begraven cremeren

Begraven of cremeren

Begraven of cremeren?

Begraven of cremeren? Een vraag waar niet iedereen een antwoord op zal geven. 20 procent van de Nederlanders weet niet wat er met zijn of haar lichaam moet gebeuren na de dood. Als u het al niet weet, welke keuze moeten uw nabestaanden straks dan maken? Alleen al voor uw nabestaanden zou het ontzettend helpen als u zelf de keuze hiervoor maakt.

De dood moeilijk bespreekbaar

De dood is nog steeds een onderwerp waar niet graag over gesproken wordt. Er rust een taboe over de dood, bij maar liefst 50 procent van de Nederlanders komt dit onderwerp nooit ter sprake thuis. En dat is best zonde, het zou heel verhelderend zijn als de dood meer bespreekbaar zou worden. Door het over de dood en uw uitvaart te hebben met uw dierbaren maakt u het voor hen makkelijker en hoeven zij geen moeilijke keuzes te maken.

Uitvaartwensen

Mocht u liever niet over de dood praten dan kan het helpen om uw uitvaartwensen vast te leggen. Dit kan bij uw uitvaartverzekeraar met een uitvaartconsulent en in de meeste gevallen zou u dit ook online kunnen doen. Het voordeel van het online vastleggen van uw uitvaartwensen is dat u deze altijd kunt wijzigen. Als u weet dat u begraven wenst te worden maar dit liever niet bespreekt dan is het laten vastleggen van deze uitvaartwens een goede optie. Er zijn genoeg voorbeelden van mensen die begraven hadden willen worden maar uiteindelijk kwam de familie er te laat achter en zijn deze personen gecremeerd. Zoiets kan de nabestaanden een schuldgevoel bezorgen en hen lang achtervolgen.

Kosten begraven vs cremeren

Wat is goedkoper begraven of cremeren? Dit is per regio verschillend maar over het algemeen is begraven duurder dan cremeren. De kosten voor een graf verschillen per regio. Dat begraven over het algemeen duurder is dan cremeren heeft met de grafkosten en kosten van een grafmonument te maken. Een begrafenis kost tegenwoordig gemiddeld €10.700,- en een crematie € 8.800,-. Op de websites van de uitvaartverzekeraars is uit te rekenen wat dit betekent voor de uitvaartverzekering welke afgesloten moet worden als u die nog niet heeft.

Cremeren de favoriet

Van de mensen die wel weten wat er met hun lichaam moet gebeuren als ze zijn overleden kiest maar liefst 49 procent voor een crematie en 28 procent wil begraven worden. Veel mensen schuiven de vraag: "begraven of cremeren?" nog even voor zich uit. Voor een groot gedeelte komt dit omdat ze er liever niet aan denken of er niet over praten maar bij een gedeelte ontbreekt ook de kennis.

Cremeren
bron: LVC

Hieronder hebben we de verschillen tussen begraven en cremeren voor u neergezet.

BegravenCremeren
Een graf kan altijd nog bezocht worden door de nabestaanden. Er zijn genoeg mensen die hier troost vinden.De as van de overledene kan op een openbare plek op een begraafplaats gezet worden zodat nabestaanden hier terug kunnen komen. De as kan ook meegenomen worden naar huis of worden uitgestrooid.
U heeft de keuze uit meerdere graven zoals een familiegraf of een algemeen graf.Er zijn veel asbestemmingen zoals een urn, assieraad, columbarium, begraven van een urn of uitstrooien op een speciaal strooiveld, een bijzondere plek of over zee.
Begraven worden is in de meeste gevallen duurder dan cremeren. Dit komt door de grafkosten en de grafsteen.Cremeren is meestal goedkoper dan begraven.
Het graf moet onderhouden worden, dit kan gebeuren door de nabestaanden maar er kan ook iemand voor ingehuurd worden.Als u de urn begraven wilt hebben of bij een urnennis, is er onderhoud nodig.
Bij het begraven komen er periodiek grafkosten terug welke betaald moeten worden.Na de crematie komen er alleen nog kosten als de as uitgestrooid wordt op de begraafplaats en als de as bewaart wordt in een columbarium of urnennis.

Natuurgraven

Als u wel begraven wenst te worden maar u wilt u nabestaanden niet opzadelen met het onderhoud van uw graf, dan zijn er ook natuurgraven. Een natuurgraf gaat helemaal op in de natuur en vergt geen onderhoud. Bovendien hoeven de grafrechten niet verlengd te worden omdat deze voor eeuwig zijn.

Resomeren

Naast begraven en cremeren komt er nog een optie bij en dat is resomeren. Bij dit proces zal het stoffelijk overschot ontbonden worden in een waterige oplossing van kaliumhydroxide bij een temperatuur van 180 °C en een verhoogde druk zodat de resten niet gaan koken en de hydrolyse optimaal verloopt. Bij het resomeren zal het lichaam uit de kist gehaald worden, de kist kan 50 keer worden hergebruikt. Het hele proces duurt ongeveer 3 uur waarna de botten zo teer zijn geworden dat deze makkelijk vermalen kunnen worden tot poeder, dit is te vergelijken met de asresten na een crematie.

Wet op de lijkbezorging
Resomeren is op het moment nog niet toegestaan omdat hiervoor eerst de Wet op de lijkbezorging gewijzigd dient te worden. Op het moment laat deze wet nog geen andere mogelijkheden toe dan begraven of cremeren.

Open dag begraafplaats of crematorium
Mocht u niet weten of u begraven of gecremeerd wilt worden dan kunt u ook altijd een open dag van een begraafplaats of crematorium bezoeken. Hier kan worden uitgelegd hoe alles in zijn werk gaat. U krijgt dan een kijkje bij de ovenruimtes en kunt achter de schermen kijken bij een begraafplaats. Bovendien kunnen al uw vragen beantwoord worden zodat u zelf hopelijk de vraag: "begraven of cremeren?" kunt beantwoorden.

VerzekeraarPremieVerzekerd
Monuta uitvaartverzekering€ 5,15€ 7,000
Yarden uitvaartverzekering€ 5,24€ 7,000
DELA uitvaartverzekering€ 5,37€ 7,000
Ardanta uitvaartverzekering€ 5,81€ 7,000

 De premie is per maand en voor een persoon van 18 jaar.


Asbestemming

Asbestemming

Asbestemming

Wanneer er wordt gekozen voor een crematie dan zal er aan het einde van het proces as overblijven. De as van een overledene zal ruim een maand bewaard blijven in het crematorium. Dit is voor een eventueel sporenonderzoek en het geeft de nabestaanden de tijd om na te denken over een asbestemming.

Inhoudsopgave

Asbestemming

De as van een overledene kan verschillende bestemmingen krijgen. Tegenwoordig zijn daar meer mogelijkheden voor dan enkele jaren geleden nog het geval was. In grote lijnen komt het er op neer dat de as bewaard kan blijven of dat deze verstrooid gaat worden. U kunt zelf de asbestemming bepalen mits u zich aan de regels houdt.

De as bewaren

Als men kiest om de as van een dierbare te bewaren dan kunt u hier verschillende kanten mee op.

Urn
Als de as van een dierbare zal worden bewaard in een urn dan gebeurd dit in een sierurn. In deze sierurn zal de asbus of aszak geplaatst worden welke wordt meegegeven door het crematorium. Het design van de sierurn kan helemaal zelf bepaald worden maar u kunt ook een standaard sierurn kopen in één van de winkels die hierin gespecialiseerd zijn. De sierurn kan thuis worden neergezet of worden geplaatst in een columbarium.

urn

Biologisch afbreekbare urn
Tegenwoordig is het ook mogelijk om een biologisch afbreekbare urn te bestellen. Deze urn zal als deze wordt begraven of in zee zal worden achter gelaten helemaal vergaan. De materialen waarmee deze urnen zijn gemaakt zijn 100% afbreekbaar.

Columbarium
Ook is er een mogelijkheid om de urn achter te laten bij het crematorium en deze te laten plaatsen in een columbarium (betekent in het latijns duiventil) ook wel urnenmuur genoemd. Deze muur fungeert als een gedenkplek waar nabestaanden hun dierbare kunnen gedenken. In het columbarium bevinden zich afsluitbare nissen met een afdekplaat waarop tekst en afbeeldingen staan. In de nis kunnen één of meerdere urnen geplaatst worden.

Urnengraf
Veel begraafplaatsen en crematoria beschikken over urnengraven. In een urnengraf kunnen vaak meerdere urnen geplaatst worden en hiervoor gelden dezelfde regels als voor een eigen- of familiegraf. Bovenop een urnengraf bevindt zich een afdekplaat waarop tekst en afbeeldingen geplaatst kunnen worden.

Bijzetten in een graf
Een urn kan ook worden bijgezet in een bestaand eigen- of familiegraf. Het kan natuurlijk zo zijn dat een stel niet allebei dezelfde uitvaart wensen heeft. Als de ene begraven wenst te worden en de ander gecremeerd dan kan de urn met daarin de as van de gecremeerde persoon worden bijgezet in het graf.

Sieraad
Een andere manier om de as van een dierbare te bewaren is om het te laten verwerken in een sieraad. Dit kan een ring of een ketting zijn. De nabestaanden dragen zo de as van hun dierbare altijd met zich mee. Dit is een heel persoonlijke asbestemming.

Tatoeage
Tegenwoordig kunnen nabestaanden de as van hun dierbare op hun huid laten tatoeëren. Het geeft de nabestaanden het gevoel de overleden persoon altijd bij zich te hebben. Er zijn wel risico's aan het tatoeëren met as verbonden. Er kunnen namelijk kankerverwekkende stoffen ontstaan bij dit proces. De meeste tatoeage shops vragen wel om een aansprakelijkheidsverklaring te tekenen voordat de tatoeage met de as van de overledene zal worden gezet.

As verstrooien

Naast dat de as bewaard kan blijven is er ook een mogelijkheid om de as te verstrooien. Ook voor het verstrooien van de as zijn verschillende mogelijkheden.

Verstrooien op land
Als er wordt gekozen voor verstrooiing op land dan kan dit bij de meeste crematoria of begraafplaatsen op een speciaal strooiveld. De as kan worden verstrooid door de nabestaanden maar dit kan ook door het crematorium worden verzorgd. Bij het verstrooien van de as is het mogelijk een ceremonie te houden. Als de as op een strooiveld zal worden verstrooid dan zal deze wel worden vermengd met het as van andere personen. Op de plek waar u de as verstrooid kunt u ook nog bloemen achter laten. Deze asbestemming wordt vaak toegepast.

strooiveld

In de tuin
Er is ook een mogelijkheid om de as te verstrooien in bijvoorbeeld de eigen tuin. Wettelijk gezien moet u altijd eerst toestemming vragen aan de eigenaar van de grond.

In het bos
Het verstrooien in een bos is de laatste jaren steeds populairder geworden. Daarom is er sinds 2010 Stichting Natuurlijk Herdenken waar u een verzoek in kunt dienen om het as van uw dierbare te verstrooien. Na de aanvraag zal u door de stichting een plek aangewezen krijgen waar u de as kunt uitstrooien.

Delhuyzen, Arnhem
Een van de grootste strooivelden van Nederland is sinds 1989 gevestigd in Delhuyzen, bij Arnhem. Dit is het Nationale Verstrooiterrein en is in beheer van Yarden. Het terrein is maar liefst 80 ha groot en er is een mogelijkheid om een boom te adopteren ter nagedachtenis aan de overledene.

Verstrooien over zee

Een veel gebruikte plaats om het as te verstrooien is de zee. Er zijn bedrijven gespecialiseerd in het verstrooien van as op zee. U kunt mee tijdens het verstrooien maar u kunt dit ook door het bedrijf laten doen zonder dat u mee gaat. Het verstrooien zal gebeuren met meerdere mensen die allen het as van hun dierbare over zee uitstrooien. De zee als asbestemming is ook erg populair.

Zeemansgraf
Een veel gebruikte optie is het zeemansgraf, met deze methode zal de milieuvriendelijke urn op een plek worden achter gelaten op zee. De urn zal naar verloop van tijd zinken.

Verstrooien vanuit de lucht

Er kan ook gekozen worden om de as over zee te laten uitstrooien vanuit een vliegtuig. Dit gebeurd door een gespecialiseerd bedrijf en enkele nabestaanden kunnen mee tijdens het uitstrooien. Ook zijn er bedrijven die de as boven zee uitstrooien vanuit een helicopter.
Fly-by
Doordat er tijdens het verstrooien boven zee vaak maar 4 personen (de piloot, de uitvaartleider en 2 nabestaanden) het vliegtuig in mogen, kunnen de familie en vrienden op een speciale plek toekijken hoe de as zal worden uitgestrooid. Dit wordt Fly-by genoemd.

Ballonverstrooiing

Het verstrooien van de as per heliumballon behoort ook tot de mogelijkheden. Deze ballonnen kunnen 1.6kg aan as omhoog brengen tot een hoogte van 20 kilometer. Eenmaal boven aangekomen zal de ballon kapot gaan en zal de as naar beneden dwarrelen. Voor de as van een overledene zijn 2 ballonnen nodig.

De TOLAD wandelstok

Een geheel nieuwe methode is de TOLAD wandelstok welke gevuld is met de as. Met de TOLAD wandelstok kan gelopen worden op een pad waar de dierbare mooie herinneringen aan had en met iedere stap zal er een gedeelte van de as worden losgelaten. De nabestaanden hebben zo de volledige controle over het verstrooiproces van hun dierbare.

As verwerken in een schilderij

Als de overleden persoon van kunst hield is het ook een idee om de as van deze persoon te verwerken in een schilderij.

Vuurpijl

De as kan ook afgeschoten worden via een vuurpijl en deze mag alleen richting zee worden afgeschoten. Na een crematie zal er ongeveer 3 tot 4 kilo as overblijven. Een vuurpijl kan hooguit 500 gram aan as de lucht in brengen, er zijn dus meerdere vuurpijlen nodig indien u alle as op deze manier wilt afschieten.

Uitvaartverzekering

De kosten van de verschillende asbestemmingen verschillen behoorlijk. Zo is het verstooien op het strooiveld van het crematorium of de begraafplaats aanmerkelijk goedkoper dan het verstrooien van de as boven zee vanuit een vliegtuig. U kunt het zo duur maken als u zelf wenst. Uiteraard zult u hier wel rekening mee moeten houden bij het afsluiten van de uitvaartverzekering. Als u een kapitaal verzekering afsluit dan kunt u voor het verstrooien van uw as een bedrag apart houden.

Als u een normale verzekering afsluit dan zijn de kosten voor een speciale asbestemming niet meeverzekerd. Als u al een uitvaartverzekering heeft afgesloten en u krijgt later de wens om uw as op een speciale manier te verstrooien dan kunt u uw uitvaartverzekering nog aanpassen. Ook kunt u naast uw huidige verzekering nog een extra uitvaartverzekering afsluiten.

VerzekeraarPremieVerzekerd
Monuta uitvaartverzekering€ 5,15€ 7,000
Yarden uitvaartverzekering€ 5,24€ 7,000
DELA uitvaartverzekering€ 5,37€ 7,000
Ardanta uitvaartverzekering€ 5,81€ 7,000

 De premie is per maand en voor een persoon van 18 jaar.