beste uitvaartverzekering

Welke uitvaartverzekering is voor u de beste?

We denken er het liefst nog niet aan maar we moeten ons er toch tegen verzekeren... de kosten van onze uitvaart. Een gemiddelde uitvaart kost in Nederland al snel €8.000,- en dan hebben we het over een normale uitvaart. Een behoorlijk bedrag waar u uw nabestaanden niet mee wilt opzadelen als u komt te overlijden. Het is daarom verstandig om bijtijds een uitvaartverzekering af te sluiten en de verschillende opties te vergelijken. Want we willen natuurlijk een zo uitgebreid mogelijke verzekering tegen de laagste premie. Dat kan maar dan zult u eerst wat tijd moeten investeren om de uitvaartverzekeringen te vergelijken.
Inhoudsopgave

Waar op letten?

Voor u een verzekering gaat afsluiten is het dus belangrijk om een aantal punten op een rij te zetten. Want even snel een begrafenisverzekering afsluiten dat kan natuurlijk ook maar u sluit dan mogelijk een verzekering af die ten eerste niet aan uw wensen voldoet en ten tweede duurder dan nodig is. Want waarom zou u premie betalen voor producten en diensten waar u toch geen gebruik van wenst te maken? U kunt nu wel de meest uitgebreide uitvaartverzekering die er is afsluiten maar als deze is samengesteld voor een heel uitgebreide uitvaart en u wilt het bescheiden houden dan is dit zonde van de premie welke u moet betalen.

Uitvaartwensen

uitvaartverzekering

U moet eerst voor uzelf nagaan wat uw wensen zijn met betrekking tot uw uitvaart. Wil u begraven of gecremeerd worden? Hier zit namelijk al een behoorlijk verschil in ook als u naar de kosten voor de uitvaart kijkt. Bij een begrafenis krijgt u te maken met grafrechten en de gemeente waar u begraven wenst te worden. De ene gemeente is namelijk duurder dan de andere en dit zal allemaal betaald moeten worden.

Wat voor graf?
Wilt u een eigen graf, een familiegraf of wilt u begraven worden in een gezamenlijk graf. De meeste mensen zullen voor de laatste optie kiezen. Hierbij zal u in een graf met meestal 2 andere personen worden begraven, dit is de goedkoopste manier van begraven. U zult begrijpen dat een privé-graf of een familiegraf aanzienlijk duurder is dan een gezamenlijk graf.

Een uitgebreide uitvaart?
Als u eenmaal weet of u begraven of gecremeerd wenst te worden dan kunt u nog bepalen of u een uitgebreide uitvaart wenst of dat u het klein wilt houden. Bij een uitgebreide uitvaart waar honderden mensen bij aanwezig zullen zijn, zal een grotere aula en een grotere ontvangstruimte gereserveerd moeten worden. Ook heeft u bij een uitgebreide uitvaart vaak meer volgauto's nodig en zal de catering uitgebreider zijn. Verder zullen er extra uitnodigingen verstuurd moeten worden en zo zijn er nog meer punten die een uitgebreide uitvaart duurder zullen maken.

Wat voor soort uitvaartverzekering?

Aan de hand van uw uitvaartwensen kunt u ook bepalen wat voor soort uitvaartverzekering u kunt gaan afsluiten. Wilt u een verzekering waarbij de producten en diensten voor uw uitvaart verzekerd zullen zijn? Of lijkt het u beter dat er na uw overlijden een geldbedrag zal worden uitgekeerd aan uw nabestaanden die daarmee uw uitvaart kunnen verzorgen? Of wilt u een combinatie van beide verzekeringen? Alles is mogelijk en iedere verzekering heeft zijn voor- en nadelen.

Natura verzekering

Als u wilt dat de producten en diensten worden verzekerd en dat uw nabestaanden bijna geen omkijken hebben aan het verzorgen van uw uitvaart dan is de natura verzekering de beste optie. Bij de natura verzekering zal de uitvaartondernemer samen met uw nabestaanden uw wensen bespreken, de muziek en de kaart uitzoeken als u dat nog niet had gedaan en verder hoeft er niet veel geregeld te worden. De natura verzekering is een erg populaire uitvaartverzekering.

De voor- en nadelen van de natura verzekering

VoordelenNadelen
De voordelen van de natura uitvaartverzekering zijn dat de nabestaanden bijna geen omkijken hebben naar uw uitvaart als het op het regelen aankomt.U maakt gebruik van de aangewezen uitvaartverzorger. Er is dus minder vrijheid, al moet hier wel een kanttekening bij gemaakt worden. U kunt namelijk ook kiezen voor een andere uitvaartverzorger. U kunt namelijk een bedrag van 3000 euro uit laten keren en hiermee naar een andere uitvaartverzorger gaan.
De dekking behoudt zijn waarde omdat de producten en diensten worden vergoedt. Mocht de uitvaart duurder uitpakken dan zullen de nabestaanden hier niet mee worden geconfronteerd, het risico ligt bij de uitvaartverzekeraar.Er is weinig keuzevrijheid voor de nabestaanden ten aanzien van de producten en diensten. Alles is namelijk vooraf vastgelegd.

Kapitaal verzekering

Een andere mogelijkheid om u te verzekeren tegen de kosten van uw uitvaart is door een kapitaal verzekering af te sluiten. Bij de kapitaal verzekering bouwt u een geldbedrag op wat na uw overlijden zal worden uitgekeerd aan uw nabestaanden. De nabestaanden zijn overigens niet verplicht om uw uitvaart met dit bedrag te regelen, ze zouden het ook naar bijvoorbeeld een goed doel kunnen overmaken. Als u besluit een kapitaal verzekering af te sluiten dan zullen uw nabestaanden wel meer moeten regelen als dat u een natura verzekering zou afsluiten. Doordat er een geldbedrag zal worden uitgekeerd is er wel veel meer keuzevrijheid ten aanzien van uw uitvaart.

De voor- en nadelen van de kapitaal verzekering

VoordelenNadelen
Er is veel vrijheid voor het regelen van uw uitvaart.Het kan gebeuren dat de nabestaanden het uitgekeerde geldbedrag niet aan de uitvaart besteden.
Bij een terminale ziekte is er vaak de mogelijkheid om een voorschot op het geldbedrag uitgekeerd te krijgen.U moet er rekening mee houden dat het bedrag waarvoor u verzekerd bent hoog genoeg is om uw uitvaart mee te bekostigen. Ieder jaar gaan de uitvaartkosten namelijk omhoog.

uitvaartverzekering

Natura sommenverzekering

Als u een natura sommenverzekering afsluit dan zal er na overlijden een geldbedrag worden uitgekeerd en hiermee is het verplicht voor de nabestaanden om uw uitvaart mee te regelen. Het verschil tussen de natura sommenverzekering en de normale natura verzekering is dat er meer keuzevrijheid is ten aanzien van de verzorging van de uitvaart. Er mag door de nabestaanden worden gekozen wie de uitvaart zal verzorgen en wie de producten en diensten voor de uitvaart mag leveren. De facturen voor de geleverde producten en diensten moeten wel goed bewaard worden, deze declareert u namelijk achteraf.

De voor- en nadelen van de natura sommenverzekering

VoordelenNadelen
Het uit te keren bedrag zal altijd aan uw uitvaart besteed worden.Het is niet mogelijk om een deel van het geld aan andere diensten te besteden dan aan de uitvaart.
Er is een enorme keuze vrijheid ten aanzien van de uitvaartverzorger, de diensten en producten voor uw uitvaart.U moet ook bij deze verzekering goed in de gaten houden of het verzekerd bedrag nog hoog genoeg is.

Combinatieverzekering

U kunt er ook nog voor kiezen om de combinatieverzekering af te sluiten. Zoals de naam al doet vermoeden is dit een uitvaartverzekering welke twee soorten verzekeringen combineert. Een gedeelte van de verzekering is namelijk voor de producten en diensten voor uw uitvaart, dit is het natura gedeelte. En er is een gedeelte waarmee er een kapitaal zal worden uitgekeerd aan de nabestaanden. De combinatieverzekering heeft dus erg veel voordelen omdat deze verzekering het meest flexibel is.

De voor- en nadelen van de combinatieverzekering

VoordelenNadelen
Erg veel flexibiliteit, er kan worden gekozen welk deel natura en welk deel kapitaal verzekering is.De nadelen zijn afhankelijk van welke combinatie u kiest.

Uitvaartverzekeraar

Zodra u bovenstaande punten voor uzelf heeft doorlopen dan zult u zien dat er van de 6 grote uitvaartverzekeraars er enkele zijn afgevallen. De reden is dat u niet bij iedere uitvaartverzekeraar alle soorten uitvaartverzekeringen kunt afsluiten. Om een voorbeeld te noemen bij Monuta kunt u terecht voor de kapitaal en de combinatieverzekering, hetzelfde geldt voor uitvaartverzekeraar DELA. Wilt u een sommenverzekering afsluiten dan kunt u terecht bij Yarden. Zoals u ziet heeft iedere verzekeraar weer andere verzekeringen.

Reviews uitvaartverzekeraars

Als er verzekeringen zijn waar u bij meerdere uitvaartverzekeraars terecht kunt dan zullen de voorwaarden en de premie uiteraard van doorslag zijn. Ook kunnen ervaringen met een bepaalde verzekeraar doorslaggevend zijn. En waar steeds meer mensen naar kijken dat zijn de online reviews welke er op internet te vinden zijn over uitvaartverzekeraars. Door deze goed te lezen kunt u voorkomen dat u voor verassingen komt te staan.  De uitvaartverzekeraars welke in Nederland actief zijn hebben al vele jaren ervaring in de uitvaartbranche. Voor u is dit een geruststellende gedachte, u weet dat u een verzekering afsluit bij een betrouwbare verzekeraar met een ruime ervaring.

Premie

Zodra u eenmaal weet wat uw uitvaartwensen zijn en welk soort uitvaartverzekering u wilt afsluiten dan wilt u natuurlijk weten wat u dit gaat kosten. De premie is dan ook een belangrijk punt bij het vergelijken en afsluiten van een uitvaartverzekering. Om een eerlijke vergelijking te maken is het verstandig om ook weer naar bepaalde punten te kijken.

De looptijd
Een factor welke bepalend is voor de premie welke u maandelijks betaald is de looptijd van de verzekering. U heeft namelijk de keuze om 10, 20 30 jaar, tot uw 65ste levensjaar of levenslang te betalen. U begrijpt dat als u 10 jaar premie gaat betalen u maandelijks meer aan premie kwijt zult zijn dan dat u het bedrag uitsmeert over 30 jaar.

Wel of geen indexatie van de verzekering
Als u een uitvaartverzekering met indexatie afsluit dan zal u nooit zijn onderverzekerd en zullen uw nabestaanden ook nooit voor verrassingen komen te staan. Door de indexatie zal wel de premie jaarlijks mee stijgen.

De dekking
De dekking bepaald voor een groot gedeelte de premie. Logisch ook want een uitgebreide uitvaart zal meer kosten dan een simpele uitvaart. Kiest u voor een uitgebreide uitvaart met alles er op en eraan dan zal de dekking van de uitvaart dus omhoog moeten. In dit geval gaat u dus meer premie betalen.

De voorwaarden

De voorwaarden van een begrafenisverzekering mag u nooit onderschatten. U wilt immers dat uw uitvaart geheel naar uw wensen zal worden geregeld. Door de voorwaarden goed door te nemen bij de keuze voor een bepaalde verzekering of verzekeraar bent u er zeker van dat alles geregeld zal worden zo als u dat wenst.

De beste verzekering afsluiten

Als u bovenstaande punten voor uzelf doorloopt dan zult u merken dat u een uitvaartverzekering afsluit welke helemaal aan uw wensen voldoet. U sluit een dergelijke verzekering hopelijk maar één keer in uw leven af dus dan is het wel een fijn idee dat het voor u de juiste is. Als u daarbij ook nog eens op de premie kunt besparen dan heeft u de voor u beste uitvaartverzekering afgesloten.

VerzekeraarPremieVerzekerd
Monuta uitvaartverzekering€ 9,67€ 8,000
DELA uitvaartverzekering€ 7,99€ 8,000
Ardanta uitvaartverzekering€ 9,73€ 8,000
Yarden uitvaartverzekering€ 9,10€ 8,000

De premie is per maand en voor een persoon van 18 jaar.


uitvaartverzekering

Wat is een uitvaartverzekering?

Wat is een uitvaartverzekering? We kunnen wel stellen dat een uitvaartverzekering twee belangrijke kenmerken heeft, ten eerste stellen veel mensen het afsluiten ervan zo lang mogelijk uit en we weten dat we er ooit gebruik van zullen maken. De kosten voor een uitvaart stijgen jaarlijks en om de kosten van een uitvaart te dekken kunnen we ons verzekeren. Eigenlijk doen we dat niet eens zo zeer voor ons zelf maar meer om de nabestaanden niet met de kosten van de uitvaart achter te laten, de dood brengt immers al genoeg verdriet met zich mee. De kosten voor een begrafenis of crematie lopen al snel naar de €8.500,-! Wat de uitvaartverzekering precies inhoudt en welke soorten uitvaartverzekeringen er zijn dat leggen we in dit artikel aan u uit.


Wat is een uitvaartverzekering?

Een uitvaartverzekering zorgt ervoor dat de kosten welke gemaakt worden voor uw begrafenis of crematie zijn gedekt. Bij het overlijden van de verzekerde zal de uitvaartverzekeraar een geld bedrag uitkeren aan de nabestaanden of uitvaartverzorger om de uitvaart mee te verzorgen. Door een uitvaartverzekering af te sluiten blijven uw nabestaanden niet met de financiële afwikkeling van uw uitvaart achter. Dat de kosten behoorlijk kunnen oplopen dat is inmiddels wel bekend en hoe hoog deze kosten kunnen zijn dat ligt aan de wensen welke u heeft met betrekking tot uw uitvaart.

Voor & nadelen

VoordelenNadelen
Doordat u een uitvaartverzekering afsluit voorkomt u dat uw nabestaanden met de kosten van uw uitvaart achter zullen blijven.U kunt vooraf nooit helemaal inzien of u voldoende verzekerd zult zijn. Dit is overigens op te lossen door een verzekering met indexatie af te sluiten.
U kunt bepalen hoe uw uitvaart geregeld gaat worden. U nabestaanden komen zo niet voor moeilijke keuzes te staan.Overstappen naar een andere uitvaartverzekeraar is lastig en u verliest er opgebouwd kapitaal mee.

Met het afsluiten van een uitvaartverzekering voorkomt u dat uw nabestaanden met de kosten van uw uitvaart achter zullen blijven.


Vergelijk uitvaartverzekeringen

Soorten uitvaartverzekeringen

Er zijn verschillende soorten uitvaartverzekeringen, de ene verzekering zal een geld bedrag uitkeren aan de nabestaanden of aan de uitvaartverzorger. En andere verzekeringen zijn er om de uitvaart in natura te laten verzorgen. U bepaald zelf welk soort uitvaartverzekering het beste bij uw wensen aansluit.

Natura uitvaartverzekering

Bij de natura uitvaartverzekering zal geen geld uitgekeerd worden. De uitvaartverzekeraar zal de producten en diensten voor uw uitvaart vergoeden. Uw nabestaanden hebben hierbij geen omkijken naar de financiële afwikkeling van uw uitvaart, dit wordt geregeld door de verzekeraar en de uitvaartondernemer. In de meeste gevallen bent u met de natura verzekering verzekerd doormiddel van een uitgebreid basispakket. Vooraf kunt u precies bepalen welke diensten en producten u geleverd wilt hebben. U mag de uitvaart ook door een andere uitvaartverzorger dan degene welke in het basispakket zit laten regelen, maar er zal dan wel minder worden vergoedt.

VoordelenNadelen
Een voordeel van de natura uitvaartverzekering is dat de nabestaanden niets met de financiële afwikkeling van uw uitvaart te maken krijgen.Het nadeel van de natura verzekering is dat u standaard aan een bepaalde uitvaartondernemer vastzit en als u hiervan afwijkt u minder vergoedt zal krijgen.
U kunt vooraf precies bepalen welke producten en diensten u verzekerd wilt hebben, deze zullen dan ook gegarandeerd geleverd worden.Doordat u kunt kiezen uit bepaalde pakketten zijn er ook producten en diensten verzekerd waar u geen gebruik van wenst te maken.

Kapitaal uitvaartverzekering

Bij de kapitaal uitvaartverzekering wordt en na het overlijden een vooraf bepaald geldbedrag uitgekeerd aan de nabestaanden. Met dit geldbedrag kunnen zij uw uitvaart verzorgen dit is overigens niet verplicht. Het voordeel van de kapitaal verzekering is dat deze verzekering erg flexibel is, u hoeft vooraf nog niet te bepalen wat u wel en niet wilt.

VoordelenNadelen
Een voordeel van deze verzekering is dat er veel vrijheid is ten aanzien van uw uitvaart.Het nadeel van de kapitaal verzekering is dat uw nabestaanden meer moeten regelen.
In veel gevallen is het mogelijk om bij een terminale ziekte een voorschot op het uit te keren bedrag te krijgen. Hiermee kunt u extra zorg inkopen of uw laatste wens in vervulling laten gaan.De premie voor de kapitaal verzekering ligt in de meeste gevallen hoger dan bij de natura verzekering.

In Nederland heeft 70% een uitvaartverzekering afgesloten en met bijna 40% is de natura uitvaartverzekering het populairst.

Sommen uitvaartverzekering

Een ander soort uitvaartverzekering is de sommen uitvaartverzekering, ook wel de natura sommenverzekering genoemd. De sommen verzekering komt het dichtst in de buurt van de kapitaal verzekering met het grote verschil dat bij deze verzekering de nabestaanden verplicht zijn de uitvaart te regelen met het uitgekeerde geldbedrag. Na het overlijden mag er gekozen worden welke uitvaartverzorger de uitvaart gaat regelen.

VoordelenNadelen
De nabestaanden mogen zelf een uitvaartverzorger aanstellen om de uitvaart te verzorgen.U moet vooraf weten wat de uitvaartkosten ongeveer zullen zijn, anders loopt u het risico onderverzekerd te zijn.
Met het uitgekeerde geldbedrag zijn uw nabestaanden verplicht uw uitvaart te regelen.Er mogen geen andere producten en of diensten aangekocht worden met het uitgekeerde geldbedrag.

Combinatie uitvaartverzekering

De combinatie uitvaartverzekering is zoals de naam al doet vermoeden een combinatie van twee uitvaartverzekeringen. Een combinatie tussen de natura en de kapitaal uitvaartverzekering. Het voordeel hiervan is dat u voor de basis producten en diensten van de uitvaart bent verzekerd via het natura gedeelte en voor de extra kosten zoals bijvoorbeeld een duurdere kist, meer volgauto's kan het extra uit te keren geldbedrag worden aangesproken.

Voordelen
De standaard producten en diensten voor uw uitvaart worden gegarandeerd geleverd.
Met het vrijgekomen geldbedrag kunnen extra producten en diensten betaald worden.

Wat zijn de kosten?

U wilt natuurlijk weten wat het afsluiten van een uitvaartverzekering u gaat kosten. De kosten voor deze verzekering zijn van een aantal factoren afhankelijk:


  • Welk soort verzekering
  • Begraven of cremeren?
  • Uw leeftijd tijdens het afsluiten
  • De hoogte van het uit te keren bedrag
  • Hoe lang u premie gaat betalen

Premie opbouw
Zoals u hierboven kunt lezen zijn de kosten niet voor iedereen gelijk. Bij een natura verzekering betaald u een ander bedrag aan premie dan bij een kapitaal verzekering. Een jonger iemand betaald per maand minder premie dan iemand welke al op leeftijd is. Heeft u veel wensen met betrekking tot uw uitvaart? Dan zullen deze bekostigd moeten worden en daardoor zal de premie hoger uitvallen. Gaat u 20 of 30 jaar premie betalen of tot uw 65ste jaar of levenslang? Al deze factoren zijn bepalend voor de hoogte van de premie welke u maandelijks, per kwartaal of per jaar gaat betalen. Door deze factoren tegen het licht te houden en de verzekeringen te vergelijken is het in de meeste gevallen mogelijk om een goedkope uitvaartverzekering af te sluiten.

Begraven of cremeren?
De premie zal ook verschillen als u begraven i.p.v. gecremeerd zou willen worden. De kosten voor het begraven lopen in de meeste gevallen hoger op dan voor een crematie. Dit heeft alles te maken met de grafrechten, het graf, de andere kist welke gebruikt wordt bij het begraven en de plaats waar u begraven wenst te worden.

Waar sluit ik de verzekering af?

Als u eenmaal uw uitvaartwensen voor uzelf duidelijk heb gemaakt dan kunt u bekijken welk soort verzekering daar het beste bij aansluit. Nu is er nog één stap te nemen, namelijk het afsluiten van de uitvaartverzekering. Waar doet u dit? U sluit deze verzekering af bij één van de uitvaartverzekeraars. In Nederland kennen we enkele grote uitvaartverzekeraars zoals: Monuta, DELA, Yarden, Ardanta en Nuvema.

Vergelijken op voorwaarden en premie
Bij het afsluiten zult u merken dat als u persé een natura verzekering wilt afsluiten u niet bij iedere uitvaartverzekeraar terecht kunt. Hetzelfde geldt overigens voor de kapitaal, de sommen en de combinatie verzekering. Zodra u met het soort verzekering welke u het meest aanspreekt meerdere uitvaartverzekeraars heeft gevonden dan kunt u deze met elkaar gaan vergelijken. Vergelijken doet u op voorwaarden van de polis en op premie.

Indexatie

De uitvaartkosten stijgen jaarlijks het is voor u nu dus nog niet exact te bepalen wat uw uitvaart over hopelijk een hele lange tijd zal gaan kosten.

Voorbeeld
De gemiddelde uitvaart kost op dit moment ongeveer €8.500,-. Als de kosten jaarlijks met 3% stijgen dan kost een uitvaart over 30 jaar €14.250,-. Hoe kunt zich nu zo verzekeren dat uw nabestaanden niet met een restschuld achter blijven? U kunt een uitvaartverzekering met indexatie afsluiten. Bij een verzekering met indexatie zal de uitvaartverzekeraar ieder jaar kijken of uw verzekering uw uitvaart nog zal dekken. Indien nodig zal de premie aangepast worden aan het verzekerde bedrag. U kunt er nu van op aan dat er geen restschuld zal ontstaan.

Kinderen of partner meeverzekerd?

Bij het afsluiten van een uitvaartverzekering is het goed om te kijken of u kind(eren) gratis zijn meeverzekerd. In veel gevallen is dit het geval tot hun 18e of 21ste jaar. Dit verschilt per verzekeraar en dit punt is ook zeker verstandig om mee te nemen als u de uitvaartverzekeraars gaat vergelijken. Ook als u uw kind(eren) kunt meeverzekeren kan het op de lange termijn goedkoper zijn om voor uw kind een eigen uitvaartverzekering af te sluiten. Als u dit namelijk al op jonge leeftijd regelt voor uw kind dan profiteert hij of zij ook na het 18e of 21ste jaar van de zeer lage premie.

Veel gezinnen kiezen er ook voor om de partner bij de polis bij te laten schrijven. Ook hiervoor zult u de voorwaarden van de verzekeraar na moeten lezen. Er kunnen verschillen zitten in de procedure welke hiervoor gevolgd moet worden.

We hopen dat het u duidelijk is geworden wat een uitvaartverzekering is en welke soorten er zijn. Het is nu aan u of u zelf ook een verzekering welke de kosten voor uw uitvaart dekt gaat afsluiten. Bedenk dat als u geen uitvaartverzekering afsluit uw nabestaanden met de kosten achter zullen blijven.

VerzekeraarPremieVerzekerd
Monuta uitvaartverzekering€ 9,67€ 8,000
DELA uitvaartverzekering€ 7,99€ 8,000
Ardanta uitvaartverzekering€ 9,73€ 8,000
Yarden uitvaartverzekering€ 9,10€ 8,000

De premie is per maand en voor een persoon van 18 jaar.