begraven cremeren

Begraven of cremeren

Begraven of cremeren?

Begraven of cremeren? Een vraag waar niet iedereen een antwoord op zal geven. 20 procent van de Nederlanders weet niet wat er met zijn of haar lichaam moet gebeuren na de dood. Als u het al niet weet, welke keuze moeten uw nabestaanden straks dan maken? Alleen al voor uw nabestaanden zou het ontzettend helpen als u zelf de keuze hiervoor maakt.

De dood moeilijk bespreekbaar

De dood is nog steeds een onderwerp waar niet graag over gesproken wordt. Er rust een taboe over de dood, bij maar liefst 50 procent van de Nederlanders komt dit onderwerp nooit ter sprake thuis. En dat is best zonde, het zou heel verhelderend zijn als de dood meer bespreekbaar zou worden. Door het over de dood en uw uitvaart te hebben met uw dierbaren maakt u het voor hen makkelijker en hoeven zij geen moeilijke keuzes te maken.

Uitvaartwensen

Mocht u liever niet over de dood praten dan kan het helpen om uw uitvaartwensen vast te leggen. Dit kan bij uw uitvaartverzekeraar met een uitvaartconsulent en in de meeste gevallen zou u dit ook online kunnen doen. Het voordeel van het online vastleggen van uw uitvaartwensen is dat u deze altijd kunt wijzigen. Als u weet dat u begraven wenst te worden maar dit liever niet bespreekt dan is het laten vastleggen van deze uitvaartwens een goede optie. Er zijn genoeg voorbeelden van mensen die begraven hadden willen worden maar uiteindelijk kwam de familie er te laat achter en zijn deze personen gecremeerd. Zoiets kan de nabestaanden een schuldgevoel bezorgen en hen lang achtervolgen.

Kosten begraven vs cremeren

Wat is goedkoper begraven of cremeren? Dit is per regio verschillend maar over het algemeen is begraven duurder dan cremeren. De kosten voor een graf verschillen per regio. Dat begraven over het algemeen duurder is dan cremeren heeft met de grafkosten en kosten van een grafmonument te maken. Een begrafenis kost tegenwoordig gemiddeld €10.700,- en een crematie € 8.800,-. Op de websites van de uitvaartverzekeraars is uit te rekenen wat dit betekent voor de uitvaartverzekering welke afgesloten moet worden als u die nog niet heeft.

Cremeren de favoriet

Van de mensen die wel weten wat er met hun lichaam moet gebeuren als ze zijn overleden kiest maar liefst 49 procent voor een crematie en 28 procent wil begraven worden. Veel mensen schuiven de vraag: "begraven of cremeren?" nog even voor zich uit. Voor een groot gedeelte komt dit omdat ze er liever niet aan denken of er niet over praten maar bij een gedeelte ontbreekt ook de kennis.

Cremeren
bron: LVC

Hieronder hebben we de verschillen tussen begraven en cremeren voor u neergezet.

Begraven Cremeren
Een graf kan altijd nog bezocht worden door de nabestaanden. Er zijn genoeg mensen die hier troost vinden. De as van de overledene kan op een openbare plek op een begraafplaats gezet worden zodat nabestaanden hier terug kunnen komen. De as kan ook meegenomen worden naar huis of worden uitgestrooid.
U heeft de keuze uit meerdere graven zoals een familiegraf of een algemeen graf. Er zijn veel asbestemmingen zoals een urn, assieraad, columbarium, begraven van een urn of uitstrooien op een speciaal strooiveld, een bijzondere plek of over zee.
Begraven worden is in de meeste gevallen duurder dan cremeren. Dit komt door de grafkosten en de grafsteen. Cremeren is meestal goedkoper dan begraven.
Het graf moet onderhouden worden, dit kan gebeuren door de nabestaanden maar er kan ook iemand voor ingehuurd worden. Als u de urn begraven wilt hebben of bij een urnennis, is er onderhoud nodig.
Bij het begraven komen er periodiek grafkosten terug welke betaald moeten worden. Na de crematie komen er alleen nog kosten als de as uitgestrooid wordt op de begraafplaats en als de as bewaart wordt in een columbarium of urnennis.

Natuurgraven

Als u wel begraven wenst te worden maar u wilt u nabestaanden niet opzadelen met het onderhoud van uw graf, dan zijn er ook natuurgraven. Een natuurgraf gaat helemaal op in de natuur en vergt geen onderhoud. Bovendien hoeven de grafrechten niet verlengd te worden omdat deze voor eeuwig zijn.

Resomeren

Naast begraven en cremeren komt er nog een optie bij en dat is resomeren. Bij dit proces zal het stoffelijk overschot ontbonden worden in een waterige oplossing van kaliumhydroxide bij een temperatuur van 180 °C en een verhoogde druk zodat de resten niet gaan koken en de hydrolyse optimaal verloopt. Bij het resomeren zal het lichaam uit de kist gehaald worden, de kist kan 50 keer worden hergebruikt. Het hele proces duurt ongeveer 3 uur waarna de botten zo teer zijn geworden dat deze makkelijk vermalen kunnen worden tot poeder, dit is te vergelijken met de asresten na een crematie.

Wet op de lijkbezorging
Resomeren is op het moment nog niet toegestaan omdat hiervoor eerst de Wet op de lijkbezorging gewijzigd dient te worden. Op het moment laat deze wet nog geen andere mogelijkheden toe dan begraven of cremeren.

Open dag begraafplaats of crematorium
Mocht u niet weten of u begraven of gecremeerd wilt worden dan kunt u ook altijd een open dag van een begraafplaats of crematorium bezoeken. Hier kan worden uitgelegd hoe alles in zijn werk gaat. U krijgt dan een kijkje bij de ovenruimtes en kunt achter de schermen kijken bij een begraafplaats. Bovendien kunnen al uw vragen beantwoord worden zodat u zelf hopelijk de vraag: "begraven of cremeren?" kunt beantwoorden.

Verzekeraar Premie Verzekerd
Monuta uitvaartverzekering € 5,15 € 7,000
Yarden uitvaartverzekering € 5,24 € 7,000
DELA uitvaartverzekering € 5,37 € 7,000
Nuvema uitvaartverzekering € 5,41 € 7,000
Ardanta uitvaartverzekering € 5,81 € 7,000
PC Uitvaart uitvaartverzekering € 5,82 € 7,000

 De premie is per maand en voor een persoon van 18 jaar.


welke uitvaartverzekering

Welke uitvaartverzekering past bij u?

Welke uitvaartverzekering?

Welke uitvaartverzekering past bij u? Zodra u zich verdiept in het afsluiten van een uitvaartverzekering zult u merken dat er meerdere soorten uitvaartverzekeringen zijn. Zo zijn er de kapitaal verzekering, de natura verzekering, de natura sommenverzekering en de combinatie verzekering. Welke verzekering het beste bij u past, dat hangt helemaal van uw persoonlijke wensen af. Hieronder ziet u wat de eigenschappen van de verschillende verzekeringen zijn. U kunt dan zelf bepalen welke uitvaartverzekering het beste bij u past.

Kapitaal uitvaartverzekering of geldverzekering

Als u een kapitaal uitvaartverzekering afsluit dan zal na uw overlijden de verzekeraar een som geld uitkeren aan de erfgenaam. Met dit geldbedrag kan de uitvaart verzorgd worden. De erfgenaam kan de uitvaart regelen zo als u dat wenst. Er is dus een maximale vrijheid wat betreft de verzorging van uw uitvaart. U moet zich wel realiseren dat het uitgekeerde geldbedrag niet verplicht aan de uitvaart besteed hoeft te worden. Het is dus verstandig om een juiste keuze te maken als u een erfgenaam aanwijst.

De kapitaal verzekering is samen met de natura uitvaartverzekering de meest afgesloten begrafenisverzekering.


Natura uitvaartverzekering

In tegenstelling tot de kapitaal uitvaartverzekering zal de natura verzekering geen geldbedrag uitkeren maar zullen de uitvaartdiensten en uitvaartproducten worden vergoedt. U kunt dus zelf vooraf uw uitvaart regisseren door bepaalde producten en diensten af te nemen bij de uitvaartverzekeraar. De uitvaart zal worden verzorgd door de uitvaartverzekeraar of de verzekeraar keert het geld uit aan de uitvaartverzorger die de uitvaart zal regelen.

Uitvaart vooraf vastgelegd
Uw nabestaanden hebben dus geen invloed meer op de uitvaart, alles is vooraf al vastgelegd. Het voordeel hiervan is dat de nabestaanden ook weinig omkijken hebben naar de verzorging van de uitvaart. In deze rouwperiode is dit wel zo fijn. De uitvaartondernemer zal de uitvaart zo regelen als in de polis is vastgelegd. Bovendien komen de nabestaanden ook niet voor extra kosten te staan, de producten en diensten zijn namelijk allemaal gedekt. Tenzij zij extra wensen hebben dan kan dit geregeld worden maar de kosten moeten dan door de nabestaanden betaald worden.

uitvaartverzekering

Naturasommen uitvaartverzekering

Een uitvaartverzekering welke ook steeds vaker wordt afgesloten is de naturasommen uitvaartverzekering. Hoewel dit ook een geldverzekering is zal er geen geldbedrag worden uitgekeerd aan de nabestaanden. De uitvaartverzekeraar zal de uitvaart vergoeden tot het verzekerde bedrag. Bij de naturasommen uitvaartverzekering hebben de nabestaanden wel de volledige vrijheid bij het regelen van de uitvaart. Zij zullen ook zelf de uitvaartverzorger aanwijzen welke de uitvaart zal verzorgen.

Waar het bij de kapitaal verzekering niet verplicht is het uitgekeerde geld aan de uitvaart te besteden is dit wel het geval bij de naturasommen uitvaartverzekering. Deze uitvaartverzekering kenmerkt zich door de voordelen van de kapitaal- en de natura verzekering.


Combinatie uitvaartverzekering

Bij enkele uitvaartverzekeraars heeft u de mogelijkheid om een combinatie van de natura-sommen en de kapitaalverzekering af te sluiten. Deze verzekering wordt de combinatie uitvaartverzekering genoemd. Na overlijden zal de verzekeraar een deel van de gerelateerde diensten en producten voor de uitvaart vergoeden. Tevens zal er een geldbedrag worden uitgekeerd waar bijvoorbeeld extra uitvaart producten of diensten mee gefinancierd kunnen worden. Het extra uitgekeerde geldbedrag hoeft niet aan de uitvaart besteed te worden, net zoals bij de kapitaalverzekering waar dit ook niet verplicht is. De combinatie uitvaartverzekering is een combinatie van meerdere verzekeringen.

7 uitvaartverzekering tips

Door onderstaande tips door te lezen zal het hopelijk makkelijker worden om een uitvaartverzekering af te sluiten welke bij uw wensen aansluit.

1. Wilt u dat er na uw overlijden een geldbedrag wordt uitgekeerd of wilt u dat de producten en diensten worden vergoedt? Als u liever de producten en diensten laat vergoeden dan is de natura verzekering wellicht de juiste keuze voor u.
Deze vraag zou u met uw partner en/of andere nabestaanden kunnen bespreken. Zijn zij in staat om in de rouwperiode uw uitvaart te regelen of laat u dit liever over aan een uitvaartverzekeraar? Welk antwoord hier ook uit komt u moet er zelf wel voor 100% achter staan.

2. Is de premie bepalend? Als u een zo goedkoop mogelijke uitvaartverzekering wilt afsluiten dan let u op andere dingen dan als u de voorwaarden belangrijker vindt. De premie welke u gaat betalen is van een aantal factoren afhankelijk. Zo is de leeftijd waarop u de verzekering afsluit, de hoogte van het verzekerd bedrag en de premielooptijd bepalend. U kunt ervan uitgaan dat hoe jonger en gezonder u bent bij het afsluiten des te minder premie u gaat betalen.

3. Hoe flexibel is de uitvaartverzekering? Iedere verzekeraar en verzekering heeft andere voorwaarden. Wat u nu wilt tijdens uw uitvaart dat kan over tientallen jaren wel heel anders zijn. Lees daarom de voorwaarden door en kijk of de polis makkelijk is aan te passen. Kunt u het verzekerd bedrag aanpassen? Kunt u kiezen voor een andere manier van uitkeren?

4. Vergelijk de uitvaartverzekeraars door reviews te lezen en vraag aan familie en vrienden om hun ervaringen met een bepaalde uitvaartverzekeraar. Op onze site kunt u ook makkelijk de uitvaartverzekeringen vergelijken.

5. Wilt u dat uw erfgenamen een geldbedrag krijgen uitgekeerd om uw uitvaart te verzorgen? Wilt u hen ook de volledige vrijheid geven? Dan is de kapitaal uitvaartverzekering mogelijk voor u een goede keuze. Bij de keuze voor een verzekeraar moet u erop letten dat niet iedere verzekeraar de geldverzekering aanbiedt.

6. De kosten voor het verzorgen van een uitvaart stijgen jaarlijks enkele procenten. Als u nu een uitvaartverzekering afsluit dan zal deze over 30 jaar of langer niet de volledige kosten dekken. Dit kunt u oplossen door een uitvaartverzekering met indexatie af te sluiten. De verzekering zal dan aangepast worden aan de inflatie, de kosten voor uw uitvaart zijn dan altijd gedekt. Bovendien blijven uw nabestaanden niet met de extra kosten van uw uitvaart achter.

7. Als u een uitvaartverzekering voor het hele gezin wilt afsluiten let er dan op dat uw kinderen gratis meeverzekerd kunnen worden. Bij de meeste verzekeraars is dit namelijk het geval. Het scheelt u in de premie en u heeft alle gezinsleden bij dezelfde verzekeraar waardoor u meer overzicht heeft.

Uitvaartwensen

De keuze voor een bepaalde begrafenisverzekering is van vele factoren afhankelijk, uw uitvaartwensen spelen hierin een grote rol. Leg nu al uw wensen met betrekking tot uw uitvaart vast, het is voor u maar ook voor uw nabestaanden een rustgevend idee dat de uitvaart geheel naar uw wensen zal worden verzorgd. Denk bijvoorbeeld aan de uitvaartmuziek, wilt u speciaal vervoer? Een maaltijd na de dienst? Bij de uitvaartverzekeraars kunt u uw uitvaartwensen al digitaal vastleggen. Mocht u iets willen wijzigen dan kunt u dit zo vaak als u wilt doen.

Nu u weet welke soorten uitvaartverzekeringen er zijn, is het taak om te kijken welke het beste bij uw wensen aansluit. De bovengenoemde uitvaartverzekeringen zullen niet bij iedere verzekeraar af te sluiten zijn. Dus na de keuze voor een soort uitvaartverzekering zult u ook nog een keuze moeten maken voor een verzekeraar.

Verzekeraar Premie Verzekerd
Monuta uitvaartverzekering € 5,15 € 7,000
Yarden uitvaartverzekering € 5,24 € 7,000
DELA uitvaartverzekering € 5,37 € 7,000
Nuvema uitvaartverzekering € 5,41 € 7,000
Ardanta uitvaartverzekering € 5,81 € 7,000
PC Uitvaart uitvaartverzekering € 5,82 € 7,000

 De premie is per maand en voor een persoon van 18 jaar.


Overlijden feestdagen

Overlijden tijdens kerst en oud & nieuw

Overlijden rondom de feestdagen

Het is natuurlijk altijd verschrikkelijk als er een dierbare overlijdt maar het geeft nog een extra zwarte rand als dit gebeurt tijdens de feestdagen. In plaats van gezellig kerst en oud & nieuw te vieren is dit ineens een periode van rouw geworden. En niet alleen dit jaar maar ook de daarop volgende jaren zult u terug denken aan deze periode. Buiten de emoties kan het ook praktische problemen met zich mee brengen als er rondom de feestdagen iemand komt te overlijden.

Uitvaart rondom de feestdagen

Als er iemand komt te overlijden tijdens de feestdagen dan kan het gebeuren dat de crematie of de begrafenis pas 14 dagen erna zal plaatsvinden. Dit heeft alles te maken dat er op zon- en feestdagen in de regel geen uitvaarten worden uitgevoerd. Begraven gebeurt zeker niet, voor een crematie wil nog wel eens een uitzondering gemaakt worden. Als de feestdagen dus doordeweeks vallen dan kan het gebeuren dat er 2 weken niet begraven of gecremeerd wordt.

Drukte

Voor- en na de feestdagen is het extra druk bij de begraafplaatsen en crematoria. Door de dagen waarop niet wordt gewerkt stapelen de uitvaarten zich op. Ook de rouwkamers zijn in deze periode volop bezet, een enkele keer zal er worden gevraagd om de overledene thuis op te baren. U heeft hiervoor natuurlijk zelf de keuze.

Rouwkaarten

Een ander probleem kan het tijdig informeren van de nabestaanden zijn doormiddel van een rouwkaart. De kerstperiode is de drukste van het jaar voor de post. U zult dus zo snel mogelijk uw rouwpost op de bus moeten doen om iedereen bijtijds te kunnen informeren. Uitvaartondernemers helpen vaak graag mee om de overlijdensberichten zo snel mogelijk bij u te bezorgen zodat u deze kunt adresseren.

Hoe lang mag een overledene bovengronds blijven?

Door de feestdagen kan het dus gebeuren dat er 2 weken gewacht moet worden voordat de uitvaart zal plaatsvinden. Volgens de Wet op de Lijkbezorging mag een overledene maximaal 6 werkdagen boven de aarde blijven. Het gaat hier dus om 6 werkdagen, de feestdagen en de weekenden zullen niet worden meegeteld.

Reken hier uit hoeveel dagen er mogen zitten tussen overlijden en begrafenis of crematie

Koelinstallaties
Jaren geleden mochten er tussen het overlijden en de uitvaart maximaal 5 werkdagen zitten. Tegenwoordig zijn de koelinstallaties dermate verbeterd dat deze periode is verlengd. Vroeger gebeurde het overigens ook wel dat de periode werd verlengd maar hiervoor moest toestemming aangevraagd worden.

Snel begraven

Er kan ook van de 6 werkdagen afgeweken worden door de overledene eerder te begraven. Er is ook een minimum periode vastgesteld tussen overlijden en de uitvaart. In Nederland mag een overledene pas na 36 uur begraven of gecremeerd worden na overlijden. Deze periode is er om de politie eventueel nog een strafrechterlijk onderzoek te laten doen naar de doodsoorzaak.

Uitzondering op de periode tussen overlijden en de uitvaart

Er kunnen uitzonderingen gemaakt worden op de periode tussen overlijden en de uitvaart. In bepaalde religies wil men de uitvaart eerder dan 36 uur laten plaatsvinden. Het kan ook gebeuren dat de periode verlengd dient te worden. Er kan namelijk familie uit het buitenland bij de uitvaart aanwezig willen zijn.
In de meeste gevallen zal de afdeling Burgerzaken van een gemeente namens de burgemeester verlof geven voor een andere termijn.
Indien er een verzoek ingediend wordt om eerder dan 36 uur begraven of gecremeerd te worden dan zal hiervoor toestemming van de officier van justitie nodig zijn.

Overlijden melden

Ondanks dat er op zon- en feestdagen geen uitvaarten plaatsvinden, kunt u een overlijden natuurlijk ten allen tijde doorgeven. Om een overlijden te melden belt u het nummer van de uitvaartverzekeraar of uitvaartondernemer deze zijn 365 dagen, 24 uur per dag bereikbaar. Ook is er een landelijk gratis meldnummer overlijden: 0800-783 73 43.


gedragscode uitvaart

Gedragscode tijdens een uitvaart

Gedragscode uitvaart

Als u een begrafenis of crematie bijwoont dan zijn er bepaalde gedragscodes waaraan u zich kunt houden. Over het algemeen tenzij anders is aangekondigd via het overlijdensbericht is iedere aanwezige sober gekleed. Hier moeten we wel meteen opmerken dat hier de laatste jaren steeds meer van wordt afgeweken. Maar kleding in felle kleuren of een korte broek en open schoenen dat is iets wat ver buiten de gedragscode valt. Als vrouw draagt u een rok of broek en de heren dragen vaak een overhemd met colbert en een nette broek. De dresscode voor een uitvaart is dus neutraal en vooral niet opvallend.

Zorg ervoor dat u ruim voordat de uitvaart begint al aanwezig bent. Op deze manier stoort u niemand doordat u binnen komt als de dienst al is begonnen. Ook is het belangrijk om de instructies van de uitvaartondernemer op te volgen, zodat alles verloopt zoals gepland. En zet uw mobiel uit!

Accessoires

Ook met het dragen van accessoires is het niet de bedoeling dat die heel opvallend zijn. Draag neutrale accessoires, een heel opvallende ketting op de sobere kleding is niet gepast. Een zonnebril kan wel maar ook deze zal niet te opvallend moeten zijn. Voor veel mensen is de zonnebril een manier om de tranen enigszins te verbergen. Het wordt wel gewaardeerd om deze binnen niet op te houden.

Bloemen mee?

rouwboeket
Wilt u wat meenemen naar de uitvaart? In de meeste gevallen kunt u bloemen meenemen tenzij er is aangekondigd in het overlijdensbericht dat deze niet gewenst zijn. Deze mededeling staat dan onderop de kaart "Gelieve geen bloemen mee te brengen". Kinderen brengen vaak een zelfgemaakte tekening mee voor de overledene. Staat u dichter bij de overledene dan kunt u een rouwboeket laten maken en als u dit wenst laten bezorgen bij het uitvaartcentrum. Medewerkers van het uitvaartcentrum zorgen er dan voor dat het rouwboeket op of bij de kist zal worden gelegd.

Gedrag tijdens de uitvaart

Bij een uitvaart is iedereen emotioneel en de ene persoon uit dit anders dan de andere. Ga daarom respectvol met elkaar om en geef iedereen de ruimte om zijn of haar verdriet te uiten op zijn eigen manier. Steun elkaar waar dit kan en wees vooral stil tijdens de plechtigheid. Het kan erg storend zijn als er gesproken wordt tijdens de dienst. En zet uw mobiel uit voor u de dienst gaat bijwonen. Als u kinderen meeneemt naar de uitvaart zorg ervoor dat deze rustig zijn.

Condoleren

Na de uitvaart is er gelegenheid om de nabestaanden te condoleren. Dit kan op verschillende manieren, vaak staan de nabestaanden in een rij waar alle genodigden langs lopen om elkaar te condoleren. Het kan ook op een informelere manier, in dat geval mengen de nabestaanden zich in de zaal tussen de genodigden en condoleren ze elkaar. Laat tijdens het condoleren duidelijk merken dat u meeleeft met de persoon welke u condoleert.

Tijdens het condoleren na de uitvaart is er in de meeste gevallen een mogelijkheid om samen een bakje koffie te drinken en mogelijk wat te eten. Zorg ervoor dat u hier ook niet te uitbundig overkomt.

Bron: Nuvema


Uitvaartverzekering

DELA en Monuta het meest populair

De uitvaartverzekeraars Monuta en DELA zijn het meest populair volgens de consument. Dit blijkt uit het benchmarkonderzoek welke is uitgevoerd door WUA onder 200 consumenten. Het onderzoek richt zich op het oriëntatieproces via de mobiel. DELA staat op nummer 1 met 83 punten gevolgd door Monuta met 82 punten en Yarden sluit de top 3 af met 81 punten. Ondanks dat de grote uitvaartverzekeraars in de top 3 staan is het Ardanta welke de hoogste conversie behaald.

De Top 3

De grote 3 staan al jaren in de top 3 en wisselen onderling van positie. Zo stond Monuta vorig jaar op nummer 1 en hebben de consumenten zo kwam naar voren uit het onderzoek veel vertrouwen in het merk Monuta. Men verwacht bij Monuta een hoge service en men waardeert de contactmogelijkheden van deze uitvaartverzekeraar. Tussen de Top 3 en de andere verzekeraars zit een groot gat, na Yarden volgen Klaverblad (58 punten), Ardanta (51 punten) en Nuvema (49 punten).

Naast Monuta straalt ook Ardanta veel vertrouwen uit zo blijkt uit het onderzoek. Ardanta doet het dan ook beter dan de grote 3 verzekeraars als het op conversie aankomt.

Kapitaalverzekering

60 procent van de consumenten heeft een kapitaalverzekering afgesloten. Bij deze verzekering zullen de nabestaanden een geldbedrag ontvangen welke vrij te besteden is aan de uitvaart. 40 procent heeft een naturaverzekering, hiermee zijn de producten en diensten voor de uitvaart verzekerd.

Bron: WUA