begraven cremeren

Begraven of cremeren

Begraven of cremeren?

Begraven of cremeren? Een vraag waar niet iedereen een antwoord op zal geven. 20 procent van de Nederlanders weet niet wat er met zijn of haar lichaam moet gebeuren na de dood. Als u het al niet weet, welke keuze moeten uw nabestaanden straks dan maken? Alleen al voor uw nabestaanden zou het ontzettend helpen als u zelf de keuze hiervoor maakt.

De dood moeilijk bespreekbaar

De dood is nog steeds een onderwerp waar niet graag over gesproken wordt. Er rust een taboe over de dood, bij maar liefst 50 procent van de Nederlanders komt dit onderwerp nooit ter sprake thuis. En dat is best zonde, het zou heel verhelderend zijn als de dood meer bespreekbaar zou worden. Door het over de dood en uw uitvaart te hebben met uw dierbaren maakt u het voor hen makkelijker en hoeven zij geen moeilijke keuzes te maken.

Uitvaartwensen

Mocht u liever niet over de dood praten dan kan het helpen om uw uitvaartwensen vast te leggen. Dit kan bij uw uitvaartverzekeraar met een uitvaartconsulent en in de meeste gevallen zou u dit ook online kunnen doen. Het voordeel van het online vastleggen van uw uitvaartwensen is dat u deze altijd kunt wijzigen. Als u weet dat u begraven wenst te worden maar dit liever niet bespreekt dan is het laten vastleggen van deze uitvaartwens een goede optie. Er zijn genoeg voorbeelden van mensen die begraven hadden willen worden maar uiteindelijk kwam de familie er te laat achter en zijn deze personen gecremeerd. Zoiets kan de nabestaanden een schuldgevoel bezorgen en hen lang achtervolgen.

Kosten begraven vs cremeren

Wat is goedkoper begraven of cremeren? Dit is per regio verschillend maar over het algemeen is begraven duurder dan cremeren. De kosten voor een graf verschillen per regio. Dat begraven over het algemeen duurder is dan cremeren heeft met de grafkosten en kosten van een grafmonument te maken. Een begrafenis kost tegenwoordig gemiddeld €10.700,- en een crematie € 8.800,-. Op de websites van de uitvaartverzekeraars is uit te rekenen wat dit betekent voor de uitvaartverzekering welke afgesloten moet worden als u die nog niet heeft.

Cremeren de favoriet

Van de mensen die wel weten wat er met hun lichaam moet gebeuren als ze zijn overleden kiest maar liefst 49 procent voor een crematie en 28 procent wil begraven worden. Veel mensen schuiven de vraag: "begraven of cremeren?" nog even voor zich uit. Voor een groot gedeelte komt dit omdat ze er liever niet aan denken of er niet over praten maar bij een gedeelte ontbreekt ook de kennis.

Cremeren
bron: LVC

Hieronder hebben we de verschillen tussen begraven en cremeren voor u neergezet.

BegravenCremeren
Een graf kan altijd nog bezocht worden door de nabestaanden. Er zijn genoeg mensen die hier troost vinden.De as van de overledene kan op een openbare plek op een begraafplaats gezet worden zodat nabestaanden hier terug kunnen komen. De as kan ook meegenomen worden naar huis of worden uitgestrooid.
U heeft de keuze uit meerdere graven zoals een familiegraf of een algemeen graf.Er zijn veel asbestemmingen zoals een urn, assieraad, columbarium, begraven van een urn of uitstrooien op een speciaal strooiveld, een bijzondere plek of over zee.
Begraven worden is in de meeste gevallen duurder dan cremeren. Dit komt door de grafkosten en de grafsteen.Cremeren is meestal goedkoper dan begraven.
Het graf moet onderhouden worden, dit kan gebeuren door de nabestaanden maar er kan ook iemand voor ingehuurd worden.Als u de urn begraven wilt hebben of bij een urnennis, is er onderhoud nodig.
Bij het begraven komen er periodiek grafkosten terug welke betaald moeten worden.Na de crematie komen er alleen nog kosten als de as uitgestrooid wordt op de begraafplaats en als de as bewaart wordt in een columbarium of urnennis.

Natuurgraven

Als u wel begraven wenst te worden maar u wilt u nabestaanden niet opzadelen met het onderhoud van uw graf, dan zijn er ook natuurgraven. Een natuurgraf gaat helemaal op in de natuur en vergt geen onderhoud. Bovendien hoeven de grafrechten niet verlengd te worden omdat deze voor eeuwig zijn.

Resomeren

Naast begraven en cremeren komt er nog een optie bij en dat is resomeren. Bij dit proces zal het stoffelijk overschot ontbonden worden in een waterige oplossing van kaliumhydroxide bij een temperatuur van 180 °C en een verhoogde druk zodat de resten niet gaan koken en de hydrolyse optimaal verloopt. Bij het resomeren zal het lichaam uit de kist gehaald worden, de kist kan 50 keer worden hergebruikt. Het hele proces duurt ongeveer 3 uur waarna de botten zo teer zijn geworden dat deze makkelijk vermalen kunnen worden tot poeder, dit is te vergelijken met de asresten na een crematie.

Wet op de lijkbezorging
Resomeren is op het moment nog niet toegestaan omdat hiervoor eerst de Wet op de lijkbezorging gewijzigd dient te worden. Op het moment laat deze wet nog geen andere mogelijkheden toe dan begraven of cremeren.

Open dag begraafplaats of crematorium
Mocht u niet weten of u begraven of gecremeerd wilt worden dan kunt u ook altijd een open dag van een begraafplaats of crematorium bezoeken. Hier kan worden uitgelegd hoe alles in zijn werk gaat. U krijgt dan een kijkje bij de ovenruimtes en kunt achter de schermen kijken bij een begraafplaats. Bovendien kunnen al uw vragen beantwoord worden zodat u zelf hopelijk de vraag: "begraven of cremeren?" kunt beantwoorden.

VerzekeraarPremieVerzekerd
Monuta uitvaartverzekering€ 5,15€ 7,000
Yarden uitvaartverzekering€ 5,24€ 7,000
DELA uitvaartverzekering€ 5,37€ 7,000
Ardanta uitvaartverzekering€ 5,81€ 7,000

 De premie is per maand en voor een persoon van 18 jaar.


Uitvaartverzekering

Waarom kiezen voor cremeren?

Waarom cremeren?

Het is niet prettig om na te denken over uw eigen uitvaart, maar het is wel aan te raden om dit te doen. De meeste mensen weten vaak wel of ze gecremeerd of begraven willen worden na hun overlijden. En er komen ook al nieuwe technieken aan zoals cryomeren en resomeren. Als u dit nog niet weet dan is het verstandig om daar over na te denken. Tegenwoordig wordt er vaker gekozen voor een crematie dan voorheen. De keuze of u begraven wilt worden of gecremeerd is natuurlijk zeer persoonlijk. In dit artikel kunt u lezen waarom u zou kunnen kiezen voor een crematie.

Cremeren

Het is ongeveer 100 jaar geleden dat er in Nederland voor het eerst een crematie plaats vond. Tegenwoordig hebben we de keuze of we begraven willen worden of gecremeerd. Deze keuze is dan ook redelijk gelijk verdeeld in Nederland. Ongeveer de helft van de mensen die komt te overlijden kiest voor een crematie. Dit is vaak om persoonlijke redenen het geval. In de wet is er vastgelegd dat een overledene uiterlijk op de zesde werkdag na het overlijden moet worden begraven of gecremeerd. Als u wilt worden gecremeerd dan hebben uw nabestaanden dus evenveel tijd voor het regelen van de uitvaart dan bij een begrafenis.


Vergelijk uitvaartverzekeringen

Redenen voor cremeren

Er zijn verschillende redenen te bedenken waarom u het beste zou kunnen kiezen voor een crematie wanneer u komt te overlijden. Naast de persoonlijke redenen waarom u voor een crematie zou kunnen kiezen zijn er ook nog andere redenen te bedenken. Financieel gezien is het bijvoorbeeld een stuk goedkoper om gecremeerd te worden dan begraven. U heeft dan bijvoorbeeld niet te maken met de kosten voor het huren of kopen van een graf, er hoeft geen grafsteen te komen en het graf hoeft niet gedolven te worden. Als nabestaanden het prettig vinden dan kan de urn met uw as worden meegenomen naar huis of uitgestrooid worden. Een andere reden voor het kiezen voor een crematie is dat de urn met as eenvoudig kan mee verhuizen.

De as

Als u gecremeerd wordt dan blijft er as over die vaak in een urn wordt gestopt. Er zijn verschillende mogelijkheden die u heeft met betrekking tot de as. Het is mogelijk om de urn inclusief de as te begraven of bij te zetten in een muur met urnen. Ook is het toegestaan om de urn met as van een overledene mee naar huis te nemen. Wilt u de as uitstrooien dan zijn daar ook vaak verschillende mogelijkheden voor. Daarvoor zijn vaak speciaal aangewezen locaties als strooivelden voor aangelegd. Wilt u de as op een andere plek uitgestrooid hebben dan is dat vaak mogelijk maar moet er in sommige gevallen wel om toestemming worden gevraagd.

Kosten

Een belangrijke reden om te kiezen voor een crematie na uw overlijden zijn de kosten. Het is voordeliger om een crematie te hebben als uitvaart dan om begraven te worden. Voor een crematie hoeft er bijvoorbeeld geen graf gedolven te worden en hebben uw nabestaanden ook niet te maken met de kosten voor grafrechten. Deze kunnen vaak na verloop van tijd weer opnieuw betaald moeten worden om ervoor te zorgen dat het graf in ere gehouden kan worden. Met een crematie zadelt u uw nabestaanden dus niet op met dergelijke (toekomstige) kosten.

De uitvaart

Net als bij een begrafenis kan er voor een crematie ook een uitvaartdienst worden gehouden. Indien u gelovig bent kan dit worden gehouden in een kerk of een ander geloofshuis zoals een moskee, een tempel of een synagoge. Het is ook mogelijk om de uitvaartdienst te houden op de locatie waar de crematie zal plaatsvinden. Daar kunnen nabestaanden vaak afscheid nemen indien dat gewenst is en kunnen er enkele woorden over uw leven worden gesproken. U kunt deze wensen zelf allemaal vastleggen in uw testament, een uitvaartverzekering of u kunt dit laten bepalen door uw nabestaanden.

Na de crematie

Na de uitvaartdienst vindt vaak de crematie plaats. Dit gebeurd niet in het bijzijn van nabestaanden en wordt gedaan met geavanceerde machines. Het lichaam wordt inclusief de kist onder hoge temperaturen gecremeerd. Als nabestaande kunt u niet direct de as van de overledene in een urn mee krijgen. Wettelijk gezien moet de as van de overledene namelijk een maand bij het crematorium blijven. Dit is in de wet geregeld zodat de er bij een eventueel misdrijf nog beslag kan worden gelegd op de as van een overledenen. Voor nabestaanden is dit vaak ook het prettigst omdat zij dan de tijd hebben om het overlijden van hun dierbare goed te kunnen verwerken.

VerzekeraarPremieVerzekerd
Monuta uitvaartverzekering€ 5,15€ 7,000
Yarden uitvaartverzekering€ 5,24€ 7,000
DELA uitvaartverzekering€ 5,37€ 7,000
Ardanta uitvaartverzekering€ 5,81€ 7,000

 De premie is per maand en voor een persoon van 18 jaar.


uitvaartverzekering

Resomeren

Resomeren

Wat is resomeren? Begraven, cremeren of Cryomeren? Wat als u geen van allen wil? In Nederland zijn er eigenlijk twee gangbare methoden: Cremeren of begraven. Voor veel mensen zal dit een lastige keuze zijn. Anderen zullen misschien vooral kijken naar het financiële plaatje en kiezen voor de goedkopere optie. Of misschien heeft u al een bepaald idee van wat u het beste bij u vindt passen.

Voordelen resomeren

  • Duurzamer dan begraven of cremeren
  • Geen verhoogd besmettingsgevaar
  • Er blijft geen menselijk dna over

Begraven, cremeren of resomeren

Echter technisch gezien zijn er veel meer mogelijkheden dan alleen cremeren of begraven. Denk bijvoorbeeld aan de oudheid, waar mensen werden gemummificeerd. Behalve oude methoden worden er ook nieuwe technieken ontwikkeld. De verwachting is dat men in de toekomst meer keus zal hebben dan alleen cremeren of begraven. Een techniek welke nu langzaam op komt zetten is het resomeren van een overledene. Hoog tijd dus om wat dieper op dit onderwerp in te gaan.


Vergelijk uitvaartverzekeringen

De afweging

Wanneer u kiest voor een methode bent u misschien vooral bezig met wat goed voelt. Echter er zijn ook andere afwegingen die gemaakt kunnen worden. Zo is het nu eenmaal een feit dat een menselijk lichaam een zekere milieubelasting met zich meebrengt. Op een begraafplek neemt iemand jarenlang ruimte in en bij een crematie komen verschillende stoffen vrij die schadelijk kunnen zijn voor het milieu.

Onderzoeksorganisatie TNO heeft inmiddels ook bepaald dat resomeren aan alle wettelijke veiligheidseisen voldoet. Resomeren is duurzamer dan begraven of cremeren.

Andere opties

Vandaar dat steeds meer mensen tegenwoordig uitkijken naar andere methoden om lichamelijke resten te verwerken. Het klinkt misschien berekenend en zelfs wat luguber, maar het verwerken van lichamelijke resten is in zekere zin een wetenschap op zich. Dagelijks wordt er gekeken of dit proces efficiënter en milieuvriendelijker kan verlopen. Ook worden steeds meer mensen bewust van het feit dat begraven en cremeren, hoewel het meest gebruikelijk, niet de meest milieuvriendelijke manieren zijn om ons te ontdoen van onze nabestaanden.


Resomeren, een nieuwe techniek

Niet zo lang geleden is in Groot Britannië een nieuwe methode ontwikkeld, resomeren genaamd. Het lichaam wordt hierbij in wezen niet verwerkt door aarde of vuur, maar met water. Hoewel deze methode nog niet veel wordt toegepast, loont het zeker de moeite om er wat dieper op in te gaan. Verderop zullen we ook kijken hoe het zit met alternatieve methoden en uitvaartverzekeringen. Cremeren en begraven kan altijd, maar hoe zit het nu als u bijvoorbeeld geresomeerd wil worden?

Resomeren, hoe werkt het?

Gevoelsmatig lijkt resomeren veel meer op cremeren dan op begraven, in de zin dat het lichaam bij resomeren in slechts enkele uren geheel wordt ontbonden. Bij resomeren wordt het lichaam echter niet verbrand. Dit gebeurt in een oplossing van een stof genaamd kaliumhydroxide, een waterige oplossing die op een temperatuur van 180 °C wordt gebracht. Ook wordt de druk verhoogd om te voorkomen dat het mengsel gaat koken. Het gehele proces neemt ongeveer drie uur in beslag. Het enige dat overblijft is een witachtig poeder, vergelijkbaar met de as die men na een crematie overhoudt.

Resomeren werd in 1888 in de Verenigde Staten al geïntroduceerd, maar pas 100 jaar later waren er commerciële toepassingen.

Resomeren en het milieu

Hoewel resomeren nog bijna nergens wordt toegepast, is er al wel behoorlijk wat onderzoek naar gedaan. Uit dit onderzoek blijkt dat resomeren het op veel fronten wint van het traditionele begraven of cremeren. Zo zou het duurzamer, milieuvriendelijker en voordeliger zijn. Een belangrijk aspect van resomeren is bijvoorbeeld dat de kist meerdere keren gebruikt kan worden, terwijl dit bij begraven en cremeren niet het geval is.

Waar kunt u resomeren?

Resomeren gebeurt nog weinig, maar er wordt dus al wel mee geëxperimenteerd, met name in de Verenigde Staten en Canada. Hierbij moet echter wel worden gezegd dat er nog niet voldoende data binnen is om met harde conclusies te komen. De voordelen van het resomeren zijn vooralsnog dus vooral tentatief te noemen en worden het hardst bepleit door het Briste bedrijf dat het patent op deze methode beschikt. Daarentegen zijn de weinige resultaten die er zijn veelbelovend te noemen en zal meer onderzoek dus zeker de moeite lonen.

Uitvaartorganisatie Yarden gaf opdracht tot een onderzoek door TNO. Naar aanleiding van dit onderzoek waarin naar voren kwam dat resomeren aan alle wettelijke veiligheidseisen voldoet, gaat Yarden het kabinet vragen om de wet op de lijkbezorging te wijzigen. Zodat resomeren straks in Nederland ook mogelijk is.

Waarom zou u kiezen voor resomeren?

Het lijkt misschien raar en onwerkelijk om te moeten kiezen wat er met uw lichaam gaat gebeuren als u eenmaal bent overleden. Het is dan ook niet echt prettig om te moeten denken over ons lichaam als iets wat moet worden verwerkt. De realiteit is echter dat uw nabestaanden een manier zullen moeten vinden om respectvol afscheid van u te nemen. Het verwerken van uw lichaam is hier een onderdeel van. Waarom mensen toch nadenken over andere methoden dan cremeren of begraven? Simpel: omdat steeds meer mensen zoveel mogelijk willen doen om bij te dragen aan een beter milieu.

resomeren

Resomeren en de wetgeving

Op dit moment staat de wetgeving in Nederland resomeren nog niet toe. Bot gezegd komt het erop neer dat men hier in Nederland dus niet voor resomeren kan kiezen, ongeacht de uitvaartverzekering. Dat wil niet zeggen dat hier geen veranderingen in zal komen.

De wetgeving kan elk moment veranderen

Juist omdat het zo’n gevoelig onderwerp is, kan het soms lang duren voordat een methode als resomeren algemeen geaccepteerd wordt. De Tweede Kamer heeft het echter al meer dan eens over dit onderwerp gehad en de verwachting is dan ook dat de wetgeving op den duur zal worden aangepast. Dit zou dan betekenen dat men op steeds meer plekken in Nederland voor resomeren zou kunnen kiezen als alternatief op begraven of cremeren.

Een kwart van alle Nederlanders zou overwegen om zich te laten resomeren, volgens onderzoek welke is uitgevoerd door Yarden.

Resomeren en uw uitvaartverzekering

Het kan natuurlijk zijn dat u graag een uitvaartverzekering wilt afsluiten en u ook wilt laten resomeren wanneer u komt te overlijden. In dat geval is het zaak dat u uitkijkt naar een uitvaartverzekeraar die de wetgeving scherp voor u in de gaten houdt, een verzekeraar die bovendien de mogelijkheid biedt uw polis dusdanig aan te passen wanneer resomeren bij wet wordt toegestaan. De kosten van resomeren zullen ongetwijfeld invloed hebben op de hoogte van uw polis. Wat dat precies gaat zijn valt op dit moment moeilijk te voorspellen. Laat u daarom goed informeren door verschillende verzekeraars en ontdek waar zij staan als het gaat om alternatieve methoden van de verwerking van stoffelijke overschotten.

Waarom er nu over nadenken?

Misschien vindt u het, behalve raar en luguber, ook een beetje overbodig om nu al na te gaan of u een verzekering kunt afsluiten die aansluit bij een wetgeving die misschien nog wel jaren op zich laat wachten. Het voordeel hiervan is echter dat als u nu de moeite neemt om uw zaken goed te regelen, u juist ontspannen door het leven kan, in de wetenschap dat u alles goed geregeld hebt, zelfs als de wet verandert.

VerzekeraarPremieVerzekerd
Monuta uitvaartverzekering€ 5,15€ 7,000
Yarden uitvaartverzekering€ 5,24€ 7,000
DELA uitvaartverzekering€ 5,37€ 7,000
Ardanta uitvaartverzekering€ 5,81€ 7,000

 De premie is per maand en voor een persoon van 18 jaar.

Bron: Wikipedia