Vervoer naar het uitvaartcentrum€ 230
Kist€ 500
Luxe kist€ 5.000
Condoleance kosten€ 100 – € 1200
Zaterdag toeslag€ 1000
Graf delven€ 300
Grafrechten€ 800
Grafsteen€ 2000
Rouwadvertentie plaatselijke krant€ 300

Begraven in het weekend

Als u de kosten voor uw begrafenis globaal wilt berekenen dan moet u zich ook afvragen of u misschien in het weekend begraven wilt worden. Als u namelijk in het weekend begraven wenst te worden dan zal dit de kosten voor uw begrafenis namelijk ook opdrijven. Er wordt namelijk een weekendtoeslag doorberekend.

De kist

Als u begraven wilt worden dan kunt u er voor kiezen om in een milieuvriendelijke kist begraven te worden. Er zijn tegenwoordig veel soorten kisten waar u een keuze uit kunt maken.

Kosten grafsteen

De kosten van een grafsteen. Als u begraven wilt worden dan komt er een grafsteen en/of een gedenksteen bij uw graf. De kosten voor een gedenksteen zijn al snel €1700,- als daar ook nog een grafsteen bij komt dan kunnen de kosten al snel tot €2500,- oplopen.

Kosten begrafenis uitrekenen

Om de kosten voor uw begrafenis globaal te berekenen zult u uw wensen op papier moeten zetten. Aan de hand van deze wensen kunt u met onze uitvaartcalculator met enkele muisklikken zien wat de kosten voor uw begrafenis ongeveer zullen zijn. De exacte kosten kunt u nooit weten aangezien de prijzen voor een begrafenis jaarlijks zullen stijgen. Maar het is al handig als u ongeveer weet wat uw begrafenis kost.

Mocht u nog geen begrafenisverzekering hebben afgesloten dan kunt u dit op deze manier veel makkelijker doen. U zult dan de begrafenisverzekering afsluiten welke aan uw wensen voldoet. Het afsluiten van een verzekering om de kosten voor uw begrafenis te dekken doet u normaal gesproken maar één keer in uw leven.


Grafrechten en grafkosten

Grafrechten

Wat zijn grafrechten en wat zijn de grafkosten?

Grafrechten... hoe zit het precies? In Nederland heeft u de grond voor een graf in bruikleen u kunt deze over het algemeen niet kopen, daar betaald u dus ook de grafrechten voor. De kosten voor de grafrechten variëren per gemeente waar u of uw dierbare begraven wenst te worden. De grafrechten geven dus recht om een plek voor een bepaalde periode te huren. U moet de grafrechten betalen aan de gemeente maar er zijn ook begraafplaatsen waar u de grafrechten aan de houder van de begraafplaats zult moeten betalen.

Kosten voor de grafrechten

De kosten voor de grafrechten verschillen dus per begraafplaats en gemeente, ook verschillen de grafrechten tussen een algemeen graf en een familiegraf. Eigenlijk is familiegraf niet de juiste benaming want ook niet-familieleden mogen in dit graf begraven worden, officieel heet dit dan ook een particulier graf.

Algemeen graf en de grafrechten
In een algemeen graf liggen maximaal 3 overledenen begraven deze zijn over het algemeen vreemden van elkaar. De rechten voor een algemeen graf worden voor 10 jaar uitgegeven.

Grafrechten particulier graf of familiegraf
Bij een particulier of familiegraf bepaalt de eigenaar wie er in dit graf begraven mogen worden, de rechten voor een particulier graf worden voor onbepaalde tijd uitgegeven of voor een periode van minimaal 10 jaar.

Wilt u de grafrechten verlengen?

Als u de grafrechten zou willen verlengen dan is dat mogelijk bij een particulier graf of familiegraf, u kunt dit 2 jaar voor het aflopen van de grafrechten kenbaar maken bij de begraafplaats. De begraafplaats zal u op de hoogte brengen van het feit dat de rechten zullen verlopen. Als u de grafrechten niet verlengd dan zal het graf geruimd worden. Een algemeen graf mag niet verlengd worden deze wordt na afloop van de termijn geruimd.

Een graf laten ruimen

Als een graf geruimd wordt dan zijn er meerdere mogelijkheden om de stoffelijke resten te verwerken. De stoffelijke resten kunnen worden herbegraven op een speciale plaats op de begraafplaats dit wordt ook wel een knekelput genoemd, de resten van meerdere graven komen hier bij elkaar te liggen. De stoffelijke resten kunnen ook dieper in het graf worden begraven dit noemen ze schudden. De nabestaanden kunnen ook beslissen om de stoffelijke resten te laten cremeren of ergens anders te herbegraven, aan de laatste twee opties zijn wel kosten verbonden.

Eigenaar onbekend
Als het adres van de eigenaar van de grafrechten niet bekend is dan zal er een aanplakbiljet bij de ingang van de begraafplaats of op het graf zelf geplakt worden waarin de aflooptijd van de grafrechten wordt aangekondigd. Als niemand zich meld voor het verstrijken van de termijn dan zal het graf worden geruimd aan het einde van de looptijd. Bij een algemeen graf is het niet verplicht om dit aan te kondigen maar over het algemeen wordt dit wel gedaan.

VerzekeraarPremieVerzekerd
Monuta uitvaartverzekering€ 5,15€ 7,000
Yarden uitvaartverzekering€ 5,24€ 7,000
DELA uitvaartverzekering€ 5,37€ 7,000
Ardanta uitvaartverzekering€ 5,81€ 7,000

 De premie is per maand en voor een persoon van 18 jaar.