Uitvaartverzorger

Uitvaartverzorger

De keuze voor een uitvaartverzorger

Of u een vrij keuze heeft voor het kiezen van een uitvaartverzorger is geheel afhankelijk welke uitvaartverzekering u heeft afgesloten, niet bij iedere uitvaartverzekering heeft u de vrije keuze voor een uitvaartondernemer. Het ligt er dus maar net aan welke uitvaartverzekering u heeft afgesloten en wat de voorwaarden van deze verzekering zijn.

Wanneer kunt u kiezen welke uitvaartverzorger u wilt?

Bij een kapitaalverzekering krijgen de nabestaanden een kapitaal uitgekeerd met dit kapitaal zal de uitvaart betaald moeten worden, de nabestaanden huren voor dit bedrag dus ook de uitvaartverzorger in. Bij deze uitvaartverzekering hebben de nabestaanden dus ook de vrije keuze welke uitvaartondernemer zij inhuren. Bij sommige uitvaartverzekeraars krijgt u een korting als u een uitvaartverzorger kiest welke door de verzekeraar wordt voorgesteld, deze uitvaartverzekeraars krijgen ook weer een korting als u gebruik maakt van deze uitvaartondernemers.

Als er een natura uitvaartverzekering is afgesloten dan is er geen vrije keuze als het gaat om de uitvaartverzorger, het is zelfs zo dat als u een andere uitvaartondernemer wilt dan de uitvaartondernemer welke er standaard in het pakket zit, de verzekeraar deze meestal niet zal vergoeden. U bent dus eigenlijk gebonden aan de uitvaartondernemers waar de verzekeraar mee samen werkt. Er zijn ook uitvaartverzekeraars welke hier een uitzondering op zijn, bij deze verzekeraars kunt u een andere uitvaartondernemer inhuren dan dat er in het verzekerde pakket zit, wel is het zo dat ze 10 procent meer uitkeren als u gebruik maakt van de uitvaartverzorger waar de verzekeraar een afspraak mee heeft.

Uitvaartverzorger kiezen

Er zijn in Nederland veel uitvaartondernemers actief, het is dus ook niet zo moeilijk om een geschikte verzorger bij u in de buurt te vinden. Maar ook hier is het weer belangrijk dat u voordat u een uitvaartverzekering gaat afsluiten eerst de voorwaarden goed door leest en te kijken welke keuze u heeft wat betreft de uitvaartverzorger voor uw uitvaart. Verder zult u moeten kijken of de uitvaartverzorger waar u uw uitvaart door wilt laten verzorgen ook meeverzekerd is in de uitvaartverzekering welke u afsluit, zo voorkomt u dat de nabestaanden met kosten achterblijven.


Begrafenisverzekering online afsluiten

Uitvaartverzekering online afsluiten

Online een uitvaartverzekering afsluiten

Het online afsluiten van een uitvaartverzekering is voordeliger dan dat u een uitvaartverzekering afsluit via een tussenpersoon. De reden dat het online afsluiten goedkoper is, is dat uzelf alle informatie zoals de voorwaarden en de premies over de verzekering zult moeten vinden waardoor u geen advieskosten aan een tussenpersoon hoeft te betalen.

Bij de grote verzekeraars in Nederland zoals DELA, Monuta, Yarden, Axent, Ardanta en Nuvema kunt u online een uitvaartverzekering afsluiten. Op de websites van deze uitvaartverzekeraars staan de voorwaarden en de premies vermeld.

Uitvaartverzekering online afsluiten is besparen

Als u besluit om online een uitvaartverzekering af te sluiten dan zult u wel alles zelf moeten uitzoeken, zo zult u de premie zelf moeten uitrekenen en u zult de voorwaarden van de verzekering goed door moeten lezen. Een tussenpersoon zal de verschillende uitvaartverzekeringen voor u vergelijken en als u zelf online op zoek gaat naar een begrafenisverzekering dan zult u zelf de verzekeraars moeten vergelijken, het is overigens niet raadzaam om alleen naar de goedkoopste uitvaartverzekering te zoeken. Voordat u een uitvaartverzekering afsluit zult u genoeg informatie over de uitvaartverzekeringen moeten lezen.

U zult er wel rekening mee moeten houden dat een tussenpersoon een specialist is op het gebied van uitvaartverzekeringen dus deze persoon kan u goed adviseren en precies voor u uitzoeken wat de uitvaartverzekering is welke aan uw wensen voldoet. Als u zelf weinig verstand heeft van de verschillende begrafenisverzekeringen dan is er inmiddels genoeg over te lezen op het internet en dit maakt het online afsluiten van een uitvaartverzekering er alleen maar makkelijker en goedkoper op.

Vergelijken uitvaartverzekeringen

Als u de uitvaartverzekeringen gaat vergelijken dan raden wij aan om niet alleen te vergelijken op premie maar vooral ook goed naar de voorwaarden te kijken, het gaat immers wel om uw uitvaart en die wilt u goed geregeld hebben.

Zoals we al schreven zult u als u een uitvaartverzekering via een tussenpersoon afsluit altijd advieskosten moeten betalen. Deze advieskosten zijn sinds niet al te lange tijd geleden ingesteld, voorheen ontving de tussenpersoon iedere maand provisie aan de aan uw verkochte uitvaartverzekering. Dit was niet transparant en daarom zijn er voor ingewikkelde verzekeringsproducten zoals de uitvaartverzekering advieskosten ingesteld. Als u dus besluit om online een uitvaartverzekering af te sluiten dan betaald u geen advieskosten en dus bent u goedkoper uit.

VerzekeraarPremieVerzekerd
Monuta uitvaartverzekering€ 9,67€ 8,000
DELA uitvaartverzekering€ 7,99€ 8,000
Ardanta uitvaartverzekering€ 9,73€ 8,000
Yarden uitvaartverzekering€ 9,10€ 8,000

De premie is per maand en voor een persoon van 18 jaar.


uitvaartverzekering

Uitvaartverzekering premievrij maken

Premievrij maken van uw uitvaartverzekering

Bij enkele verzekeraars kunt u de uitvaartverzekering premievrij maken, als u de verzekering premievrij wilt maken is dit niet zonder gevolgen. Uw uitvaartverzekering loopt namelijk wel door maar u stopt met het betalen van de premie waardoor er geen kapitaal meer wordt opgebouwd.

Als u een uitvaartverzekering heeft afgesloten en heeft gekozen voor de kapitaalverzekering dan zal als u bent overleden het verzekerd bedrag worden uitgekeerd als daarvoor de premie is betaald. Zodra u de kapitaalverzekering premievrij maakt dan betaald u de premie niet meer en zult u nooit aan het verzekerd bedrag komen, hierdoor zal de verzekeraar ook het destijds gekozen bedrag niet in zijn geheel uitkeren aan de nabestaanden. De uitvaartverzekeraar zal na het overlijden berekenen hoeveel geld er uitgekeerd zal worden, het gedeelte waarvoor door u geen premie is betaald zal in mindering worden gebracht.

Risico
U loopt wel het risico dat als de verzekering premievrij gemaakt is en het uit te keren bedrag is niet hoog genoeg dat u onderverzekerd bent, uw nabestaanden zullen in dat geval moeten bijspringen om uw begrafenis of crematie te bekostigen, en dit wilt u natuurlijk niet.

Het premievrij maken van uw begrafenisverzekering is niet bij alle verzekeraars mogelijk, als u dus een begrafenisverzekering gaat afsluiten en u twijfelt of u ooit de verzekering premievrij wilt maken dan is het belangrijk om vooraf te kijken of dit mogelijk is bij de uitvaartverzekeraar van uw keuze. Dit is dus een punt welke u zeker mee moet nemen bij het vergelijken van de uitvaartverzekeringen.

Hoe maakt u uw uitvaartverzekering premievrij

Als u een begrafenisverzekering heeft lopen welke wel premievrij gemaakt kan worden dan kunt u de verzekering premievrij maken door een brief te sturen naar uw verzekeringsmaatschappij met daarin de mededeling dat u de uitvaartverzekering premievrij wilt maken en verder zet u in deze brief uw polisnummer en persoonlijke gegevens. Zodra de verzekering premievrij gemaakt is dan zult u hiervan bericht ontvangen van uw verzekeraar.

Het premievrij maken van de uitvaartverzekering wordt over het algemeen gedaan door mensen die de verzekering niet meer nodig achten. Een andere optie is om de uitvaartverzekering af te kopen, ook hier stopt u met het betalen van de premie maar in dit geval zult u de waarde van de uitvaartverzekering uitgekeerd krijgen.

U moet er wel rekening mee houden dat het bedrag welke u krijgt uitgekeerd bij het afkopen aanzienlijk minder is dan de betaalde premie dus of het echt raadzaam is om de verzekering premievrij te maken of af te kopen is maar de vraag.


Medische acceptatie uitvaartverzekering

Medische acceptatie uitvaartverzekering

Wat is een medische acceptatie?

Zodra u een begrafenisverzekering aanvraagt zal de uitvaartverzekeraar uw aanvraag beoordelen. De meeste verzekeraars zullen een medische acceptatie uitvoeren voordat ze u goedkeuren voor de uitvaartverzekering.

De medische acceptatie is een beoordeling voordat u wordt toegelaten tot de uitvaartverzekering van uw keuze. Een uitvaartverzekering is eigenlijk een levensverzekering de verzekeraar wil daarom ook weten wat uw gezondheidstoestand is om op deze manier zo weinig mogelijk risico te lopen. Door een medische acceptatie uit te voeren kan de verzekeraar een inschatting maken hoe uw gezondheidssituatie eruit ziet en aan de hand hiervan kan deze u wel of niet accepteren voor de desbetreffende uitvaartverzekering.

Bij het afsluiten van de uitvaartverzekering zult u enkele vragen moeten beantwoorden deze vragen moet u eerlijk beantwoorden. Aan de hand van de antwoorden van deze vragen kan de verzekeraar zien of er sprake is of is geweest van een ziekte of aandoening waardoor het risico op vervroegd overlijden groter is.

Gezondheidsverklaring

De gezondheidsverklaring dient u wel eerlijk in te vullen, als u dit namelijk niet zou doen en u komt snel nadat u de uitvaartverzekering heeft afgesloten te overlijden dan is de kans groot dat de verzekeraar een onderzoek in zal stellen. Als achteraf blijkt dat u de gezondheidsverklaring niet eerlijk heeft ingevuld dan kan de verzekeraar besluiten om het verzekerde bedrag niet in zijn geheel uit te keren.

Als u op hoge leeftijd een uitvaartverzekering wilt afsluiten zult u altijd een gezondheidsverklaring in moeten vullen.

Mocht u niet in aanmerking komen bij een bepaalde verzekeraar of u moet een te hoge premie betalen dan kunt u altijd besluiten om u bij een andere uitvaartverzekeraar aan te melden die geen medische acceptatie uitvoert. U zult dan eerst moeten kijken welke uitvaartverzekeraars wel en geen medische acceptatie uitvoeren.


uitvaartverzekering afsluiten

Uitvaartwensen vastleggen

Leg nu uw uitvaartwensen al vast

Als u een uitvaartverzekering heeft afgesloten dan kunt u er van op aan dat de financiële afwikkeling van uw uitvaart goed is geregeld. U heeft natuurlijk nog wel bepaalde wensen voor uw begrafenis of crematie, deze uitvaartwensen dient u vooraf vast te leggen. Het vastleggen van uw uitvaartwensen is voor u maar ook voor uw nabestaanden prettig, zij hoeven als u bent overleden namelijk niet ook nog eens al uw wensen uit te zoeken in deze toch al emotionele periode.

Uitvaartwensen vastleggen

Door uw uitvaartwensen vast te leggen weet u ook wat een uitvaartverzekering u ongeveer gaat kosten. Zeker als u specifieke wensen heeft voor uw begrafenis of crematie is het verstandig deze vast te leggen. Voor de nabestaanden is de periode na uw overlijden al moeilijk genoeg en door uw uitvaartwensen al bijtijds vast te leggen neemt u hen een hoop werk uit handen.
Als u uw wensen voor uw begrafenis of crematie nu al vastlegt dan weet u ook deze gerealiseerd zullen worden.

Uitvaartwensen en de kosten van uw uitvaart

Door uw wensen vast te leggen kunt u ook berekenen hoeveel de uitvaartverzekering ongeveer gaat kosten, als u bijvoorbeeld een kerkdienst voor uw begrafenis wilt hebben dan zult u begrijpen dat dit de begrafenisverzekering duurder zal maken, door dit soort wensen vast te leggen weet u dus wat de kosten van de verzekering zullen gaan worden en op deze manier kunt u zich goed verzekeren voor uw uitvaart. Als u deze berekening niet zou maken dan kan het voorkomen dat u te laag of te hoog verzekerd bent.

Natura en kapitaal uitvaartverzekering
Als u een natura uitvaartverzekering heeft afgesloten dan kunt u een uitgebreid verzekeringspakket kiezen of een aanvullend kapitaal bedrag, met dit kapitaal kunt u de specifieke wensen bekostigen. Bij een kapitaal uitvaartverzekering zult u het verzekerd bedrag moeten verhogen zodat hiermee de extra wensen bekostigd kunnen worden.