gedragscode uitvaart

Gedragscode tijdens een uitvaart

Gedragscode uitvaart

Als u een begrafenis of crematie bijwoont dan zijn er bepaalde gedragscodes waaraan u zich kunt houden. Over het algemeen tenzij anders is aangekondigd via het overlijdensbericht is iedere aanwezige sober gekleed. Hier moeten we wel meteen opmerken dat hier de laatste jaren steeds meer van wordt afgeweken. Maar kleding in felle kleuren of een korte broek en open schoenen dat is iets wat ver buiten de gedragscode valt. Als vrouw draagt u een rok of broek en de heren dragen vaak een overhemd met colbert en een nette broek. De dresscode voor een uitvaart is dus neutraal en vooral niet opvallend.

Zorg ervoor dat u ruim voordat de uitvaart begint al aanwezig bent. Op deze manier stoort u niemand doordat u binnen komt als de dienst al is begonnen. Ook is het belangrijk om de instructies van de uitvaartondernemer op te volgen, zodat alles verloopt zoals gepland. En zet uw mobiel uit!

Accessoires

Ook met het dragen van accessoires is het niet de bedoeling dat die heel opvallend zijn. Draag neutrale accessoires, een heel opvallende ketting op de sobere kleding is niet gepast. Een zonnebril kan wel maar ook deze zal niet te opvallend moeten zijn. Voor veel mensen is de zonnebril een manier om de tranen enigszins te verbergen. Het wordt wel gewaardeerd om deze binnen niet op te houden.

Bloemen mee?

rouwboeket
Wilt u wat meenemen naar de uitvaart? In de meeste gevallen kunt u bloemen meenemen tenzij er is aangekondigd in het overlijdensbericht dat deze niet gewenst zijn. Deze mededeling staat dan onderop de kaart "Gelieve geen bloemen mee te brengen". Kinderen brengen vaak een zelfgemaakte tekening mee voor de overledene. Staat u dichter bij de overledene dan kunt u een rouwboeket laten maken en als u dit wenst laten bezorgen bij het uitvaartcentrum. Medewerkers van het uitvaartcentrum zorgen er dan voor dat het rouwboeket op of bij de kist zal worden gelegd.

Gedrag tijdens de uitvaart

Bij een uitvaart is iedereen emotioneel en de ene persoon uit dit anders dan de andere. Ga daarom respectvol met elkaar om en geef iedereen de ruimte om zijn of haar verdriet te uiten op zijn eigen manier. Steun elkaar waar dit kan en wees vooral stil tijdens de plechtigheid. Het kan erg storend zijn als er gesproken wordt tijdens de dienst. En zet uw mobiel uit voor u de dienst gaat bijwonen. Als u kinderen meeneemt naar de uitvaart zorg ervoor dat deze rustig zijn.

Condoleren

Na de uitvaart is er gelegenheid om de nabestaanden te condoleren. Dit kan op verschillende manieren, vaak staan de nabestaanden in een rij waar alle genodigden langs lopen om elkaar te condoleren. Het kan ook op een informelere manier, in dat geval mengen de nabestaanden zich in de zaal tussen de genodigden en condoleren ze elkaar. Laat tijdens het condoleren duidelijk merken dat u meeleeft met de persoon welke u condoleert.

Tijdens het condoleren na de uitvaart is er in de meeste gevallen een mogelijkheid om samen een bakje koffie te drinken en mogelijk wat te eten. Zorg ervoor dat u hier ook niet te uitbundig overkomt.

Bron: Nuvema


Uitvaartverzekering

DELA en Monuta het meest populair

De uitvaartverzekeraars Monuta en DELA zijn het meest populair volgens de consument. Dit blijkt uit het benchmarkonderzoek welke is uitgevoerd door WUA onder 200 consumenten. Het onderzoek richt zich op het oriëntatieproces via de mobiel. DELA staat op nummer 1 met 83 punten gevolgd door Monuta met 82 punten en Yarden sluit de top 3 af met 81 punten. Ondanks dat de grote uitvaartverzekeraars in de top 3 staan is het Ardanta welke de hoogste conversie behaald.

De Top 3

De grote 3 staan al jaren in de top 3 en wisselen onderling van positie. Zo stond Monuta vorig jaar op nummer 1 en hebben de consumenten zo kwam naar voren uit het onderzoek veel vertrouwen in het merk Monuta. Men verwacht bij Monuta een hoge service en men waardeert de contactmogelijkheden van deze uitvaartverzekeraar. Tussen de Top 3 en de andere verzekeraars zit een groot gat, na Yarden volgen Klaverblad (58 punten), Ardanta (51 punten) en Nuvema (49 punten).

Naast Monuta straalt ook Ardanta veel vertrouwen uit zo blijkt uit het onderzoek. Ardanta doet het dan ook beter dan de grote 3 verzekeraars als het op conversie aankomt.

Kapitaalverzekering

60 procent van de consumenten heeft een kapitaalverzekering afgesloten. Bij deze verzekering zullen de nabestaanden een geldbedrag ontvangen welke vrij te besteden is aan de uitvaart. 40 procent heeft een naturaverzekering, hiermee zijn de producten en diensten voor de uitvaart verzekerd.

Bron: WUA


Overname Nuvema door Lifetri Groep

NuvemaDe Lifetri Groep zal uitvaartverzekeraar Nuvema (Nederlandse Uitvaart Verzekering Maatschappij) overnemen. De Lifetri Groep is in handen van de Amerikaanse investeringsmaatschappij TPG. Op dit moment hebben ongeveer 185.000 mensen een natura uitvaartverzekering lopen bij Nuvema. Voor deze polishouders zal er niets veranderen buiten dat ze straks worden ondergebracht bij Lifetri Uitvaartverzekeringen (Lifetri).

Nuvema

Natura uitvaartverzekeraar Nuvema is sinds 1959 actief in de uitvaartbranche en is na Monuta, DELA, Yarden en Ardanta de grootste uitvaartverzekeraar van Nederland. De grote kracht van Nuvema is dat de verzekerde de volledige vrijheid heeft bij het laten verzorgen van de uitvaart. Op dit moment heeft de uitvaartverzekeraar circa 50 mensen in dienst welke allemaal in dienst zullen treden van Lifetri Uitvaartverzekeringen. De directie van Nuvema zal terugtreden en worden vervangen door een directievoorzitter en financieel directeur van de Lifetri Groep.

Klanten Nuvema

Na de overname blijven de rechten van de polishouders volgens Lifetri Uitvaartverzekeringen volledig behouden en beschermd. De naam "Nuvema" zal ophouden te bestaan. De huidige klanten zullen straks bij Lifetri Uitvaartverzekeringen verzekerd zijn. Nuvema biedt alleen natura verzekeringen aan of Lifetri Uitvaartverzekeringen deze strategie voortzet is op dit moment nog niet duidelijk.

Nuvema en Lifetri hebben geen financiële details bekend gemaakt.


Nibud uitvaartkosten

Uitvaartkosten te laag ingeschat

Nederlanders blijken niet goed op de hoogte over de kosten van een uitvaart en de dekking van hun uitvaartverzekering, dit blijkt uit onderzoek van het Nibud. De respondenten wisten niet of niet goed wat een uitvaartverzekering precies dekt. De kosten van de uitvaart zijn gemiddeld €7.500,- maar deze worden €1.500,- te laag ingeschat. Wat tot gevolg heeft dat de nabestaanden voor de overige kosten moeten opdraaien. Het is dan ook goed dat het Nibud dit heeft onderzocht, het laat maar weer eens zien dat het afsluiten van een uitvaartverzekering geen overbodige luxe is.

Onderzoek Nibud

Het Nibud heeft 994 mensen tussen de 18 en 70 jaar online enkele vragen laten beantwoorden. Het doel van het onderzoek is na te gaan in hoeverre men op de hoogte is van de kosten voor een uitvaart en wat de uitvaartverzekering dekt. Ruim 60 procent wilde niet dat de nabestaanden zou moeten opdraaien voor de kosten van de uitvaart. Terwijl dit wel voor een groot deel van de respondenten zou moeten, aangezien ze te laag zijn verzekerd.

Het Nibud kwam tot dit onderzoek nadat er signalen binnen kwamen dat veel consumenten niet op de hoogte zijn van de uitvaartkosten. Uitvaartverzekeraar Yarden bevestigde dit nog eens door te vermelden dat veel van hun klanten onderverzekerd waren. Het Nibud heeft als missie om de financiële zelfredzaamheid van consumenten te vergroten.

Uitvaartverzekering onderzoek Nibud

Onderverzekerd

70 procent van de Nederlanders heeft een uitvaartverzekering afgesloten maar uit onderstaande feiten blijkt dat men niet goed op de hoogte is:

  • Bijna de helft van de verzekerde is onderverzekerd waardoor de uitvaart niet geheel gedekt zal worden
  • 20 procent heeft zich verzekerd voor een bedrag van ongeveer €5.000,-
  • 25 procent is verzekerd voor een bedrag tussen de €5.000,- en €7.500,-

Geen idee voor welk bedrag

En dan is er nog een groep (een derde) die niet weet voor welk bedrag ze zijn verzekerd.
Van de mensen die geen uitvaartverzekering hebben afgesloten verwacht bijna 25 procent zelf genoeg geld te hebben gespaard om daarmee hun uitvaart te kunnen bekostigen.

Kennis uitvaartverzekering beperkt

Dat de uitvaartverzekering voor veel mensen vrij ingewikkeld is, dat komt duidelijk naar voren uit het onderzoek. Van de respondenten weet een grote groep niet precies wat een uitvaartverzekering precies inhoudt. Een kwart van de respondenten weet niet welk type uitvaartverzekering er is afgesloten. En dit ondanks dat Nederlanders er bekend om staan zich goed te verzekeren en voor te bereiden.

Een groot gedeelte van de respondenten zegt een uitvaartverzekering af te sluiten om de nabestaanden niet met de kosten van de uitvaart achter te willen laten. En men voegt er aan toe dat het een bepaalde rust met zich meebrengt als dit goed geregeld is.

Overstappen
Van de mensen die wel een uitvaartverzekering hebben afgesloten gaf 12 procent aan dat ze wel eens hebben overwogen over te stappen naar een andere verzekeraar. 58 procent heeft een uitvaartverzekering om de nabestaanden niet met de kosten achter te laten.

Manieren om uitvaart te bekostigen

Er zijn buiten het afsluiten van een uitvaartverzekering ook andere manieren om een uitvaart te bekostigen:

1. Sparen via een spaarrekening
Hiervoor moet wel de discipline opgebracht worden om het gespaarde bedrag niet voor andere doeleinden te gebruiken.

2. Uitvaartdeposito
Met een uitvaartdeposito wordt eenmalig een groot bedrag gestort. Dit kan gedaan worden bij een uitvaartverzekeraar of bij een speciaal fonds. Deze mogelijkheid wordt vaak gebruikt door oudere mensen met een flink vermogen. Zij willen op latere leeftijd toch nog alles goed regelen.

Overlijdensrisicoverzekering

Een groot misverstand is nog steeds dat veel mensen (ruim 40 procent) denkt dat een overlijdensrisicoverzekering de kosten van een uitvaart dekt. Terwijl een overlijdensrisicoverzekering er is om inkomensverlies op te vangen.

Natura uitvaartverzekering

Van de ondervraagden denkt een derde dat als men een natura uitvaartverzekering heeft afgesloten er een geldbedrag uitgekeerd zal worden aan de nabestaanden. Bij de natura verzekering worden de producten en diensten gefinancierd. Bij een kapitaalverzekering zal er overigens wel een geldbedrag worden uitgekeerd aan de nabestaanden.

Op de vraag of een uitvaartverzekering altijd de hele uitvaart zal dekken denkt een kwart dat dit het geval is. Terwijl een uitvaartverzekering voor een bepaald bedrag wordt afgesloten. En dit kan voldoende zijn maar als dit voor een bedrag van bijvoorbeeld €5.000,- is, dan is dit in de meeste gevallen te laag.

Van de respondenten heeft 36 procent een naturaverzekering afgesloten, de kapitaalverzekering is door 14 procent afgesloten gevolgd door de combinatie natura en kapitaal met 13 procent. Een overlijdensrisicoverzekering is door 12 procent afgesloten en 1 procent heeft zich op een andere manier verzekerd. 25 procent geeft aan niet te weten hoe hij of zij is verzekerd tegen de kosten van hun uitvaart.

Type Uitvaartverzekering

Begraven of cremeren

Van de ondervraagden wil bijna de helft worden gecremeerd. Een crematie is in de meeste gevallen goedkoper dan begraven. Ondanks dat men de kosten te laag inschat lieten de respondenten weten dat begraven duurder is (6.900 euro) dan cremeren (6.100 euro). Dit blijkt dus in beide gevallen te weinig te zijn.

Geen vermogen

Uit het onderzoek is naar voren gekomen dat bijna de helft van de Nederlanders geen spaargeld heeft (5000 euro of meer). Hieruit kan worden opgemaakt dat de niet-verzekerden en de mensen die zijn onderverzekerd geen reserve hebben om de uitvaart mee te bekostigen.

20 procent van de respondenten gaf aan niet verzekerd te zijn en ook geen geld te hebben om een uitvaart mee te bekostigen of het geld uit een verzekering te kunnen halen. Verder wist 6 procent niet of ze wel of niet verzekerd zijn. De verzekerden respondenten komen voor een groot deel uit de oudere leeftijdscategorie.

Uitvaartverzekeraars

Als we bovenstaande lezen ligt er een behoorlijke taak voor de uitvaartverzekeraars om de consument goed te informeren over hun producten. De onwetendheid weg nemen kan een hoop ellende besparen en tevens kunnen de verzekeraars hier nieuwe klanten mee binnen halen. Een uitvaartverzekeraar die hier al mee bezig is, is Monuta met de Bewust verzekerd campagne. Monuta probeert met deze campagne de consument bewust te maken van de kosten welke een uitvaart met zich mee brengt. Uiteraard heeft de consument meteen de mogelijkheid een passende uitvaartverzekering af te sluiten bij Monuta.

Uitvaartkosten bereken

Als u zelf ook niet precies weet wat de kosten van een uitvaart ongeveer zullen zijn, dan kunt u deze simpel berekenen. Als u globaal weet wat uw wensen zijn met betrekking tot uw uitvaart dan kunt u hier de uitvaartkosten berekenen. Op deze manier sluit u ook een passende begrafenisverzekering af.

Bron: Nibud.nl


overlijdensberichten

Overlijdensberichten

Overlijdensbericht

Nadat een dierbare is overleden krijgen nabestaanden de taak om de overige familieleden, vrienden en kennissen zo snel mogelijk op de hoogte te brengen en uit te nodigen voor de uitvaart. In de meeste gevallen zal er een overlijdensbericht worden verstuurd doormiddel van een rouwkaart of een advertentie in de krant. De laatste jaren plaatst men ook steeds vaker overlijdensberichten op social media.

Inhoudsopgave

Overlijdensbericht opstellen

Overlijdensberichten hebben een informatieve functie maar mogen ook persoonlijk zijn. Bij het opstellen van een overlijdensbericht kan een hoop verdriet naar boven komen het is dan ook een emotionele gebeurtenis. Als u zelf niet de juiste woorden of teksten kunt bedenken dan kunt u altijd hulp vragen aan de uitvaartondernemer, familie of vrienden om u bij te staan bij het opstellen van het overlijdensbericht. U kunt er ook voor kiezen om de tekst van een mooi lied of een gedicht op de kaart te laten drukken.

overlijdensberichten

Opbouw van de tekst

Bij het opstellen van een rouwkaart kunt u wel een bepaalde structuur aanhouden. Hierdoor zal het duidelijk worden voor diegene die de kaart ontvangen wie, wanneer en waaraan de dierbare is overleden. U laat ook meteen weten waar de dierbare naar toe is overgebracht en wanneer en waar de uitvaart zal plaatsvinden. Overlijdensberichten hebben meerdere functies. Hieronder ziet u hoe de rouwkaart opgebouwd zou kunnen worden. Uiteraard kunt u hier van afwijken.


Hier kan worden neergezet waaraan de dierbare is overleden. Vaak staat hier ook wat de band van de dierbare met de nabestaanden was zoals bijvoorbeeld vader, moeder, opa, oma, oom, tante, broer, zus, zwager of schoonzus.

Voornaam en Achternaam

Hier staat de geboortedatum gevolgd door de sterfdatum.

Aan de rechterkant staan de namen van de directe nabestaanden:

Correspondentieadres:

Hier staat het adres waar de overledene naar toe is overgebracht.

Informatie over de uitvaart zoals het adres en of het een begrafenis of crematie betreft.

Hier is nog ruimte om te vermelden dat er na de uitvaart nog ruimte is om elkaar te ontmoeten in de ontvangkamer.

Hier kunt u nog een bepaalde wens van de overledene kenbaar maken. Zoals bijvoorbeeld het dragen van een bepaalde kleur kleding. Of dat er geen bloemen meegenomen mogen worden.


Bekendmaken van het overlijden

Op een overlijdensbericht staat vaak ook een zin om het overlijden bekend te maken. Als u zelf geen tekst weet zijn er genoeg voorbeelden welke te gebruiken zijn. Wij hebben hieronder enkele zinnen geplaatst welke gebruikt kunnen worden:


  • Na een korte periode van ziek zijn, is overleden mijn/onze ………
  • Na een lange dappere, maar vergeefse strijd is van ons heengegaan mijn/onze……
  • In alle rust is overleden mijn/onze….
  • Verslagen staan wij stil bij het overlijden van …
  • Vandaag is kalm en rustig ingeslapen mijn/onze……
  • Volkomen onverwacht is ons ontvallen mijn/onze…

Overlijdensberichten hebben een informatieve functie maar mogen ook een persoonlijke kant van de overledene laten zien.

Gedicht op de rouwkaart

U kunt er ook voor kiezen om een gedicht op de rouwkaart te plaatsen. U maakt de aankondiging dan persoonlijk als u een favoriet gedicht van de overledene laat plaatsen. Een populair gedicht welke op een overlijdensbericht geplaatst kan worden is:

Sterven doe je niet ineens


Maar af en toe een beetje


En alle beetjes die je stierf 
‘t is vreemd, maar die vergeet je


Het is je dikwijls zelf ontgaan


Je zegt: “ik ben wat moe”, Maar op een keer dan ben je


Aan je laatste beetje toe.


Toon Hermans

U kunt er ook voor kiezen om een tekst uit een favoriet muzieknummer van de dierbare te plaatsen.

Online overlijdensberichten

Overlijdensberichten worden ook steeds vaker op social media geplaatst of op speciale herdenkingssites. Op www.sterrenhemel.nl (van Monuta) kunt u bijvoorbeeld een ster plaatsen voor uw dierbare. U kunt deze ster vervolgens delen op social media.

Overlijdensbericht in de krant

U kunt er ook voor kiezen om een overlijdensbericht te plaatsen in een landelijk dagblad of in een regionale krant. Het tarief verschilt per krant, een advertentie in een dagblad zal uiteraard duurder zijn dan in de regionale krant.

Overlijdensbericht en de uitvaartverzekering

Als de overledene een natura uitvaartverzekering had afgesloten dan zullen de rouwkaarten in de meeste gevallen zijn meeverzekerd. U kunt de rouwkaarten dan door de uitvaartondernemer welke is uitgekozen door de verzekeraar laten opstellen en laten bedrukken. Door de relatief korte periode tussen overlijden en de uitvaart kunt u de kaarten vaak al dezelfde dag ophalen. U kunt deze dan zo snel mogelijk schrijven en op de bus doen zodat alle gasten op tijd zijn geïnformeerd.

Als er een kapitaal verzekering is afgesloten dan volgt u dezelfde procedure alleen zult u hier een factuur van ontvangen welke betaald kan worden van het uitgekeerde geldbedrag.